Sunteți pe pagina 1din 27

SENSUL VIEŢII

privit din prisma Bibliei.

Master: Consiliere şi Psihoterapie


Ioan Nicoară
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• De ce am ales acest subiect?


• Oameni din antichitate (personaje Biblice)
care au meditat la sensul vieţii; Solomon şi
Iov.
• Care ne sunt foloasele, dacă ne orientăm
spre răspunsuri oferite de Biblie?
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Mai devreme sau mai târziu aproape fiecare om


se întreabă care este scopul vieţii? Să lucreze din
greu pentru a-şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă, să
se îngrijească de necesităţile familiei, să moară
după, probabil, 70 sau 80 de ani şi, apoi, să
dispară definitiv?
• Un tânăr care împărtăşea această concepţie
spunea că nu există alt scop în viaţă decât „să
trăieşti, să ai copii, să fii fericit şi, apoi, să mori“.
Dar acesta să fie oare adevărul? Şi chiar se
sfârşeşte totul odată cu moartea?
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Însă suntem conştienţi de faptul că viaţa nu înseamnă


doar să mâncăm, să bem, să dormim şi să ne distrăm.
Avem parte de dureri, dezamăgiri şi îngrijorări. Şi se
pare că suntem prea ocupaţi pentru a reflecta la sensul
vieţii noastre. Nu stau lucrurile aşa în cazul vostru?
• Vermont Royster, fostul redactor al revistei The Wall
Street Journal, după ce a remarcat cât de mult s-au
extins cunoştinţele şi îndemânarea omului, a scris:

„Acesta este un lucru ciudat. În ce priveşte înţelegerea


fiinţei umane, a dilemelor sale, a locului său în acest
univers, nu suntem cu mult mai avansaţi decât la
început. Continuăm să ne întrebăm cine suntem, de ce
existăm şi încotro ne îndreptăm“.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Cum aţi răspunde la întrebările: Cine suntem?


De ce existăm? Şi încotro ne îndreptăm?
• În luna iulie a anului trecut, dl Royster a
decedat. Credeţi că, până la urmă, a găsit
răspunsuri mulţumitoare? Dar mai concret:
Există vreo modalitate prin care voi le puteţi
găsi? Şi cum vă poate ajuta găsirea acestor
răspunsuri să duceţi o viaţă mai fericită şi mai
plină de sens? Să vedem.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• : „Străduinţa omului de a găsi sensul vieţii


constituie principala lui forţă
motivaţională . . . Îndrăznesc să afirm că nu
există nimic în lume care să-l ajute să
supravieţuiască într-un mod atât de eficient chiar
şi celor mai aspre condiţii, decât cunoaşterea
faptului că viaţa are sens“.
Viktor Frankl
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Viaţa primilor oameni ( Adam şi Eva) avea un


scop plin de sens. Acesta includea îngrijirea
sistemului ecologic şi popularea pământului cu
oameni responsabili. Mai mult decât atât, ei
urmau să îndeplinească această sarcină
importantă într-un timp nelimitat. Perspectiva lor
de a nu muri niciodată este în armonie cu faptul
că omul are un creier cu o capacitate mult mai
mare decât capacitatea maximă folosită într-o
viaţă de 70, 80 sau chiar 100 de ani. Creierul a
fost creat pentru a fi folosit la nesfârşit.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• În calitate de autor şi stăpânitor al creaţiei sale,


Dumnezeu le-a dat oamenilor libertate de acţiune în ce
priveşte modul în care aveau să-i îndeplinească scopul
referitor la pământ şi omenire. El nu a fost nici excesiv
de pretenţios, nici exagerat de restrictiv. De exemplu, el
i-a încredinţat lui Adam o muncă pe care un zoolog ar
considera-o o încântare, şi anume, faptul de a studia
animalele şi de a le da nume. După ce Adam a văzut ce
trăsături aveau fiecare, le-a dat nume, multe dintre
acestea fiind descriptive. Acesta este doar un exemplu
despre modul în care oamenii îşi puteau folosi talentele
şi capacităţile în armonie cu scopul lui.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

