Sunteți pe pagina 1din 54

MAȘINI PENTRU SĂPAREA,

TRANSPORTUL, NIVELAREA ȘI
COMPACTAREA PĂMÂNTULUI

Curs 6
6.1. Executarea lucrărilor se terasamente
cu screpere tractate și autoscrepere

Screperele sunt mașini tractate sau autopropulsate


care cumulează procesele de lucru:
 de săpare cu ajutorul cuțitului ;

 de transport al pământului în cupa proprie .

Săparea se execută numai în terenuri de categoriile


I și II. In terenuri de categorii III și IV se sapă numai
după scarificarea acestora.
Screperele tractate cu capacități :
 de până la 6,0 mc - transportă pământ săpat până
la 300 m,
 cele de 6,0 mc și mai mari
transportă pământ până la 500 m cu tractoare pe
șenile
și până la 1000 m cu
tractoare pe pneuri.
Autoscreperele cu capacitate de :
8,0….15,0 mc transportă pământul săpat la 500 – 2000

m,
cele peste 15 mc la distanțe de 1000- 3000 m.

Screperele tractate și autoscreperele sapă pământul sub


formă de brazde succesive.

Grosimea stratului de pământ săpat variază între 10-30 cm.


Umplerea cupei având loc pe distanțe de aproximativ 8-
35 m, iar descărcarea pe distanțe de 15- 40 m.

După modul de descărcare a cupei- după ce săparea și


transportul pământului au fost efectuate- screperele pot fi :
 cu descărcare liberă în față sau în spate;
 cu descărcare forțată sau semiforțată;

cu descărcare prin rotire.


6.2. Executarea lucrărilor de
terasamente cu buldozerul

Buldozerul este alcătuit dintr-un tractor cu


șenile sau pneuri pe care este montat
echipamentul de lucru- un cadru ce susține o
lamă terminată la partea inferioară cu un cuțit,
comanda fiind prin cabluri sau hidraulică.
Lama dreaptă perpendiculară pe poziția de
mers constituie echipamentul propriu- zis de
buldozer.
Lama articulată în ax, cu posibilitatea de
variere a unghiului fiecăreia din cele două
jumătăți față de direcția de mers, de la un unghi
ascuțit, până la unul obtuz, constituie
echipamentul de varidozer.
Când lama este orientată în plan orizontal,
putându-se modifica unghiul acesteia față de
direcția de mers cu până la 25˚, echipamentul se
numește angledozer.
Când lama este orientată în plan orizontal,
putându-se modifica unghiul acesteia față de
direcția de mers cu până la 25˚, echipamentul se
numește angledozer.
Buldozerul care are posibilitatea de rotire a lamei
în plan vertical (unul din capetele lamei ridicându-
se pe o înălțime de 23- 95 cm) se numește
tiltdozer.
Ciclul de funcționare a unui buldozer se
compune din :
 săpare,

 transportul,

 distribuirea sau depozitarea pământului săpat.


Distanța de transport optimă a pământului cu
buldozerul este cuprinsă între 5 -100 m, ținând cont
de faptul că în timpul transportului o parte din
pământ se prelinge pe lângă marginile lamei și
rămâne în urmă sub formă de dâre.
Buldozerul are o utilizare complexă, fie ca utilaj
independent, fie ca utilaj de completare într-o
sistemă de mașini, la următoarele lucrări de
terasamente:
 săparea pământului,

 nivelarea,

 executarea umpluturilor,

 deplasarea pământului.
6.4. Executarea lucrărilor de terasamente cu
gredere tractate și autogredere

Grederele sunt utilaje tractate (alcătuite dintr-un


șasiu prevăzut cu un ax și două roți, remorcat de un
tractor) sau autogredere când subansamblul de
propulsare face corp comun cu dispozitivul de tăiere a
pământului (o lamă metalică).
Schema de principiu a unui autogreder este următoarea:

1- lamă greder;
2- lamă frontală;
3- scarificator.
Lama poate lua diverse poziții de lucru față de axul
șasiului și anume:
se poate roti în jurul axei sale verticale, variindu-se

unghiul pe care îl face în plan orizontal cu direcția de


mers;
se poate roti în jurul unei axe orizontale longitudinale,

variidu-se înclinarea transversală a cuțitului și deci a


platformei săpate sau nivelate;
se poate modifica unghiul de tăiere al lamei față de

planul de deplasare al muchiei, între 25˚ și 85˚


(valorile minime sunt folosite la săparea terenurilor
slabe);
se poate translata pe verticală independent de cele

două extremități, variindu-se simultan grosimea


stratului săpat și înclinarea platformei.
Grederele se folosesc la lucrări de :
 profilarea taluzurilor ,

 rambleelor sau dembleelor,

 nivelarea platformelor și întreținerea drumurilor de

pământ,
 executarea șanțurilor,

 săparea și îndepărtarea stratului vegetal,

 împrăștierea materialelor descărcate din mijloace

de transport etc.
În cadrul lucrărilor de mai sus , de obicei tăierea,

deplasarea și nivelarea pământului se execută prin


treceri separate.
Lucrările executate cu grederul nu mai necesită

operații de finisare.
Distanța economică minimă la lucrul cu

autogrederul este de 50 m.
Mașini folosite la executarea
umpluturilor – aducerea, împrăștierea și
compactarea pământului
Umpluturile de pământ se realizează:
 în jurul fundațiilor continue, izolate sau radier, la

șanțuri pentru conducte;


 pentru ridicarea cotei terenului natural (la un obiect de

contrucție) până la cota pardoselii ± 0.00;


 la platforme pentru construcții industriale sau asamble

de locuit, când se fac lucrări de sistematizare pe


verticală;
 la diguri, la infrastructura căilor ferate și rutiere etc.
Lucrările de umplutură cuprind următoarele
activități tehnologice:
 aducerea pământului;

 împrăștierea acestuia în straturi uniforme;

 compactarea terasamentelor.
Aducerea pământului
Pământul se aduce, în funcție de distanța de
aprovizionare L [m], cu următoarele mijloace:
benzi transportoare mobile, macarale turn

echipate cu bene, încărcătoare cu cupă, când L ≤


30 m;
buldozere, dumpere mici, autobasculante, când L

≤ 100 m;
• autobasculante, tractoare cu remorci, dumpere mari
(uneori și benzi transportoare fixe), când L ˃ 100 m.

