Sunteți pe pagina 1din 32

CAPITOLUL 4.

MANAGEMENTUL EFICIENT AL COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE


LA CLASĂ

PROIECTUL ”PROFESORI PREGĂTIȚI – PROFESORI MOTIVAȚI”


OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE

Obiectivele de învățare ale acestui modulul sunt:

❑ Identificarea tipurilor de comportamente disruptive care apar la clasă


❑ Înțelegerea cauzelor comportamentelor disruptive la copii și adolescenți
❑ Analiza antecedentelor și a consecințelor comportamentelor disruptive la
clasă
❑ Cunoașterea unor strategii și principii pentru prevenirea și gestionarea
eficientă a comportamentelor disruptive la clasă
❑ Stabilirea unui plan pentru prevenția comportamentelor disruptive la clasă
CUPRINS

Tema 1. Comportamentele disruptive la clasă

Tema 2. Analiza cauzelor comportamentelor disruptive. Modelul ABC

Tema 3. Strategii pentru gestionarea comportamentelor disruptive

Tema 4. Modificarea comportamentelor disruptive

Tema 5. Planificarea schimbării comportamentelor disruptive


TEMA 1. COMPORTAMENTELE DISRUPTIVE LA CLASĂ
COMPORTAMENTE DISRUPTIVE LA CLASĂ
• Studiile arată faptul că 1 din 5 elevi prezintă probleme de
sănătate mintală şi 12.6% dintre elevii de până la 16 ani
prezintă probleme comportamentale care adesea implică
agresivitate, non-complianţă şi care interferează cu
învățarea academică (Gupta şi colab., 2016).

• Se estimează faptul că în fiecare clasă există 1-2 copii cu


tulburare de deficit atenţional şi hiperactivitate, tulburare
asociată cu probleme de învăţare.

• În plus, multe dintre manifestările copiilor care nu


întrunesc criteriile pentru a fi diagnosticate se exprimă în
comportamente disruptive la clasă.

• În consecință, cadrele didactice se confruntă adesea cu


dificultăți legate de gestionarea comportamentelor de
natură să interfere cu procesul educațional.
EXERCIȚIU

Identificați trei comportamente disruptive cu care v-ați confruntat recent la clasă și analizați-le după
indicațiile din tabel.

Comportament disruptiv Cât de des a apărut în Cât durează Cât de mult vă deranjează?

ultima săptămână? comportamentul? (minute)


(1-10)

Comportament 1

Comportament 2

Comportament 3
CATEGORII DE COMPORTAMENTE DISRUPTIVE LA CLASĂ

Problemele comportamentale care apar frecvent la clasă au


fost împărţite în următoarele categorii:
– comportamente perturbatoare (ex. întârzie,
mănâncă sau bea în timpul orelor, vorbeşte la
telefon/cu alţi colegi, comentează asupra a ceea ce
spune profesorul la clasă)

– comportamente intimidante sau agresive (ex. Elevii cu probleme comportamentale adesea


postură sfidătoare, gesturi obscene) manifestă reacţii precum:
– agresivitate (verbală şi fizică)
– hărţuire (ex. este nepoliticos, îi insultă pe ceilalţi) – opoziţie şi ostilitate
– lipsă de respect faţă de autoritate
– comportamente aberante sau imature (ex. face pe – lipsa controlului de sine (impulsivitate)
clovnul, vorbit excesiv, deviere de la subiect, lovit
colegi) – inabilitatea de a rămâne în sarcină
Comportamentele disruptive ]n cazul
copiilor cu CES
Elevii care prezintă cerințe educaționale speciale sunt la risc crescut de a manifesta dificultăți școlare și în
același timp probleme comportamentale și emoționale în context școlar.
Cum pot fi gestionate aceste probleme?
Primul pas este înțelegerea cauzelor comportamentelor problematice pentru ca în pasul al doilea să
poată fi abordate cu succes prin tehnici specifice.

Care sunt factorii care favorizează manifestarea comportamentelor disruptive în școală?

