Sunteți pe pagina 1din 20

m  

m 
 
 
 Este unul dintre cele mai
cunoscute si apreciate
branduri din industria
cosmetică
cosmetic ă.
 Numele brandului provine
dintr--un cuv
dintr cuvâânt latinesc a
cărei traducere este ³alb
ca zapada´.
zapada´.
 Culorile reprezentati
reprezentative
ale acestui brand sunt
albastru si alb.
Cum a apă
apărut brandul Nivea?
 Povestea Nivea începe
odată
odat ă cu descoperirea
Eucerit--ului. Acesta
Eucerit
reprezintă un
emulsificator revoluţionar,
ce presupune
disponibilitatea unui
produs ce po poate combina
o substanţa activă,
grasimi animale şi apa
într--o structură stabilă.
într
 ïn 1911, proprietarul
Beiersdorf, Oskar Troplowitz, a
iniţţiat dezvoltarea unei creme
ini
pentru piele bazată
bazată pe aceast
această
ă
emulsie: NIVEA Crème. Crème.
 Respectâ
Respect ând tradi
tradiţţia de a da
denumiri din limba latinălatină
produselor farmaceutice nou
descoperite, doctorul
Troplowitz a botezat crema
obţţinută
ob inută Nivea, denumirea fiind
derivată
derivat ă de la latinescul nicare
nicare
înseamnă
nseamnă alb ca zapada
þ 
    
 
    þ    
     

 vin 1906
produsele NIVEA
există
exist ă şi pe pia
piaţţa
româ
rom âneasc
nească ă, fiind
importate din
Germania
Germania
 Iar în septembrie
1999 s-s-a înfiin
nfiinţţat
Beiersdorf
Româ
Rom ânia
nia

Cum ară
arăta prima cutie de crem
cremă
ă
Nivea şi cum arat
aratăă ast
astăăziÔ
ziÔ
 ïn 1924 s-
s-a dezvoltat un
nou stil de publicitate
pentru Nivea. Brandul
Nivea, a fost complet
relansat atât în ceea ce
priveşte ambalajul cât şi
promovarea.
 ve la culoarea galbenă
galbenă s-
a trecut la culorile
albastru si alb
alb,, culori care
sunt şi astă
astăzi
reprezentative pentru
brand.
jontul Nivea si tipografia
 Toate mesajele din materialele de comunicare NIVEA au
un font special. Acesta, denumit fontul NIVEA Bold a fost
dezvoltat special pornind de la logo-
logo-ul clasic NIVEA.
Sfarşitul anului 2000 a marcat standardizarea unei
definiţii a fontului NIVEA la nivel internaţional
internaţional
Cum a evoluat barndul Nivea?
 Prima reclamă
reclamă Nivea
(1912) a fost
reprezentată
reprezentat ă de un
poster cu mesajul
³precum o femeie printre
stele´. Era portretizată
portretizată
astfel femeia ideala
caracteristică
caracteristic ă vremii
respective: fragilă
fragilă şi
delicată
delicat ă.
 rrmatoarele reclame Nivea prezentau ³băieţii NIVEA´-NIVEA´-
trei băieţi sănătoşi.
sănătoşi. Era subliniat
subliniatăă astfel nou
noua
a temă a
reclamei ce reliefa
reliefa naturaleţea, prospeţimea şi
activitatea.. N
activitatea Noul
oul mesaj era
era±
± NIVEA alegerea ideală
pentru întreaga familie.
Personajele din reclame erau alese din rândul
consumatorilor în urma unor competiţii, punându
punându--se
astfel consumatorul în centrul reclamei brandului.
 ïn anii ¶30 gama s-s -a
extins: au apă
apărut produse
noi precum: produse
destinate protejă
protejării pielii
în aer liber, loţ
loţiunile de
plajă
plajă, crema de ras,
loţ
loţiune tonica de fat
fată
ă,
şampon. veşveşi Nivea este
un brand german mesajul
reclamelor nu a fost
influenţţat de ideologia
influen
nazista.
 Campania se baza pe
ideea universalităţ
universalităţii.
ii.
Crema era destinată
destinată
orică
oric ărui tip de
piele,orică
piele,oric ărei persoane.
jrumuseţea şi îngrijirea
feţei au rămas obiectivele
majore alături de mediul
exterior, şi acestea erau
înscrise pe cutie cu moto-
moto-
ul: Ä Pentru casă şi sport!
sport!
 ïn anii ¶60 oamenii au început ssă
ă simt
simtă ă gustul ie
ieş
şirii în
aer liber şi a vacan
vacanţţelor. NIVEA reflecta noua libertate,
prezentând familii fericite la mare şi tineri la schi. NIVEA
proteja pielea contra excesului de soare, vânt şi frig. ïn
special, un bronz bun devenise un simbol important al
sănătăţii şi al libertăţii.
libertăţii.
 Tot în acestă
acestă perioad
perioadă
ă un element din promovarea
brandului NIVEA a câştigat o popularitate remarcabilă:
mingea NIVEA, mingea gomflabilă de plajă în designul
clasic NIVEA.
 Campania cu mingea a fost de asemenea prima
campanie de imagine ce s-s-a focusat pe întregul brand
NIVEA şi nu pe produsele individuale
 ïn anii 70 mesajul promovat de
Nivea era Ävoar Eu´
combinând toate aspectele de
îngrijire a pielii într-
într-un singur
produs
 ïn anii ´80 odat
odată ă cu
globalizarea pieţ
pieţei,
ei, Nivea
devine un brand universal.
universal.
 ïn prezent, gama Nivea
cuprinde toate produsele de
îngrijire corporala, de la
deodorante la şampon, balsam
şi de la balsam de buze la
creme antirid, iar mesajul din
reclamele este ³jrumuse
³jrumuseţţea
este«. ´(Nivea)
Sloganurile Nivea

