Sunteți pe pagina 1din 100

1

ANTIBIOTICE – REGULI DE UTILIZARE


2
 Decizia utilizării antibioticului

 Diagnostic corect de boală infecţioasă bacteriană BACTERIE

 Alegerea antibioticului

 Criteriu bacteriologic – etiologic


 Determinarea bacteriei în cauză

 Prelevări de produse patologice înaintea SENSIBILITATE

administrării antibioticului PROBABILĂ

• evaluarea informaţiilor clinice pentru

diagnosticul etiologic şi sensibilitatea germenului

• Iniţierea unei antibioterapii de primo-intenţie (empirice)

• Utilizarea unui antibiotic în funcţie de sensibilitatea bacteriei

• Date bacteriologice generale asupra agentului în cauză

• Datele bacteriologice generale asupra ecologiei bacteriologice locale

• Adaptarea antibioterapiei la forma clinică de boală

SENSIBILITATE

DETERMINATĂ
3
 Criteriul farmacologic

 Absorbţia – ex. digestivă

 Difuziunea – în ţesuturi, umori, intracelular

 Biotransformarea

 Eliminarea

 Criteriul individual – vârsta, gravitatea, alergia, imunodepresia

 Criteriu toxicologic

 Criteriul ecologic – ecologia intestinală

 Criteriul economic
MODALITĂŢI DE APLICARE A ANTIBIOTERAPIEI
 Calea, Doza şi Ritmul de administrare 4
 Durata tratamentului

 Adesea empirică unoeri optimă – febră tifoidă, pneumonii cu pneumococ,

meningită meningococică, angină streptococică , endocardită, bruceloză

 Supravegherea şi adaptarea tratamentului

 Evaluarea după 48 – 72 h

 Controlul răspunsului pe baze clinice

 Control bacteriologic şi/sau farmacologic

 Determinarea CMI, CMB, NEI, raport CMI/AUIC

 Evaluare continuă a eficacităţii şi toxicităţii


Monoterapie sau asociere ? 5

Monoterapia – regula de bază

Asocierea

• Dacă se suspectează infecţii polimicrobiene (intraperitoneale, pelvine, etc);


• Pentru prevenirea emergenţei rezistenţei (tuberculoză, dacă se utilizează unele antibiotice
ca de exemplu vancomicina, aminoglicozidele, fosfomicina);
• Pentru obţinerea sinergismului (ex. penicilina + aminoglicozidele pentru tratamentul infecţiilor
cu enterococi);
• Terapia iniţială a pacienţilor neutropenici, sau, dacă natura exactă a infecţiei nu este clară);
• Pentru scăderea toxicităţii.
Familii de antibiotice 6
1. Beta-lactamine 12. Oxazolidinone

2. Aminoglicozide 13. Streptogramine

3. Macrolide 14. Imidazoli

4. Lincosamide 15. Sulfamide

5. Cicline 16. Nitrofurani

6. Fenicoli

7. Rifampicine

8. Polipeptide

9. Chinolone

10. Glicopeptide

11. Lipopeptide
7

1. Beta-lactamine
Betalactamine 8
 Dibactami
 Peniciline

 peniciline naturale
 peniciline grup M
 peniciline grup A
 peniciline anti-pseudomonas

 Cefalosporine

 gen. I – IV

 Carbapenemi

 Monobactami
CLASIFICAREA ANTIBIOTICELOR
Betalactamine 9
 PENICILINE NATURALE – grup G şi V
DCI CRA DOZA
PENICILINA G IM, IV (la 6 ore) Adulţi Copii
1 – 50 MU/zi 50 – 150.000 U/kg/zi
maxim – 20 MU/zi
PENICILINA V PO (la 6 – 8 ore) 2 – 4 MU/zi 100 – 200.000 U/kg/zi

BENZATIN-PENICILINA IM ( la 7 - 15 zile) 1,2 – 2,4 MU 600.000 /7(15) zile


(MOLDAMIN, 1.200.000/lună pentru
EXTENCILLINE) Extencilline
 Spectru de activitate antibacteriană (SAAB) Farmacocinetică
 Streptococ, Pneumococ - difuzie în LCR (Pen. G)
 Meningococ, Gonococ, B. Difteric - eliminare urinară
 B.Anthracis
 Inactivă pe Stafilococ Efecte secundare
- alergii
- convulsii (doze mari +
insuficienţa renală
PENICILINE G si V
 Specii sensibile
 Streptocoques,
 Corynebacterium diphteriae,
 Listeria monocytogenes,
 Bacillus anthracis,
 Erysipelothrix rhusiopathiae,
 Neisseria meningitidis,
 Pasteurella multocida,
 Moraxella,
 Peptostreptococcus,
 Clostridium,
 Propionibacterium acnes,
 Actinomyces israeli,
 Fusobacterium,
 Treponema,
 Borrelia,
 Leptospira.

 Specii rezistente

 Natural:

 BGN: entérobactéries, aérobies stricts non fermentaires, Moraxelta catarrhalis, Bacteroides, mycobactéries, Mycoplasma,
Chlamydiae, Legionella, rickettsies.