“Omului îi poate fi luat totul, dar nu şi


ultima dintre libertăţile omeneşti: aceea de
a-şi alege atitudinea într-un anumit set
de circumstanţe, de a-şi alege propriul fel
de a fi”

Viktor Frankl
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

Şi Dumnezeu i-a dat omului următoarea


poruncă:

„Din orice pom din grădină poţi să


mănânci pe săturate.  Dar din pomul
cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci,
căci, în ziua în care vei mânca din el, în mod
sigur vei muri“.
Genza 2:16,17
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Din nefericire, Adam şi Eva nu au ascultat. Ei au


ales să nu ţină seama de voinţa Creatorului lor şi
au cules roadele acţiunii lor. Când le-a arătat
consecinţele păcatului, Dumnezeu le-a zis:

„Căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce“


Geneza 3:19

• Ei au ajuns să aibă un defect grav şi au devenit


imperfecţi. Imperfecţiunea, sau păcatul, avea să
ducă în cele din urmă la moarte.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Acest defect, sau păcat, a fost transmis mai departe


descendenţilor lui Adam şi ai Evei, adică întregii omeniri.
Era ca un fel de boală ereditară. Adam nu numai că a
pierdut posibilitatea de a trăi fără stigmatul morţii, dar a
şi transmis imperfecţiunea descendenţilor săi. Întreaga
familie umană a ajuns în sclavia păcatului. Biblia afirmă:

„Iată de ce, aşa cum printr-un singur om a intrat păcatul


în lume şi prin păcat moartea, şi astfel moartea s-a extins
la toţi oamenii, deoarece toţi păcătuiseră“.

Romani 5:12
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• “M-am întors şi am văzut sub soare că nu


cei iuţi câştigă cursa, nici cei puternici
lupta, nici cei înţelepţi hrana, că nu cei
pricepuţi au bogăţiile şi că nu cei ce au
cunoştinţă se bucură de favoare; căci
timpul şi evenimentele neprevăzute îi
ajung pe toţi”
Eclesiastul 9:11
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Numele „Solomon“ provine dintr-un cuvânt care


înseamnă „pace“. Regele Solomon a domnit 40
de ani la Ierusalim, oraş al cărui nume înseamnă
„fundamentul unei păci duble“. Sub domnia sa,
naţiunea s-a bucurat de o pace fără precedent.
Despre acea perioadă, Biblia spune:

„Iuda şi Israel au locuit în siguranţă, fiecare sub


viţa lui şi sub smochinul lui, de la Dan până la
Beer-Şeba, în toate zilele lui Solomon“

1 Regi 4:25
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• „Greutatea aurului care [îi] venea lui Solomon în


fiecare an era de şase sute şaizeci şi şase de
talanţi.“ — 1 Împăraţi 10:14.
• CONFORM acestui verset biblic, regele Solomon
primea peste 25 de tone de aur într-un singur
an! Această cantitate ar echivala astăzi cu
240 000 000 de dolari. Este aproape de două ori
mai mult aur decât a fost extras în toată lumea
în anul 1800.
• El a fost unul dintre cei mai bogaţi oameni care
au trăit vreodată.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• El a avut şapte sute de soţii, prinţese, şi


trei sute de concubine.
1 Împ. 11:3

Care a fost concluzia lui Solomon?


SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

“Am văzut toate lucrările care se făceau sub


soare şi iată că totul era deşertăciune şi
goană după vânt”
Eclesiastul 1:14

Vorbind despre pericolul de a ne irosi viaţa, Solomon


foloseşte de aproximativ 30 de ori în cartea Eclesiastul
cuvântul „deşertăciune“. Cuvântul ebraic tradus „deşertăciune“ se
referă la ceva zadarnic, fără sens, fără substanţă sau fără valoare
durabilă .Uneori, pentru aceeaşi idee, Solomon foloseşte şi
expresia “goană după vânt’’.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Zilele noastre sunt puţine şi repede trecătoare.