• Mediul educațional insuficient organizat și structurat (funcționează ca și Antecedente)

• Prejudecățile profesorilor și copiilor pot accentua problemele comportamentale

• Reacțiile de respingere care se generalizează și crează un cerc vicios de interacțiuni negative


(Consecințe: Ex. Comportamentele disruptive sunt întărite pe baza atenției primite, problemele de relaționare
cu colegii și cadrele didactice devin cronice și elevul se definește pe baza lor)
IMPORTANȚA ABILITĂȚILOR DE MANAGEMENT AL CLASEI

• Chiar dacă o instruire eficientă reduce problemele de comportament de la


clasă, aceasta nu le poate elimina complet.

• Cadrele didactice care întâmpină dificultăţi de management al clasei şi al


comportamentelor disruptive ale elevilor raportează frecvent nivele crescute
de stres şi simptome de burn-out.

• Profesorii acuză comportamentele agresive şi lipsa disciplinei ca două dintre


cele mai grave probleme în şcoală.

• Astfel, abilitatea cadrului didactic de a organiza clasa şi de a gestiona


comportamentele problematice ale elevilor este critică pentru obţinerea
rezultatelor educaţionale pozitive.
TEMA 2. CAUZELE COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE
CAUZELE COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE LA COPII ȘI
ADOLESCENȚI
• Orice comportament are o anumită funcţie, adică un anumit motiv
pentru care se manifestă la un moment dat.

• Spre exemplu, copiii cu autism pot face apel la comportamente de


autostimulare senzorială pentru a se calma sau recompensa. Prin analiza
funcției comportamentelor, pe putem da seama de cauzele lui

• Acest lucru se întâmplă deoarece învăţăm să facem anumite lucruri dacă


ele ne aduc un beneficiu sau dacă prin acele comportamente putem
evita anumite consecinţe neplăcute.

• De exemplu, copilul este dat afară din clasă, lucru care îi place întrucât
poate evita neplăcerea de a fi atent la ore.

• …………..
MODELUL ABC DE ANALIZA COMPORTAMENTALĂ

• Modelul ABC comportamental a fost dezvoltat în cadrul abordării behavioriste (Skinner, 1974) şi demonstrează
modul în care comportamentele sunt amorsate de stimuli și sunt menținute de consecințele lor.

A B C
Stimuli Prelucrări
informaţionale Comportament întăriri pozitive
operant întăriri negative
↳cunoştinţe procedurale pedeapsă
↳ autoeficacitate
↳ expectanţe
ANTECEDENTELE COMPORTAMENTELOR

• Antecedentele (A) sunt reprezentate de stimuli și de diferite tipuri de prelucrări informaționale.

• Stimulii pot fi:


– externi (orice din afara organismului care influențează activitatea analizatorilor - exteroceptivi)
– interni–intero și proprioceptive (ex. anumite senzații corporale)

• Cele mai importante prelucrări informaționale implicate în generarea Comportamentelor operante


(B) sunt:
1. cunoștințe procedurale (ca să fac un comportament trebuie să știu cum să-l fac);
2. autoeficacitate (ca să fac un comportament trebuie să am încredere că pot să-l fac);
3. expectanțe pozitive (fac un comportament dacă mă aștept să-mi aducă beneficii).
CONSECINȚELE (C) COMPORTAMENTELOR

• Consecințele (C) comportamentelor se referă la


reacţiile care apar la comportamentele elevului. Întărirea comportamentelor poate fi pozitivă sau
negativă:
• Acestea includ: • Întărirea pozitivă se referă la acele
– întăririle (care cresc frecvenţa comportamentului consecințe care contingente cu
țintă), comportamentul pot crește ocurența
– pedepsele (care scad frecvenţa acestuia; spre exemplu, lauda oferită
comportamentului țintă), care influențează elevului, nota mare etc. Recompensele
menținerea acestuia. sunt eficiente dacă sunt oferite cât mai
• Dacă comportamentul nu este urmat de consecinţe, repede după comportament şi sunt
acesta se stinge (extincţie). proporţionale cu acesta.