 Rezistență dobândită:

 Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae


11

Sir Alexander Fleming


1881 - 1955

penicilina – 1929
Premiul Nobel - 1945
Indicații terapeutice:
• faringită streptococică
• scarlatină
• erizipel
• profilaxia RAA
• actinomicoză
• leptospiroza
Efecte secundare
 reacții alergice (0,3 până la 5%).

 o reacție IgE-mediată (angioedem, urticarie și


anafilaxie)

 o alergie mediată celular sau complexe imune:


erupții cutanate maculopapulare, vasculita,
citopenie, febră izolată sau asociată cu simptome
similare cu cele ale bolii serului (95% din cazuri).

 Alterarea agregarării trombocitelor - pentru doze


mari de penicilina G IV.
PENICILINE GRUP M

DCI CRA DOZA

Adulţi Copii

OXACILINA IM, IV, PO (la 6 – 8 ore) 3 – 12 g/zi 50 – 200 mg/kg/zi


PENICILINE GRUP M

Specii sensibile
• Stafilococ MSSA

• Rezistente
• Stafilococ MRSA
• Enterobacteriacee
• Anaerobi
PENICILINE GRUP M

Indicații terapeutice

 Infecții localizate sau sistemice cu stafilococi MSSA


PENICILINE DE GRUP A - AMINOPENICILINE
DCI CRA DOZA 17
ADULŢI COPII
AMPICILINA IM, IV – la 6 – 8 ore 4 – 12 g/zi 50 – 200 mg/zi
AMPICILINA + SULBACTAM IM, IV - la 8 ore 3 g/zi
PO - la 12 ore 750 – 1500 mg/zi

AMOXICILINA PO, IM, IV - la 6 – 8 ore 1,5 g – 8 g/zi 50 – 200 mg/kg/zi


AMOXICILINA + ACID CLAVULANIC PO, IV – la 12 ore 1 – 6 g/zi 50 – 200 mg/kg/zi

 SAAB FARMACOCINETICA
 E coli, Shigella, Salmonella (rezistenţă 20 – 40%) - absorbţie digestivă relativ bună
 Streptococ, pneumococ, enterococ - difuziune biliară - +++
 Meingococ, Gonococ, Listeria - difuziune meningeeană - +
 Ampi + sulbactam / ac clavulanic EFECTE SECUNDARE
 BGN producători de betalactamaze - alergii, erupţii (+++ MNI)
 Inactive pe stafilococ - dismicrobism
PENICILINE DE GROUP A
 De obicei sensibili(> 90 % des souches)

 Streptocococi A, B, C, F, G și non groupables,

 S. pneumoniae péni-S,

 Enterococcus faecalis,

 L. monocytogenes, Corynebacterium diphteriae, Erysipelothrix rhusiopathiae,

 Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Clostridium, Propionibacterium acnes,


Peptostreptococcus, Actinomyces, leptospires,

 Borrelia, Treponema.

 Rezistenți
 Natural
 BGN : Klebsiella, Moraxella catarrhalis, Yersinia, Pseudomonas, Acinetobacter

 Dobândit
 Staphylocoques,

 S. pneumoniae péni-R,

 Escherichia coli, Proteus mirabilis, Shigella, Vibrio cholerae,

 Haemophilus influenzae,

 Neisseria gonorrhoeae, Fusobacterium, Prevotella.


PENICILINE DE GROUP A
 Curativ

 pneumonie pneumococică

 exacerbare acută a bronșitei cronice obstructive

Principalele indicații terapeutice


 Meningită cu L. monocytogenes

 meningita meningococică

 meningita pneumococică (sensibil la penicilină)

 Endocardia streptococică

 boala Lyme

 infecție Helicobacter pylori

 UTI documentat microorganisme sensibile.

 Preventiv

 Endocardită bacteriană.
CARBOXI, UREIDO ŞI AMIDINOPENICILINE
20

DCI CRA DOZA

Adulţi Copii

2.TICARCILINA + ACID CLAVULANIC IV – la 8 ore 150 mg/kg/zi 75 mg/kg/zi

5.PIPERACILIN + TAZOBACTAM IV – la 8 ore 150 – 250 mg/kg/zi 200 mg/kg/zi


CARBOXI, UREIDO ŞI AMIDINOPENICILINE
21
 Specii sensibile

 Bacilii Gram negaţiv

 Pseudomonas aeruginosa

 Enterobacter spp

 Proteus indol-pozitiv

 Morganella spp.

 Serratia spp.

 Providencia spp

 Indicații

 Tratamentul infecțiilor severe cu BGN cu sensibilitate dovedită pe antibiogramă

 Antibiotice rezervă / utilizare intra-spitalicească

 Tratamentul episoadelor febrile la neutropenici


Betalactamine 22
 Dibactami
 Peniciline

 peniciline naturale

√  peniciline

 peniciline
grup M
grup A
 peniciline anti-pseudomonas

 Cefalosporine

 gen. I – IV

 Carbapenemi

 Monobactami
CEFALOSPORINE 23

GENERAŢIA I GENERAŢIA II GENERAŢIA III GENERAŢIA IV

CEFALOTIN CEFUROXIME CEFOTAXIM CEFEPIME

CEFALORIDINE CEFOXITIN CEFTRIAXONA CEFPIROME

CEFAPIRIN CEFACLOR CEFTAZIDIME

CEFRALEXIN CEFOTETAN CEFOPERAZONE

CEFRADINE CEFOTIAM CEFPODOXIME

CEFACETRIL CEFATRIXINE CEFETAMET

CEFPROZIL CEFTIBUTEN CEFIXIME

CEFTETRAM

LORACABEF
CEFALOSPORINE gen I - a

Spectru util

Activitatea lor este de obicei limitată la:


 coci Gram pozitivi (Streptocoques, Staphylococcus meti-S) și

 câțiva bacili Gram negativi nesecretori de betalactamaze.