Aducerea pământului se face din săpături, depozite


apropiate, depozite îndepărtate, gropi de împrumut,
mijloace de transport executând operațiile de
încărcare, transport și descărcare.
Împăștierea pământului

Împrăștierea pământului se poate executa:


 manual – în spații înguste, când volumele de

umplutură nu depășesc 100 mc,


 mecanizate – atât în spații largi cât și în spații

înguste.

Împrăștierea mecanizată a pământului în spații largi se


execută cu buldozere sau autogredere, care preiau
pământul descărcat deja în grămezi.
Grosimea totală a umpluturii se realizează din mai
multe straturi așternute uniform, nivelate și compactate
fiecare în parte – numite straturi elementare orizontale
– cu grosimi de la 15 cm la 100 cm (în funcție de tipul
constructiv al utilajului care efectuează compactarea și
de categoria terenului din care provine pământul).

Împrăștierea mecanizată a pământului în spații


înguste, se realizează cu excavatoare echipate cu
graifăr sau cu buldoexcavatoare.
Compactarea terasamentelor
Terasamentele se compactează cu scopul de a micșora
volumul golurilor și volumul ocupat de apă și a mări volumul
ocupat de scheletul mineral.
Prin activitatea de compactare se realizează simultan
următoarele efecte:
 eliminarea sau reducerea accentuată a tasărilor ulterioare a
terasamentelor;
 sporirea masei volumice cu creșterea coprespunzătoare a
caracteristicilor mecanice;
diminuarea influenței apei;

scăderea umidității;

reducerea permeabilității și a sensibilității la

umezire etc.
Mașini pentru compactarea materialelor

O componentă importantă a procesului de compactare


este umiditatea materialului.

Pentru o umiditate insuficientă a materialului ce urmează


a fi compactat se impun măsuri suplimentare în execuție:
 stropirea (udarea) straturilor de material

 reducerea grosimii straturilor

Umiditatea optimă wo a unui material (pământ) este de

(0,8...0,9) wo .
Principalele metode utilizate în compactarea
materialelor sunt:
 compactarea prin cilindrare;

 compactarea prin batere;

 compactarea prin vibrare;

 compactarea prin cilindrare și batere;

 compactarea prin vibrare și batere.


Prin cilindrare se realizează compactarea în straturi de
grosimi:
 20-40 cm pentru pământuri;

 8-20 cm pentru piatra spartă;

 4-8 cm pentru betoane asfaltice.


Compactarea prin cilindrare se realizează prin
treceri (rostogoliri) succesive înainte și înapoi a unor
cilindrii.

Mașinile de compactat prin cilindrare pot fi:

a) Remorcate – Tăvălugi

b) Autopropulsate – Cilindri compactori


Tăvălugii
Sunt următoarele tipuri de tăvălugi:
 tăvălug neted

 tăvălug cu crampoane

 tăvălug cu pneuri 

Tăvălugul pe pneuri este alcătuit din mai multe roți pe


pneuri pe care se sprijină lada în care se introduc greutății.
Cilindri compactori
Clasificare:
1. după construcția rulourilor (cilindrilor):
cilindri compactori netezi,
cilindri compactori cu roți, cu pneuri.
2. după greutate:
ușor cu masa până la 5 t;
de greutate mijlocie cu masa 6-10 t;
greu cu masa 10-14 t;
foarte greu cu masa peste 15 t.
3. după numărul rulourilor:
cu un singur rulou;
cu două rulouri;
cu trei rulouri cu două sau trei axe.
Numărul necesar de treceri ale tăvălugiilor și cilindrilor
compactori netezi la compactarea pământurilor sunt:
4-6 treceri pentru pământuri necoezive (balastru);

10-12 treceri pentru pământuri coezive;

25-30 treceri pentru îmbrăcăminți asfaltice;

40-60 treceri pentru piatra spartă.


Compactarea prin batere se realizează prin
lăsarea în cădere liberă periodic a unei greutăți
asupra materialului.

În general compactarea prin batere se realizează în


cazul pământurilor coezive.

Mașinile de compactat prin batere se numesc


maiuri.
Clasificarea maiurilor:

a) După sistemul de acționare:


Mecanice

Electromecanice

Diesel

Hidraulice 

b) După modul de realizare:


ca echipamente la alte mașini de bază (excavator/tractor)

ca utilaj independent


Compactarea prin vibrare se realizează cu
ajutorul vibratoarelor de suprafață sau cu vibrator de
adâncime.

Mașinile de compactat prin vibrare se folosesc în


general pentru compactarea pământurilor slab
coezive, necoezive, a betoanelor și îmbrăcăminților
rutiere.
Clasificare:

După domeniul de utilizare și construcție putem


întâlni următoarele mașini de compactat prin vibrare:
 Plăci sau grinzi vibratoare folosite la compactarea

pământurilor nisipoase și a îmbrăcăminților


bituminoase, elementul vibrator deplasându-se prin
alunecare pe suprafață de compactat.
Vibratoare de interior folosite pentru compactarea

betoanelor sau a pamânturilor nisipoase.


Mese vibratoare utilizate pentru compactarea

betonului în elemente prefabricate din beton armat


și beton.