Sunteți pe pagina 1din 9

METODA DIALOGULUI

dezbatere/discuţie
DIALOGUL CONDIŢIE A EDUCAŢIEI,
STRATEGIE SAU METODĂ?
• Dialogul este modalitate de realizare a comunicării
interumane interactive.
• Dialogul este condiţie a posibilităţii actului
educaţional.
• Dialogul este cerinţă imperativă a educaţiei centrate
pe elev.
• Metoda dialogului poate fi definita ca un ansamblu de
tehnici de comunicare si interactiune între cadrul
didactic si elevi sau studenti, care urmaresc obtinerea
unor rezultate de învatare sau colectarea de
informatii necesare unui demers evaluativ printr-o
succesiune de întrebari si raspunsuri, într-un context
în care profesorul detine un înalt nivel de control
asupra situatiei.
TEHNICI CARACTERISTICE PENTRU METODA
DIALOGULUI

 I. Tehnica înlantuirii întrebarilor


Tehnica presupune pregatirea din timp a seriei de
întrebari care, împreuna cu raspunsurile furnizate de
elevi sau studenti, sa favorizeze fie obtinerea
rezultatelor de învatare dorite, fie colectarea unor date
de evaluare cu niveluri acceptabile de validitate si
fidelitate.

 II. Tehnica folosirii unor tipuri de întrebari


adecvate rezultatelor de învatare dorite
Tehnica presupune pe de o parte, utilizarea
preferentiala a întrebarilor
TIPURI DE INTREBARI:

 1. Întrebari de clarificare a sensului: Ce întelegeti


prin ... ?
 2. Întrebari de elaborare: Se pot spune mai multe
în legatura cu ...?
 3. Întrebari care solicita argumente: Ce ne
determina sa credem ca ...?
 4. Întrebari care solicita exemple: Va aduceti aminte
o situatie concreta de acest tip?
 5. Întrebari de demonstrare: Poti sa ne arati cum ai
reactiona într-o asemenea situatie?
 III. Tehnica sanctionarii imediate a
raspunsurilor
Tehnica presupune ca profesorul sa reactioneze
imediat la fiecare dintre raspunsurile primite, fie prin
încurajari verbale sau gestuale, fie prin aducerea
corectiilor necesare pentru raspunsurile eronate.

 IV. Tehnica dozarii timpilor de raspuns


Tehnica presupune ca, în functie de obiectul si
complexitatea întrebarii, sa ofere un timp de gândire
pentru pregatirea si formularea raspnsului. Timpul
astfel alocat nu va depasi doua minute, chiar si în
cazul unor întrebari foarte dificile.
 V. Tehnica asigurarii unui suport perceptiv
pentru întrebari
Tehnica presupune utilizarea unor modele, actiuni
demonstrative, vizualizari sau înregistrari video si sau
audio ca suport sau ca obiect al unor întrebari.

 VI. Tehnica solicitarii unor raspunsuri pe fond


actional
Tehnica presupune solicitarea unor raspunsuri care sa
nu fie exclusiv verbale, ci sa presupuna demonstrarea
unor abilitati de diferite niveluri de comportament.
FUNCŢIILE DIALOGULUI ÎN EDUCAŢIE
• Funcţia euristică – redescoperire şi formativă,
• Funcţia de clarificare – sintetizare şi aprofundare
a cunoştinţelor anterior dobândite.
• Funcţia de consolidare – a cunoştinţelor,
deprinderilor şi atitudinilor şi de sistematizare a
cunoştinţelor şi valorilor.
• Funcţia de verificare – a performanţelor învăţării
METODA DISCUŢIEI ŞI DEZBATERI
Discuţia are semnificaţia unui schimb reciproc şi organizat de
informaţii şi de idei, de impresii şi de păreri, de critici şi de
propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în
scopul:
a. examinării şi clarificării a unor noţiuni şi idei;
b. consolidării şi sistematizării datelor şi conceptelor cu care
participanţii au avut un contact cognitiv în prealabil;
c. explorării unor analogii, similitudini şi diferenţe dintre diverse
teorii, concepţii, strategii;
d. efectuării unor analize de caz sau de text;
e. soluţionării unor probleme teoretice şi practice complexe care
comportă mai multe alternative şi cu deosebire a acelora care
cer originalitate şi intuiţie;
f. A dezvoltării capacităţii de exprimare verbală şi de
creativitate colectivă.
Dezbaterea - are înţelesul unei discuţii pe larg şi
amănunţite a unor probleme adeseori
controversate şi rămase deschise, urmărindu-se
influenţarea convingerilor, atitudinilor şi
conduitei participanţilor.