CEFALOSPORINE gen I - a 25

DOZA
DCI CRA
ADULT COPII

CEFAZOLINA IM, IV – la 8 – 12 ore 2 – 6 g/zi 50 – 150 mg/kg/zi

CEFALOTINA IM, IV – la 6 – 8 ore 2 – 8 g/zi 50 – 150 mg/kg/zi

CEFALEXINA PO – la 6 – 8 ore 1 – 4 g/zi 50 – 100 mg/kg/zi

CEFACLOR PO – la 8 ore 750 mg/kg/zi 20 – 40 mg/kg/zi

CEFADROXIL PO – la 6 – 8 ore 2 – 4 g/zi Idem


CEFALOSPORINE gen I - a

Principalele indicații:

 Angine streptococice

 Exacerbări ale BPOC

Efecte secundare:

 Reacții alergice cutanate (încrucișată cu peniciliele 5-20%),


boala serului, febră, citopenii
CEFALOSPORINE gen II – a

Spectru util

 Cel al Cef 1 + extindere pe BGN (+/- rezistență la unele beta-lactamaze)

Farmacocinetică

 eliminare renală

 concentraţie biliară bună pentru Cefamandol

 difuziune insuficientă în LCR

Principale indicații:

• Angine recidivante

 Otite medii

 Sinusite la adult

 Exacerbari ale BPOC


CEFALOSPORINE gen II – a
28

DCI CRA DOZA

ADULT COPII

CEFAMANDOL IM, IV - la 6 – 8 ore 3 – 6 g/zi

CEFUROXIM Idem 2 – 6 g/zi 50 – 100 mg/kg/zi

CEFUROXIM AXETIL PO 0,5 – 1,5 g/zi 20-30 mg/kgc/zi

CEFOXITINA IM, IV – la 6 – 8 ore 3 – 6 g/zi 30 – 60 mg/kg/zi

CEFOTETAN 2 – 4 g/zi Idem

CEFOTIAM Idem 1 – 2 g/zi 50 – 100 mg/kg/zi


CEFALOSPORINE gen III – a
29
DCI CRA DOZA
ADULT COPII
CEFOTAXIMA IM, IV – la 6 – 8 ore 2 – 6 g/zi 50 – 100 mg/kg/zi
CEFOPERAZONA Idem Idem Idem
CEFTRIAXONA IM, IV – la 24 ore Idem Idem
SNC – la 8 ore
CEFTAZIDIMA IM, IV – la 6 – 8 ore Idem Idem

400 - 600
Cefixime PO, 2 - 3 /zi 8 mg/kg/zi
mg/z
200 - 400
Cefpodoxime proxetil PO, 2 /zi -
mg/z

Cefotiam hexetil PO, 2 /zi 400 mg/zi -


CEFALOSPORINE gen III – a
30

Sunt rezervate pentru

 forme severe de infecții localizate sau generalizate cu bacili Gram-negativ,

 infectii pneumococice cu sensibilitatea scazută la penicilina G

 tratamentul febrei la neutropenici.

 pneumonia bacteriană (suspectati bacili gram-negativi).

 infecții ale tractului urinar severe și / sau organisme rezistente.

 infecții nosocomiale

 purpură fulminantă (ceftriaxona).

 boala Lyme în formele sale secundare și terțiare (ceftriaxona).

 febra tifoidă (ceftriaxona).


31
CEFALOSPORINE gen A IV-A

Cefepime IV, 2 - 3 /zi 2 - 6 g/j

Cefpirome IV, 2 /zi 2 - 4 g/j

• spectrul de activitate corespunde asocierii cefalosporine 3 de extrema stânga cefalosporine 3


de centru
• au activitate superioara față de a cefalosporinelor de generaţia 3 pe streptococci, piocianic
• au stabilitate mai mare la acţiunea betalactamazelor de clasa I (cefalosporinaze induse
cromozomial) şi faţă de betalactamazele cu spectru larg (ESBL-uri)
32
CEFALOSPORINE gen A IV-A

1.Infecţii severe intraabdominale (în asociere cu metronidazol)

2. Infecţii nosocomiale de focar sau sistemice (urinare, părți moi)

3 Infecţii bacteriene severe la neutropenici (în asociere cu AG)


33
Schema “in vitro” de acţiune antibacteriană a
cefalosporinelor

ACTIVITATEA ANTIBACTERIANĂ
GENERAŢIA
GRAM POZITIV GRAM NEGATIV

GENERAŢIA I – a ++++ +

GENERAŢIA II – a +++ ++

GENERAŢIA III – a + +++

GENERAŢIA IV – a ++ ++++
34
Noi cefalosporine
Ceftarolina

 Activă împotriva:

 Stafilococilor MSSA și o parte MRSA

 Majoritatea streptococilor

 Numeroși BGN

 Inactivă

 Pseudomonas spp.