• Pedeapsa este o consecință a unui comportament, • Întărirea negativă se referă la realizarea


care scade ocurența acestuia; spre exemplu, nu mai unui comportament pentru a evita ceva
vorbesc în clasă pentru că data trecută când am făcut neplăcut. Spre exemplu, elevul face
acest lucru am fost pedepsit și mi s-a pus o absență temele pentru a nu primi o notă proastă.
nemotivată.
EXEMPLU

Proiectul clasei Comportament dorit


Oferirea laudei
Realizarea sarcinii de a construi proiectul
EXERCIŢIUL 1

Analizaţi un comportament noncompliant dintre cele identificate anterior pe baza Modelului


ABC comportamental.

A B C
Antecedente Comportament Consecinţe
Ce s-a întâmplat înainte de
Frecvenţa pe durata orei Cum aţi reacţionat?
comportament?

Durata

Intensitatea

Observați cât de importante sunt consecințele pozitive (ex. lauda, recompensele) în menținerea și
creșterea ocurenței comportamentelor
TEMA 3. STRATEGII PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ
A COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVEOR DISRUPTIVE
GESTIONAREA EFICIENTĂ A COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE

Deoarece copiii cu probleme comportamentale se descurcă mai bine când viețile


acestora sunt ordonate şi predictibile, cel mai important lucru pe care profesorii îl pot
face pentru aceşti copii este stabilirea unui mediu calm şi structurat, cu reguli clare,
consistente şi rutine.

Pasul 1. Stabilirea unui set clar de reguli la clasă.


• Existenţa unui set de reguli este de natură să prevină apariţia comportamentelor
disruptive la clasă.
Exemple de astfel de reguli ce pot fi stabilite la începutul anului școlar sunt:
– telefoanele închise
– nu se părăseşte clasa pentru a vorbi la telefon
– fără pauze de baie în timpul activităţii
– fără materiale de citit nerelaţionate cu tema
– întrebările se vor adresa direct cadrului didactic

Este eficient ca regulile să fie stabilite atât verbal, cât şi în scris şi afişate la vedere.
GESTIONAREA EFICIENTĂ A COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE LA
CLASĂ

Pasul 2. Identificarea funcţiilor comportamentelor disruptive


• Pe baza implementării modelului comportamental, putem identifica funcţiile
comportamentelor disruptive ale elevilor şi în al doilea pas putem manipula
contingenţele sale pentru a le înlocui cu un comportamente dorite.

• Principalele funcţii ale comportamentelor noncompliante/disruptive la clasă sunt:


1. atragerea atenţiei
2. evitarea sarcinilor şi accesul la obiecte/activităţi

Odată identificată funcţia comportamentului, putem utiliza strategii bazate pe contingenţe,


care să crească probabilitatea comportamentelor compliante şi să le menţină.

Exemplu de analiză a funcției comportamentului


A=Profesorul predă un conținut dificil
B=comportamentul de a deranja colega
C=consecința: elevul obține atenția colegei și evită activitatea dificilă
ceea ce funcționează ca și întărire
GESTIONAREA EFICIENTĂ A COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE

Pasul 3. Manipularea consecințelor (contingenţelor) comportamentelor Exemplu: atunci când un elev


disruptive vorbeşte excesiv
• Strategii eficiente pentru gestionarea comportamentelor
disruptive care au funcţie de atragere a atenţiei: • cadrul didactic poate stabili o
regulă legată de acordarea unui
– Ignoraţi comportamentul (îndepărtaţi-vă de elev în cazul în timp limitat pentru exprimarea
care nu interferează major cu activitatea) sau redirecţionaţi punctului de vedere
atenţia;
– Izolare supravegheată: scoateţi elevul din activitate; • apoi realizaţi refocalizarea pe alt
elev („Este un punct de vedere
– Menţineţi şcolarul mic angajat în activitatea preferată atunci interesant. Haide să vedem ce
când nu puteţi să-i acordaţi atenţie. gândesc ceilalţi despre asta!”).
– În paralel recompensaţi şi încurajaţi elevul atunci când
• În cazul în care comportamentul
manifestă comportamente compliante.
persistă, poate fi aplicată o
penalizare
GESTIONAREA EFICIENTĂ A COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE

