Sunteți pe pagina 1din 13

ORGANIZAREA

UNGHERAȘULUI DE
MATEMATICĂ
DISTRACTIVĂ
Curararu Natalia, grupa PP51R
Plan
1. Ungherașul de matematică distractivă- Definiție
2. Importanța ungherașului de matematică distractivă
3. Cerințele ce trebuiesc respectate la amunajare
4. Amenajarea estetică
5. Coordonarea activității matematice
6. Indicațiile privind coordonarea activității independente
a copiilor
Ce este ungherașul de matematică
distractivă?
◦Ungherașul de matematică distractivă este
locul ales special, utilat cu obiecte pentru
jocuri tematice, materiale didactice și
ilustrative frumos amenajate.
La organizarea lui se pot folosi
obiecte obișnuite ale mobilei
pentru copii –o măsuță, un
dulap, un scrin, asigurînd
copiilor accesul liber la
materialele care se află în
ungheraș
◦ În felul acesta copiilor li se oferă posibilitatea ca
în timpul liber să-ți aleagă jocul ce-i interesează,
materialul didactic cu conținut matematic , să se
joace singuri, împreună cu alți copii sau cu o
grupă mică de copii.
◦ Menirea:
1. Formarea interesului față de activitățile de matematică
distractivă;

2. Dezvoltarea calităților particulare ale copilului necesare


pentru însușirea cu succes a matematicii pe viitor;

3. Educarea la copii a necesității de a se ocupa în timpul


liber de jocuri nu doar interesante, ci și care cer o
încordare mintală.
◦ Succesul activității e joc în grupele care s-au organizat astfel de
ungherașe, depinde de interesul educatorului față de problmele
distractive pentru copii. El trebuie să posede cunoștințe privind
caracterul, menirea, dezvoltarea influienței materialului
distractiv, metodele de conducere a activității cu materiale din
matematica distractivă. Entuziasmul pedagogului constituie
baza pentru manifestarea de către copii a interesului față de
problemele și jocurile da matematică.
Trebuie să:
• respectăm principiul accesibilității;

• creăm posibilități inepuizabile de creativitate a jocurilor: Tangram,


Cercul magic, Oul Coulomb, Cubușoare și culori(să inventeze siluete
noi);

• menținem și să dezvoltăm în continuare interesul față de joc;

• amenajăm estetic (să atragă și să concentreze copiii).


• alegem corect materialul de joc;
• materiale diverse(ex: șarade, probleme de logică și cubușoare,
labirinturi, jocuri de construcție din părți a unui obiect, reproducerea
din garnituri speciale de figuri a figurilor siluetă);

• materialul acumulat din reviste, ziare,

◦ cărți să fie sistematizate și amplasate în albume speciale;


Amenajarea estetică
Trebuie să corespundă destinației lor, să atragă și să cointereseze
copiii. Pentru aceasta se pot folosi ornamente geometrice,
imagini cu subiect din figurile geometrice. Sunt acceptabile
subiecte cu personaje, ce reprezintă eroii preferați din literatura
pentru copii.

◦ Pentru amenajare se pot


folosi fotografii, imagini
mărite din cărțile de
matematică distractivă
pentru copii și părinți, din
literatura beletristică pentru
copii.
Coordonarea activității
◦ Coordonarea activității matematice independente în ungherașul de
matematică distractivă are drept scop menținerea și dezvoltarea în
continuare a interesului copiilor față de jocurile distractive. Educatorul
organizează tot lucrul în ungherașil naturii, ținind cont de particularitățile
individuale ale copiilor.
El propune copiilor jocuri, orientîndu-
se după nivelul de dezvoltare
intelectuală și moral-volitivă, după
manifestarea activismului.
Coordonarea efectuată de către
pedagog e orientată spre dezvoltarea
treptată a independenței copiilor , a
inițiativei și spiritului creator.
Indicații privind coordonarea activității
independente a copiilor
1. Explicarea regulilor jocului, familiarizarea cu procedee generale de acțiune;

2. Jocul în comun al educatorului cu un copil, cu o subgrupă de copii;

3. Crearea de către pedagog a unei situații de problemă elementară cu caracter


euristic;

4. Reunirea copiilor într-un joc comun (instruire reciprocă a copiilor);

5. Folosirea diverselor forme de organizare a activităților în ungheraș: întreceri,


concursuri (labirint, șarade etc.), serate de odihnă și de distracții matematice;

6. Asigurarea unității sarcinilor educativ-instructive la activitățile de matematică și în


afara ei;

7. Propagarea printre părinți a necesității de folosire în măsura posibilităților a


materialului distractiv acasă.

S-ar putea să vă placă și