 Acinetobacter spp.
35
Noi cefalosporine
Ceftarolina

 Indicată în:

 Unele pneumonii sau infecții severe când etiologia stafilococică și acoperire anti-BGN e necesară

 Infecții sistemice sau endocardite stafilocice

 Infecții cutanate

 Administrare

 600 mg x 2-3 ori/zi

 Este necesară ajustarea dozei în insuficiența renală


36
Noi cefalosporine
Ceftolozane/tazobactam
• Spectru
• BGN multirezistenți (inclusiv pseudomonas)

• Inactivă pe enterobacteriaceele secretoare de carbapenemaze

• Indicații

• Tratamentul infecțiilor cu BGN multirezistenți

• cUTI, cIAI, PN

• Doza

• 1,5g la 8 ore

• Se ajustează în insuficiența renală


CARBAPENEME 37
DCI CRA DOZA

ADULŢI COPII

IMIPENEM – CILASTATIN IV – la 6 – 8 ore 1,5 – 3 g/zi 25-50 mg/kgc/zi

MEROPENEM la 8 ore 3 g/zi (6 în meningite) 20-40 mg/kgc/zi

ERTAPENEM La 24 ore 1 g/zi

 Spectru extrem de întins – majoritatea bacteriilor aerobe și


anaerobe
 Apar din ce în ce mai frecvent tulpini rezistente
 Rezervate infecțiilor severe cu bacterii multi-rezistente
Carbapeneme – efecte secundare 38

 reacţii alergice : erupţii cutanate, febra, artralgii, neutropenie; incidenţa reacţiilor


alergice încrucişate cu alte betalactamine este de 50%,

 toxicitate neurologică : convulsii mai ales la bolnavii cu boli neurologice preexistente,


în prezenţa insuficienţei renale şi la doze mari (mai ales pentru imipenem)

 tulburări digestive : greţuri, vărsături, diaree (7-8% din cazuri); au fost semnalate cazuri
de colită pseudomembranoasă cu CI. difficile

 Afectare hepatică: creşteri ale transaminazelor hepatice, bilirubinei şi/sau fosfatazei


alcaline

 tulburări hematologice: eozinofilie, neutropenie, trombocitopenie, anemie


39

2. Aminoglicozide
Aminoglicozide 40

 Descoperite în 1944 - streptomicina (Waxman)

 De atunci, au fost dezvoltate zeci molecule

 In ciuda "vechimii", activitate bactericidă remarcabila vis-à-vis de mulți BGN

 inhiba sinteza proteinelor bacteriene.

 efect bactericid: important, foarte rapid si independent de densitatea bacteriană

 Durata de activitate mare față de timpul de expunere,

 efect post-antibiotic marcat dependent de doză: creșterea concentrațiilor serice = bactericidie


crescută
AMINOGLICOZIDE
41

DCI CRA DOZA

ADULT COPII

NEOMICINA PO la 6 – 8 ore 1 – 2 g/zi 30 – 50 mg/kg/zi

STREPTOMICINA IM – la 24 de ore 1 – 1,5 g/zi 30 – 50 mg/kg/zi

KANAMICINA IM, IV, evtl local la 12 . 24 ore 1g la 24 ore 10 – 20 mg/kg/zi

AMIKACINA IM, IV la 12 – 24 de ore 15 mg/kg/zi 15 mg/kg/zi

GENTAMICINA IM, IV evtl local la 12 –24 ore 3-5 mg/kg/zi 3 – 5 mg/kg/zi

TOBRAMICINA IM, IV, evtl local la 12 – 24 ore 3 mg/kg/zi 3 – 5 mg/kg/zi

NETILMICINA IM, IV la 12 – 24 de ore 4 – 6 mg/kg/zi 6 –7,5 mg/kg/zi

ISEPAMICINA IM, IV la 12 – 24 de ore 15 mg/kg/zi

SPECTINOMICINA IM la 24 ore 4 g doză unică în tratamentul gonoreei


Indicații terapeutice 42
 ar trebui să fie întotdeauna utilizate în asociere, de obicei, într-un antibiotic B-lactamic sau un

fluorochinolone

 Indicații în afara spitalului - inexistente.

 infecții grave cu bacili gram-negativi;

 infecții grave cu Pseudomonas aeruginosa;

 infecții grave cu stafilococi meticilino-S în asociere cu o penicilină stafilococică

 endocarditei streptococice în asociere cu b-lactam sau o glicopeptidă

 Indicații speciale

 infecții ale tractului urinar cu bacterii rezistente la B-lactame, fluorochinolonele.

 Tuberculoza pentru streptomicină.


43
Reacții adverse

 Nefrotoxicitate

 Toxicitatea cochleo-vestibulară

 Reacții alergice minore


44

3. Macrolide
45
Macrolidele

 au în comun un inel de lactonă macrociclică.

 antibiotice cu spectru îngust, în special activ asupra bacteriilor intracelulare

 sunt de obicei bacteriostatice.