Strategii eficiente pentru gestionarea comportamentelor disruptive care au


funcţie de a evita sarcinile:
• Continuaţi să repetaţi cerinţa;
• Reduceţi dificultatea activităţilor sau a cerinţelor care declanşează
comportamentul;
• Încurajaţi elevul când realizează secvenţe de activităţi.
• Spre exemplu, atunci când elevul în loc să realizeze exerciţiul se joacă X-
O, cadrul didactic va repeta cerinţa, după care va solicita realizarea primei
secvenţe de activitate (”Trebuie să realizezi exerciţiul în următoarele 5
minute. Începe cu operaţiile de adunare”.).
EXERCIŢIUL 2

RELUAȚI ANALIZA COMPORTAMENTULUI REALIZATĂ LA EXERCIȚIUL 1 SI


1. IDENTIFICAȚI FUNCȚIA ACESTUIA_____________________________________________________________________________________________________________

1. PROPUNEȚI MODALITĂTI DE MANIPULARE A ACESTUIA _______________________________________________________________________________________

A B C
Antecedente Comportament Consecinţe
Ce s-a întâmplat înainte de
Frecvenţa pe durata orei Cum aţi reacţionat?
comportament?

Durata

Intensitatea
TEMA 4. MODIFICAREA COMPORTAMENTELOR
DISRUPTIVER DISRUPTIVE
METODE DE DICIPLINARE POZITIVĂ LA CLASĂ
• Metodele de disciplinare pozitivă sunt menite să corecteze
comportamentele deviante fără a răni stima de sine a elevului şi a
afecta relaţia cu cadrul didactic.

• Este important să fie respectate următoarele condiţii pentru ca


acestea să fie eficiente:
– Să reprezinte urmarea firească a comportamentului inadecvat
– Să poată fi asociate în mod logic cu comportamentul inadecvat
– Să se adreseze comportamentului, nu persoanei
– Să indice ce ar trebui să facă într-o anumită situaţie, fără a-l face
să se simtă umilit
– Elevul este acceptat şi valorizat, în pofida comportamentului său
inadecvat
– Îi permite elevului libera alegere
– Stimulează comportamentul dorit.
CUM SE ADMINISTREAZĂ EFICIENT CONTINGENŢELE?
• Pedeapsa este eficientă doar dacă:
– urmează imediat comportamentului dezadaptativ;
– este marcată de un avertisment;
– este administrată non-agresiv, calm;
– întărește comportamentul opus;
– comportamentul urmat de pedeapsă nu primește alte
întăriri pozitive.

• În plus, accelerarea sau decelerarea unui comportament este


natural și automat însoțită de decelerarea respectiv accelerarea
comportamentului opus.
• Pentru ca schimbarea să fie eficientă, comportamentul
adaptativ trebuie să aibă următoarele caracteristici:
– să fie incompatibil cu comportamentul dezadaptativ;
– să aducă aceleași beneficii ca și comportamentul
dezadaptativ;
– să fie adaptativ.
EXERCIȚIUL 1

Întocmiţi o listă cu regulile legate de comportamente nedorite ce au apărut la clasă frecvent.


• Regula 1 ______________________________________________________________
• Regula 2 ______________________________________________________________
• Regula 3 ______________________________________________________________
• Regula 4 ______________________________________________________________
• Regula 5 ______________________________________________________________

Pentru fiecare regulă stabiliţi o serie de consecinţe pe care le puteţi aplica atunci când regula este
respectată şi când nu este respectată.
• Regula 1 ______________________________________________________________
• Când regula este respectată
• Recompense ___________________________________________________________
• Când regula nu este respectată
• Penalizări _____________________________________________________________
EXERCIȚIUL 3 Comportamentul
disruptiv
Modificarea
antecedentelor şi a
Noul comportament
compliant
consecinţelor
Denumire comportament Cum veţi controla stimulii Denumire comportament
care îl declanşează (ex.
• Identificaţi reguli, cerințe eficiente)?
contingenţe eficiente
pentru reducerea
Ce consecinţe veţi
comportamentului Monitorizare
comportament administra
Monitorizare
comportament
noncompliant
analizat anterior pe Frecvenţă
Frecvenţă
baza Modelului ABC
comportamental. Durată
Durată

