Sunteți pe pagina 1din 6

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN

MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN SANATATE

MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI
(curs 4)

1. definitie
2. obiectiv
3. scop, atributii
4. tipuri de probleme care influenteaza
managementul configuratiei
5. cauzele problemelor care influenteaza
managementul configuratiei

prof.ec. Luiza Bulgaru


1
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN
MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN SANATATE

• Managementul configuraţiilor:
identifica, urmăreşte si protejează
livrabilele proiectului (documente,
desene, retete, fisiere, surse, etc).

prof.ec. Luiza Bulgaru


2
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN
MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN SANATATE

Obiectivul managementului configuratiei


- de a asigura în mod organizat, controlat accesul la
livrabilele din proiect icluzand nu numai urmărirea versiunilor
livrabilelor ci şi managementul schimbărilor in cadrul
proietelor.

* Managementul configuraţiei poate fi aplicat pentru


asigurarea şi menţinerea calităţii si este considerat ca fiind
parte integrantă a controlului calităţii, întrucât, fără
această componentă managerul de proiect nu ar şti care
este ultima versiune a fiecărui livrabil din cadrul
proiectului.

prof.ec. Luiza Bulgaru


3
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN
MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN SANATATE

Atributii, Scop
- identifică sub-livrabilele individuale ale sistemului final;
- identifică acele livrabile de care va fi nevoie pentru a produce alte livrabile;
- stabileşte un sistem de codare care va identifica în mod unic fiecare livrabil în parte;
- identifică responsabilul pentru fiecare versiune a unui livrabil;
- identifică persoana căreia i-a fost delegată sarcina de a crea sau modifica versiunea unui
livrabil;
- înregistrează, monitorizează şi raportează stadiul curent al fiecărui livrabil;
- păstrează toată documentaţia produsă pe parcursul ciclului de realizare a unui livrabil ;
- păstrează originalele livrabilelor realizate;
- emite proceduri de asigurare a siguranţei şi securităţii livrabilelor şi a controlului
accesului la livrabile;
- distribuie copii ale tuturor livrabilelor şi păstrează informaţii referitor la cei care au primit
o astfel de copie;
- păstrează înregistrarea relaţiilor dintre livrabile, astfel încât niciun livrabil să nu fie
schimbat fără posibilitatea verificării impactului posibil asupra livrabilelor cu care el
relaţionează;
- administrează schimbarea pentru toate livrabilele;
- stabileşte referinţele livrabilelor;
- realizează audituri de configuraţie. 4
prof.ec. Luiza Bulgaru
FUNDATIA ECOLOGICA GREEN
MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN SANATATE

Tipuri de probleme care influenteaza managementul


configuratiei

- întârzierea finalizării proiectelor;


- creşterea costurilor de implementare ale proiectelor;
- nerealizarea unor livrabile ale proiectelor sau întârzierea
lor;
- nerespectarea standardului de calitate pentru livrabile;
- nerespectarea (parţială sau totală) a cerinţelor utilizatorilor;
- diminuarea gradului de încredere în capacitatea de livrare
a furnizorului.

prof.ec. Luiza Bulgaru 5


FUNDATIA ECOLOGICA GREEN
MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN SANATATE

Cauzele care produc aceste probleme sunt în general


următoarele:

- deşi este acceptat de marea majoritate a intervievaţilor faptul că


existenţa unei proceduri scrise care să documenteze exact
toate elementele unei schimbări este perfect justificată, în foarte
multe cazuri procedura de control a schimbărilor nu este
cunoscută sau nu este utilizată în cadrul proiectelor;
- nu sunt cunoscute toate componentele proiectului pentru care se
aplică schimbări;
- nu este clar definită autoritatea care ar trebui să aprobe
implementarea unor schimbări în cadrul proiectului;
- nu sunt cunoscute avantajele şi riscurile pentru diferitele abordări în
implementarea schimbărilor pe parcursul ciclului de viaţă a
proiectului.

prof.ec. Luiza Bulgaru 6

S-ar putea să vă placă și