MACROLIDE ŞI DERIVATE
46
DCI CRA DOZA

ADULT COPII

MACROLIDE PROPRIU-ZISE
ERITROMICINA PO – la 8 ore 25 – 50 mg/kg/zi 25 – 50 mg/kg/zi

SPIRAMICINA – Rovamycine

JOSAMICINA

ROXITROMICINA IV – la 8 ore 2 – 3 g/zi 20 – 40 mg/zi

PO, IV la 12 ore 6 MU/zi 0,15 MU/kg/zi


CLARITROMICINA

SINERGISTINE

PRISTINAMICINA PO la 8 ore 50 – 75 mg/kg/zi


Spectru util 47

 De obicei speciile sensibile sunt:

 Streptococii,

 Unele tulpini de Staphylococcus aureus,

 bacterii intracelulare (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, Legionella), cu excepția


Coxiella burnetii.

 Unele macrolide sunt active pe:

 Toxoplasma gondii (spiramicina, claritromicina, azitromicina)

 unele Mycobacterii non-tuberculoase (Mycobacterium avium, M. marinum și M. xenopi)

 Speciile rezistente:

 Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Bacteroides fragilis.


48
Efecte secundare
 Cele mai frecvente efecte secundare sunt ordine gastro-intestinale

 greață, vărsături, diaree și dureri abdominale.

 Toleranța este totuși dependentă de moleculă.

 Frecvența reacțiilor adverse raportate în studiile clinice la claritromicină, roxitromicina


și azitromicină este 4.1-10.3%.
49

4. Lincosamide
50
Lincosamide

LINCOSAMIDE

CLINDAMICINA PO, IV, IM PO 20 – 40 mg/kg/zi 25 – 50 mg/kg/zi

IV: 10 – 30 mg/kg/zi - adulţi şi copii


51
Lincosamide
 Activitatea antibacteriană similară cu cea a macrolide

 Inhibă sinteza de proteine la nivelul atașării ribozomului

 Indicaţii

 Infecții cu anaerobi

 Infecții cu stafilococi sensibili, în special osteoarticulare

 Infecția cu Actinomyces

 Toxoplasmoză cerebrală în SIDA

 Infecții tegumentare în asociere cu penicilina G.


52
Efecte secundare
 Tulburări gastro-intestinale:

 diaree simplă (20% din cazuri).

 colită pseudo-membranoasă

 Reacții hepatice rare.

 Tulburări hematologice rare (leucopenie, neutropenie,


trombocitopenie).

 Reacții alergice cutanate (mai frecvente in SIDA).


53

5. Cicline
CICLINE

• sunt antibiotice cu spectru larg, bacteriostatic.


• inhibă sinteza proteinelor prin legarea la subunitatea 30S a ribozomului

DCI administrare Doză

Tetraciclina Cp vaginal 1 à 2/j

Doxicicline Oral 1 x/zi 200 mg/zi (100 mg/zi < 60 kg]

Minocycline Orale1 -2 x/zi 100-200 mg/zi

Tigecycline IV x2/zi 100 mg, apoi 50 mg x 2/zi


Indicații 55
 De prima intenție:

 Bruceloza, în asociere cu rifampicină.

 Infecții genitale cu Chlamydia și Mycoplasma, Ureaplasma.

 Infecții cu Rickettsii

 Profilaxia malariei cu Plasmodium falciparum

 Alte indicații

 pneumonie atipica (C. pneumoniae, C. psittaci, M. pneumoniae)

 Pasteureloza, nocardioză, tularemie, antrax.

 Boala Lyme excepția cazului în care a ajuns la meningeale.

 Holera, iersinioza, acnee vulgaris.

 Tratamentul malariei P. falciparum

 leptospiroza, sifilis, lepra (minociclina).

 Tygeciclina

 Infecții complicate ale pielii

 Infecții intra-abdominale
Cicline 56
Efecte adverse
 tulburări digestive : greaţă, vărsături, epigastralgii, ulceraţii esofagiene, enterocolite, pancreatită
 hepatotoxicitate
 anomalii dentare şi osoase în cazul administrării în timpul sarcinii
 depunere şi colorare brun-cenuşiu-galbenâ a dinţilor

 hipoplazia smalţului dentar

 nefrotoxicitate
 diabet insipid renal

 neurotoxicitate
 sindrom vestibular

 moderat sindrom de hipertensiune intracraniană

 tulburări hematologice
 anemie hemolitică, trombocilopenie, neutropenle, eozinofilie

 manifestări cutanate
 fotosensibilizare

 erupţii morbiliforme , urticarie, edem periorbitar, eritem polimorf


57

7. Rifampicine
RIFAMPICINE 58

 antibiotice bactericide care inhibă funcționarea ADN-ului bacterian

 Utilizată (Rifampicina) în combinație pentru tratamentul:

 infecția cu Mycobacterium tuberculosis și lepra;

 infecții stafilococice;

 bruceloză;

 legioneloză.

 în monoterapie rifampicina este utilizat pentru profilaxia meningitei


meningococice
RIFAMPICINE
59

DCI CRA DOZA

ADULT COPII

RIFAMPICINA PO, IV 10 – 20 mg/kg/zi 10 – 20 mg/kg/zi

SAAB
- Stafilococ, pneumococ,
- Meningococ, gonococ, listeria
- Enterobacterii, bacil Koch, Brucella, Legionella, Lepra
RIFAMPICINA 60

Reacţii adverse

 accidente de hipersensibilitate

 hepatotoxicitate

 tulburări gastro-intestinale: greață,

 reacții cutanate.

