Sunteți pe pagina 1din 16

16 ianuarie 2017

1. Poziția în Sistemul periodic


Doar în subgrupele principale!
1. Poziția în Sistemul periodic
Simboluri roșii!
Structura atomilor nemetalici

Număr mare de e− de valență: 4,5,6,7,8

Excepție:

He B
Proprietățile atomilor nemetalici

8 e− - structuri de „octet” ↔ atomi liberi

Excepție: He – structură de „dublet”

Acceptă electroni → ANIONI (ioni negativi)

Nem + xe− → Nemx−

(caracter oxidant)
Variația caracterului nemetalic
(proprietățile oxidante)
Valențele și G.O. posibile
Superioară = nr. grupei ↔ G.O. pozitiv

Exemplu:
Clor - grupa a VII-a → valența VII, G.O. =+7

Cl2O7 → HClO4 → KClO4


Sulf - grupa a VI-a → valența VI, G.O. =+6

SO3 → H2SO4 → Li2SO4


Valențele și G.O. posibile
Inferioară = 8 − nr. grupei ↔ G.O. negativ

Exemplu:
Clor - grupa a VII-a → valența I, G.O. =−1

HCl → NaCl
Sulf - grupa a VI-a → valența II, G.O. = −2

H2S → K2S
Valențele și G.O. posibile
Alte valențe = nr. grupei−2 ↔ G.O. pozitive

Exemplu:
Clor - grupa a VII-a → valența V, G.O. =+5
Cl2O5 → HClO3 → KClO3
→ valența III, G.O. = +3
Cl2O3 → HClO2 → KClO2
→ valența I, G.O. = +1
Cl2O → HClO → KClO
Structura substanței simple

Atomi Reţele
Gaze inerte atomice
(gr. a VIII-a
princ.) Molecule

H2,
O2, O3
P4
S8 C (diamant)
ALOTROPIA

C (grafit) C (diamant) C (fuleren)


ALOTROPIA

oxigen

ozon
Proprietăți fizice generale
Stare de
agregare
Duritate
Solubilitate
Gaze (inerte,
în apă sfărâmicioase,
H2, O2,N2, F2, Conductibilitate
Cl2) termică și redusă fragile
Lichide (Br2), electrică
Solide
(restul) Slab
conductori
Oxizi
nemetalici
Superiori Inferiori
(oxizi acizi)

Indiferenți
Oxizi acizi (nesalini)
Hidroxizi superiori inferiori
CO, NO,
(acizi oxigenați N2O, OF2
superiori)
Hidroxizi inferiori
(acizi oxigenați
superiori)
Hidruri
volatile
Acide Neutre
(CH4, SiH4)

Hidracizi Bazice
(acizi neoxigenați)

NH3 NH4OH
(gr. V) (soluție apoasă)
HE H2E
(gr. VII) (gr. VI)
TEMA PENTRU ACASĂ

De învățat: De scris:
Pag. 72 Din manual:
Ex. 1-7 pag. 73 (oral)

PROIECT INDIVIDUAL PPT

S-ar putea să vă placă și