 Sloganurile Nivea sunt simple


şi cuprind aproape de fiecare
data cuvantul frumuseţ
frumuseţe,
subliniind faptul ca ingrijirea
Nivea este tot ce trebuie
pentru a avea o piele frumoasă
frumoasă
indiferent de împrejurare sau
vârst
rstă
ă.

 1914: Nivea zur Hautpflege


(Nivea pentru ingrijirea pielii)
 2003: All you need!
 2007: Beauty is...
Care e notorietatea brandului?
 Nivea comercializează
comercializează
produse în peste 150 de
ţă
ţări
ri bucurâ
bucurându
ndu--se de o
mare notorietate.
 NIVEA a fost ales drept
cel mai de încredere
brand de îngrijire a pielii
pentru nouă
nouă ani la rând
de către un total de
23000 consumatorii
chestionaţţi în 16 ţari.
chestiona ari.
 Cele mai mari note au
fost date de consumatorii
din Elveţia. Ei au evaluat
NIVEA ca fiind cel mai de
încredere brand în toate
cele trei categorii de
frumuseţţe - cosmetice, de
frumuse
îngrijire a pielii şi de
îngrijire a părului
 Clasamentul
brandurilor de
cosmetice realizat in
urma unui studiu
efectuat in 2008, de
catre Reveal
Marketing Research
arată
arat ă astfel:
 La cel de-
de-al doilea
val al aceluiaş
aceluiaşi
studiul, brandul
brandul
Avon devine lider în
topul vizibilitatii,
vizibilitatii, însă
în privinţ
privinţa calit
calităţi
ăţiii,
brandul Nivea
rămane pe primul
loc.
 NIVEA este prezentă
online în 48 de ţări cu
aproape 28 de dialecte
diferite.
 Website-urile locale sunt
Website-
adaptări în structură şi
design ale website-
website-ului
internaţional NIVEA
 Nivea este unul dintre cel mai cunoscute branduri, care a
reuşşit de
reu de--a lungul timpului, să se menţină în topurile
preferinţelor consumatorilor datorită unei permenente
adaptări la cerintele manifestate pe piata produselor
cosmetice!