Interacțiuni medicamentoase

 Rifampicina este un inductor puternic al citocromului P450 și determină o


reducere a timpului de înjumătățire a drogurilor cu metabolismul hepatic
RIFAMPICINE 61

Rifabutina

 o activitate mai buna pe Mycobacterium avium intracellulare, M. kansasii M. xenopiet,


este indicată:

 în tratamentul preventiv al infecțiilor M. avium la pacienții infectați cu HIV, cu CD4 <1o /mm3;

 Tratamentul MDR-TB,
62

8. Polipeptide
ANTIBIOTICELE POLIPEPTIDE 63

 efect bactericid prin distrugerea membranei exterioare a BGN și a membranei citoplasmatică a


bacteriilor.

 Polimixină E - colistin,

 practic nu este absorbit intestinulal sau în aplicații locale: picături pentru ochi, urechi, spray-uri sau instilatii

 PO

 Decontaminarea tractului digestiv in aplazie terapeutice ale măduvei spinării.

 Parenteral:

 în timpul infecțiilor severe cu bacili Gram-negativ rezistente la alte antibiotice sau

 Aerosoli în infecțiile respiratorii cu piocianic


ANTIBIOTICELE POLIPEPTIDE
64
DCI CRA DOZA
Adulti Copii

POLIMIXINA E – Colistin PO – numai în infecţii 150.000 – 200.000 u/kg/zi


(Colimicina) digestive

Parenteral 50.000 – 100.000 U/Kg/zi

SAAB FARMACOCINETICĂ
- Proteus, E coli, Shigella - nu penetrează bariera H - E

- Salmonella, Pseudomonas EFECTE ADVERSE


- nefrotoxicitatate
ANTIBIOTICELE POLIPEPTIDE 65

REACȚII ADVERSE

 Risc de alergie.

 Colistin parenteral:

 risc de nefrotoxicitate dependentă de doză, potențat prin combinarea


aminoglicozide;

 risc de tulburări neuropsihiatrice;

 potențare a agenților de blocare neuromusculară.

 Colistin auricular

 toxicitate cochleovestibulară prin acțiune locală,


66

9 Chinolone
67
Chinolone
 agenți antibacterieni sintetici.

 Se obișnuiește să le separe în:

 chinolone de generația 1 - limitată la indicații urinare

 chinolone 2-a generație - Fluorochinolonele - infecții sistemice

 chinolone generația a 3-a - Fluorochinolonele ”respiratorii”.


CHINOLONE “URINARE” 68

DCI CRA DOZA

ADULŢI COPII

ACID NALIDIXIC PO la 12 ore 30 mg/kg/zi 30 mg/kg/zi

IV – la 24 ore

NORFLOXACIN PO la 12 ore 800 mg/zi

UTI joase cu enterobacterii sensibile: cistite acute necomplicate ale tinerei femei
CHINOLONE generația a 2-a
Fluorochinolone 69

DCI CRA DOZA


ADULŢI COPII
PEFLOXACINA PO, IV la 12 ore 800 mg/zi
OFLOXACINA PO, IV la 12 ore 400 mg/zi
CIPROFLOXACINA PO, IV la 12 ore 1 – 1,5 g/zi PO
400 - 1200 mg/zi IV
CHINOLONE generația a 2-a
Fluorochinolone 70
 infecții ale tractului urinar
 joase (cistita acuta)
 Înalte (pielonefrita acută)
 infecții genitale: prostatita, salpingita - endometrită
 BST: uretrite gonococice, chancroid.
 infecții digestive: febră tifoidă, diaree bacteriană acută
 infecții ORL: amigdalita, otita medie, sinuzita acută.
 infecții ale tractului respirator inferior: pneumonie acută comunitară, exacerbări
ale BPOC
 infecții osoase și articulare
 infecții ale ochilor
 diverse stări febrile;
 meningită bacteriană (în asociere cu C3G, fosfomycin);
 antrax (expunere aerosoli)
CHINOLONE generația a 3-a
Fluorochinolone anti-pneumococice, 71
respiratorii
Deosebiri faţă de celelalte chinolone sistemice: acțiune crescută pe:
S. pyogenes, S. viridam, S. pneumoniae, anaerobi (cu excepţia Cl. difficile), pot fi active pe MRSA

Levofloxacina Oral -1 - 2 /zi 500 - 1 000 mg

IV -1 - 2 /zi 500 - 1 000 mg

Moxifloxacina Orale / IV 1 x/zi 400 mg

Sinuzită acută
Exacerbări ale BPOC
Pneumonii acute comunitare
Infecții urinare
72

10. Glicopeptide
GLICOPEPTIDE 73

 Glicopeptide acționează prin inhibarea sintezei peptidoglicanului peretelui celular bacterian

 Ele sunt bactericide

 Nu se absorb pe cale orală

 Antistafilococice majore, glicopeptidele reprezintă tratamentul de referință pentru infecții


severe cu Staphylococcus aureus rezistent

 Glicopeptide sunt active numai împotriva bacteriilor Gram-pozitive, incluzând pneumococi,


enterococi, meticilino-S stafilococi si meticilino-R, listeria si Clostridium difficile.

