Sunteți pe pagina 1din 9

Istoricul

microbiologiei

Elaborat:Duca Ingrid,gr.8
Profesor:Crijanovschi Aurelia
Conținutul

Definiția microbiologiei
Cum a fost descoperită
microbiologia
Microbiologia-reprezintă o ramură a
biologiei , care se ocupă cu studiul
microorganismelor unicelulare, invizibile cu
ochiul liber (ciuperci microscopice, alge,
bacterii, virusuri, protozoare) și influența
acestora asupra oamenilor și a altor
organisme.
La baza microbiologie se află Anton van
Leeuwenhoek, prin faptul că în anul 1676 a fost
primul care a încercat să descopere cu ajutorul
microscopului primele microorganisme (bacterii) și
să demonstreze existența lor. Iată de ce el este
considerat de mulți oameni părintele
microbiologiei.
Robert Koch considerat părintele şcolii germane de
microbiologie stabileşte că microbii sunt cauzele bolilor
infecţioase şi descoperă vibrionul holerei, agentul
tuberculozei etc., studii ce-i aduc în 1905 premiul Nobel
pentru fiziologie şi medicină. Koch introduce în practica de
laborator mediile de cultură solidificate ceea ce a permis
izolarea în culturi pure a microorganismelor din natură.
Folosirea culturilor pure s-a extins odată cu realizarea de
aparatură destinată sterilizării mediilor necesare pentru
cultivare.
Louis Pasteur studiază condiţiile de distrugere a
microorganismelor stabilind procedee de sterilizare.
Studiază bolile microbiene ale vinului şi berii produse de
microorganisme – agenţi ai fermentaţiei lactice şi butirice şi
care pot să trăiască şi în absenţa aerului. Pasteur stabileşte
modalitatea de tratare a vinului prin încălzire la 60°C care îi
asigură conservabilitatea, operaţie denumită în prezent
pasteurizare şi este pe drept cuvânt, considerat părintele
microbiologiei industriale.
Descoperirea primului antibiotic, penicilina de către A.
Fleming şi stabilirea tehnologiei de producere şi purificare a
acestui antibiotic de către Florey şi Chain reprezintă una
dintre cele mai importante realizări ale începutului de secol
XX. Omenirea devine astfel posesoarea unei noi arme
împotriva microorganismelor patogene şi sunt intens
stimulate cercetările de descoperire şi aplicare în
terapeutică a noi antibiotice cu spectru specific de acţiune.
Surse de informare
 Suport de curs(Bacteriologie,virusologie și
parazitologie medicală);
 https://conspecte.com/Merceologia-marfurilor-
alimentare/microbiologia.html
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Microbiologie#Istor
ia_microbiologiei

S-ar putea să vă placă și