Intensitate
Intensitate
TEMA 5. PLANIFICAREA SCHIMBĂRII
COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE
DISRUPTIVE
PRINCIPII PENTRU PREVENIREA EFICIENTĂ A COMPORTAMENTELOR
DISRUPTIVE LA CLASĂ
• Strategiile de gestionare a comportamentelor
disruptive sunt eficiente doar în cazul aplicării
acestora într-o manieră coerentă şi consistentă.

• Caroline Webster-Stratton de la Universitatea


din Washington a propus o piramidă de natură să
indice modul de utilizare a acestora pentru a
preveni comportamentele disruptive la clasă.

• Dispunerea sub forma unei piramide sugerează


faptul că acele strategii aflate la baza piramidei
trebuie utilizate cât mai des posibil iar cele
aflate la vârf ar trebui utilizate doar la nevoie şi cu
precauţie.
ROLUL ESENȚIAL AL CONSECVENȚEI ȘI AL PLANIFICĂRII

• Cel mai important aspect legat de implementarea strategiilor prezentate este


consecvența cadrului didactic în aplicarea acestora
– de exemplu, chiar dacă un comportament a fost modificat pe termen scurt (ex. în
urma aplicării unor consecințe la un moment dat), acesta poate reveni

• Ce este important să știm pentru implementarea strategiilor cu succes?


– este nevoie să planificăm schimbarea pe baza anlizei funcționale a
comportamentului și a planului de contingențe
– întărirea pozitivă trebuie aplicată de fiecare dată când apare comportamentul dorit
– modificarea unui comportament ia timp și efort susținut, fiind nevoie de aplicarea
consecventă a strategiilor de fiecare dată, până la consolidarea noului comportament
PLANUL MEU PENTRU PREVENIREA COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE
LA CLASĂ
În ce măsură utilizaţi principiile de mai jos în activitatea la clasă conform piramidei?
• Avertizare/Penalizare deloc 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 foarte mult
• Promptare/redirecţionare-reimplicare deloc 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 foarte mult
• Reguli ale clasei deloc 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 foarte mult
• Încurajare şi recompensare deloc 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 foarte mult
• Construirea unei relaţii pozitive deloc 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 foarte mult

1. Care sunt componentele pe care aş dori să le dezvolt în perioada următoare?


_________________________________________________________________________________________

2. Care sunt paşii concreţi pentru următoarele 2 săptămâni?


________________________________________________________________________________________

3, Care sunt obstacolele?


_________________________________________________________________________________________

4, Cum voi sprijini schimbarea?


_________________________________________________________________________________________

5 Cum îmi voi da seama că planul meu funcționează?


________________________________________________________________________________________
FELICITĂRI, AI PARCURS CAPITOLUL IV AL ACESTUI PROGRAM DESPRE
MANAGEMENTUL EFICIENT AL COMPORTAMENTELOR DISRUPTIVE LA
CLASĂ!
În cadrul acestui modul ai învățat:
❑ Identificarea tipurilor de comportamente disruptive care apar la
clasă
❑ Înțelegerea cauzelor comportamentelor disruptive la copii și
adolescenți
❑ Analiza antecedentelor și a consecințelor comportamentelor
disruptive la clasă
❑ Cunoașterea unor strategii și principii pentru prevenirea și
gestionarea eficientă a comportamentelor disruptive la clasă
❑ Stabilirea unui plan pentru prevenția comportamentelor
disruptive la clasă

Nu uita să monitorizezi implementarea planului tău pentru prevenția


comportamentelor disruptive la clasă pentru a fi un profesor proactiv și
eficient!