 Ele sunt inactive împotriva bacteriilor Gram-negative (BGN), bacterii anaerobe Gram-negative
și multiplicare intracelulare.
GLICOPEPTIDE 74
DCI CRA DOZA

ADULŢI COPII
VANCOMICINA PO, IV la 6 – 8 ore
25 – 30 mg/kg/zi 25 – 30 mg/kg/zi

TEICOPLANINA IM, IV la 12 – 24 ore Iniţial 400 – 800 mg/kg/zi apoi 200 mg/zi

SAAB
- Stafilococ penicilinazo pozitiv sau negative, Streptococ, pneumococ, enterococ
- Listeria, Clostridii şi Corynebacterii pentru glicpeptide

FARMACOCINETICĂ
- VANCOMICINA – penetrează bine bariera hematoencefalică
EFECTE ADVERSE
- “red men syndrome”
GLICOPEPTIDE 75
 Parenteral
 Infecții severe cu stafilococi meticilino-R
 Bacteriemie. Endocardită.
 Peritonită, mediastinita.
 infecții osoase și articulare.
 Infecții de pe cateter implantabile.
 Meningită

 Infecții streptococice severe,


 enterococi și pneumococi
 meningita pneumococica cu sensibilitate redusă la penicilină
 tratamentul empiric al episoadelor febrile la pacienții neutropenici

 Oral
 colita C. difficile
76

11. Lipopeptide
LIPOPEPTIDE 77

Daptomicina
 Mecanism: depolarizare rapidă a membranei celulare la un eflux de potasiu secundar

 Spectrul este limitat la bacteriilor gram-pozitive, inclusiv S. aureus (sensibil și rezistent la meticilina), stafilococi
coagulazo-negativi, Streptococcus pyogenes, enterococi și C. perfringens Peptostreptococcus.

 Bacteriile Gram negative sunt în mod constant și rezistente în mod natural la daptomicină.

 Singura indicație actuală este tratamentul infecțiilor complicate ale pielii și ale țesuturilor moi la adulți.

Voie Posologie
DCI / Nom de
et rythme adulte
spécialité
d’administration
Daptomycine Cubicin® IV, 1 x/24 h 4 à 6 mg/kg/j
78

12. Oxazolidinone
OXAZOLIDINONE
79
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII
LINEZOLID IV 750 – 1200 mg/zi
TEDIZOLID IV 200 MG/ZI

SAAB

- Rezervat pentru infecţii severe cu Gram +

- Pneumococ rezistent la Penicilină

- Streptococ rezistent la macrolide,

- enterococi Vanco-R

- Stafilococi meticilino-R

• Mecanism: inhibarea selectivă a sintezei proteinelor bacteriene prin blocarea la nivel ribozomal a formării complexului de inițiere 70 S

Efecte adverse:

• toxicitate hematologică (trombocitopenie, anemie, pancitopenie)

• cazuri de acidoză lactică în tratament sunt descrise.

• neuropatie optică sau periferic sunt raportate cu tratamentul prelungit.


80

13. Streptogramine
STREPTOGRAMINE 81
QUINUPRISTIN – DALFOPRISTIN

SAAB

- Stafilococ rezistent la betalactamine

- Pneumococ rezistent la penicilină

- Enterococ rezistent la vancomicină

- Coci anaerobi

 Infecţii ORL cu stafilococ şi pneumococ

 Infecţii bronho-pulmonare

 Infecţii osteoarticulare în special staf meti-R


82

14. Imidazoli
IMIDAZOLI
83
DCI CRA DOZA
ADULŢI COPII
METRONIDAZOL PO, IV la 8 ore 1 – 2 g/zi 20 – 40 mg/kg/zi

TINIDAZOL PO la 24 de ore 1,5 g/zi 30mg/kg/zi


Se poate administra în doză unică

- Activitatea bactericidă prin inhibarea sintezei de acid nucleic, acționează asupra ADN-ului.

- Ele sunt active față de majoritatea bacteriilor anaerobe

- Ele sunt active pe următoarele protozoare:


- Entamoeba histolytica,

- Giardia intestinalis și

- Trichomonas vaginalis.

Efecte adverse
- tulburări digestive minore, hipersensibilitate, potențarea anticoagulării, posibil leucopenie și neuropatie senzorială
84

15. Sulfamide
85
SULFAMIDE

 medicamente utilizate în combinație cu un alt antiinfecțioase (trimetoprim,


pirimethamine), pentru a extinde spectrul sau de a produce un efect bactericid.

 Rolul lor terapeutic este oarecum limitat astăzi, din cauza efectelor secundare ale
acestora și evoluția rezistenței bacteriene.
SULFAMIDE ŞI ASOCIERI
DCI CRA
ADULŢI
DOZA
COPII
86
SULFADIAZINA PO – la 46 de ore 100 mg/kg/zi 100 – 200 mg/kg/zi
SULFAMETHIZOL PO – la 8 ore 600 mg/zi
SULFASALAZINA PO – la 4 – 8 ore 4 – 6 g/zi
Salazopirina
TRIMETOPRIM – PO, IM, IV – la 12 2 – 4 cp/zi 6 – 8 mg/kg/zi
SULFAMETOXAZOL ore TMP
TRIMETOPRIM – PO – la 12 ore 3 cp în prima zi 4 mg/kg/zi - TMP
SULFAMEXAL apoi 2 cp/zi

SULFADOXINE + PO, IV IM – o dată


PIRIMETAMINE - Fansidar pe săptămână

SAAB

- Enterobacterii, H influenzae, Listeria, Pneumococ, Streptococ (fără Enterococ)

- Brucella, V. Holeric

- Nocardia, Toxoplasma, Pneumocystis – 20 mg/kg/zi


SULFAMIDE 87
Sulfametoxazol + trimetoprim (cotrimoxazol)
• bacteriostatic prin inhibarea sintezei microbiene de acid folic

Indicații principale
• Prima linie
• Tratamentul infecțiilor cu P. jiroveci
• prevenția primară și secundară a Pneumocystis și toxoplasmozei în imunocompromiși (HIV).
• Nocardioză.

• A doua linie
• Cistita acuta necomplicata la femei sub 65 de ani sau cistită recurente.
• Infecție urinară înalte (prostatita si pielonefrita), pe baza datelor testelor de sensibilitate.
• Gastroenterită cu germeni invazivi: Salmonella, Shigella
• Infecții stafilococice conform datelor de susceptibilitate.
SULFAMIDE 88
Efecte adverse

• Accidente de hipersensibilitate: erupții cutanate maculare sau urticarie, eritem nodos, sindrom
Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică,

• Anorexie, greață, vărsături.

• Anemie hemolitică, anemie megaloblastică, agranulocitoză, trombocitopenie.

• Creșteri reversibile ale enzimelor hepatice, necroză hepatică excepțională, icter în imaturității
metabolică nou-născut.

• Neurologice: dureri de cap, amețeli, phenes acou-, meningita aseptică.

• Leziuni renale: insuficiență renală, hematurie, colici renale, prin precipitare în urină de cristale (în
principal, de acid).
89

16. Nitrofurani
90
Nitrofurani

DCI CRA DOZA


ADULŢI COPII
Furazolidon PO – la 6 ore 400mg/zi 100 mg/zi

NIFUROXAZID – Ercefuryl PO – la 8 ore 800 mg/zi 200 – 600 mg/zi

Nitrofurantoină PO 6-8 ore 200-400 mg 25 mg/kgc/zi

SAAB
- infecţii urinare necomplicate şi neparenchimatoase cu enterobacterii
- Infecţii digestive (BDA)
91

 Efectele dăunătoare al antibioticelor


 Risc teratogen şi carginogen

 Toxicitate fetală
 Efecte nedorite asupra mamei

 Relaţia antibiotic – gravidă


 Antibiotice utilizabile fără pericol la femeia gravidă
 Antibiotice utilizabile cu precauţie - dacă indicaţia este imperativă
şi nici unul din antibioticele din prima categorie nu este activ
 Antibiotice stric contraindicate
ANTIBIOTICE FĂRĂ PERICOL LA FEMEIA GRAVIDĂ
92
 Penicilinele

 Cefalosporinele

 Macrolidele – propriu zise

 Sinergistine, Lincosamide

 Polipeptide orale

 Nitrofurani – în trim I şi II
ANTIBIOTICE UTILIZABILE CU PRECAUŢIE
93
 Aminoglicozide

 Atingere cohleovestibulară

 Oto şi nefrotoxicitate maternal

 Rifampicina – în trim II şi III

 Hepatotoxicitate maternă

 Hemoragie postnatală precoce la nou născut şi la mamă prin hipovitaminoza K

 Imidazolul – în trim II şi III

 Efect teratogen şi cancerigen (?)

 Sulfamide – în trim II şi III

 Efect citostatic în perioada embrionară

 Alergie maternală

 Fenicolii – Cloramfenicol – în trim I şi II

 Toxicitate hematologică

 Glicopeptide

 Oto şi nefrotoxicitate la mamă

 La făt - efecte adverse nedorite


ANTIBIOTICE STRICT CONTRAINDICATE 94

 CHINOLONE
 Acidoză metabolică

 Hipertensiune intracraniană

 Icter nuclear

 Atingere cartilaginoasă şi osoasă - fluorochinolone

 TRIMETHOPRIM
 Risc teratogen

 Risc matern de anemie megaloblastică


ANTIFUNGICE
Medicamente antifungice
AZOLI
• Fluconazol
• Voriconazol
• Posaconazol

ECHINOCANDINE
• Caspofungin
• Anidulafungin
• Micafungin

POLYENE
• Amphotericin B
ANTIFUNGICE – loc de acțiune
GHIDURI TERAPEUTICE
pentru subpopulații specifice

• pacient neutropenic/non-neutropenic
• pacient imunocompromis
• pacient cu cancer
• pacient hemato-oncologic/transplant medular
• pacient critic
• …
Therap Pharm Clin Toxicol, 2009,
12(2):125-130
Joseph, Exper Opin Pharmacother, 2008,
9(4):561