Această realitate crudă ar trebui să ne îndemne
să ne trăim viaţa cu înţelepciune.
• În final, Solomon ne spune:

”Iată concluzia a tot ce-ai auzit: Teme-te de


adevăratul Dumnezeu şi respectă poruncile lui,
fiindcă aceasta este datoria omului”
Eclesiastul 12:13
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• “Fiinţa umană nu este un lucru printre alte


lucruri; lucrurile se determină unele pe
altele, în vreme ce omul se auto-
determină. Ceea ce le devine - în limitele
înzestrării sale şi ale mediului său - este
ceea ce el a făcut din sine însuşi ’’

Viktor Frankl
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• IOV, este un personaj excepţional în istorie. Era


respectat, deoarece era un judecător şi un conducător
plin de compasiune. Scripturile îl recomandă, deopotrivă,
ca un exemplu pentru creştini, fapt care demonstrează
că Iov constituie cu adevărat un personaj istoric.
• Biblia spune că:
“ El avea multe animale: şapte mii de oi, trei mii de
cămile, cinci sute de perechi de vite şi cinci sute de
măgăriţe. Şi avea şi foarte mulţi slujitori. Şi omul acesta
a ajuns mai mare decât toţi fiii Răsăritului “
Iov 1:3
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Cartea despre Iov ne permite să asistăm la o reuniune a îngerilor în faţa


persoanei lui Dumnezeu, în ceruri. Satan este şi el prezent, iar Dumnezeu îi
aminteşte că „nu există nici unul ca el [Iov] pe pămînt, un om ireproşabil şi
integru, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău“ (Iov 1:8).
• Este evident că între Dumnezeu şi Satan există un litigiu care îi pune în
opoziţie, iar acest litigiu se referă la integritatea lui Iov. Acesta nu este însă
un lucru nou. În realitate, problema a fost ridicată atunci cînd Satan i-a
abătut de la Dumnezeu pe Adam şi Eva, declarînd ceea ce, cu alte cuvinte,
ar suna astfel: ‘Dacă m-ai lăsa s-o fac, aş abate de la tine pe oricine îţi
slujeşte.’ — Geneza 3:1–6.
• În decursul acestei reuniuni oficiale, Satan trebuie să ofere o explicaţie
referitoare la integritatea lui Iov. „Oare degeaba s-a temut Iov de
Dumnezeu?“, întreabă el. „Nu ai pus tu însuţi o îngrăditură în jurul lui şi în
jurul casei lui şi în jurul a tot ce are de jur împrejur?“ Apoi Satan îi
adresează lui Dumnezeu această provocare: „Dar, pentru a schimba
lucrurile, întinde-ţi mîna (. . .) şi atinge tot ce are şi vezi dacă nu te va
blestema în faţă.“ — Iov 1:9–11.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Fără nici o întîrziere, Satan îl loveşte pe Iov. Nişte sabeeni


fac o incursiune şi duc cu ei cei 1 000 de boi şi cele 500
de măgăriţe ale lui Iov, după ce îi ucid pe toţi slujitorii, cu
excepţia unuia singur.
• Apoi Satan face să cadă foc din cer care devorează cele
7 000 de oi ale turmei lui Iov împreună cu slujitorii, doar
unul singur fiind cruţat. După aceea, Satan aţîţă trei cete
de caldeeni să fure cele 3 000 de cămile ale lui Iov, după
ce i-au masacrat pe toţi slujitorii, afară de unul. În cele
din urmă, Satan face să sufle un vînt puternic, care
izbeşte casa în care cei zece copii ai lui Iov se află la o
petrecere, şi aceştia pier cu toţii. Apoi, la intervale de timp
foarte scurte, supravieţuitorii fiecăreia din aceste
nenorociri îi aduc lui Iov ştirile îngrozitoare despre cele
petrecute.
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• “Atunci Iov s-a ridicat, şi-a sfâşiat mantia, şi-a


tăiat părul capului şi, căzând la pământ, s-a
plecat şi a zis:„Gol am ieşit din pântecele mamei
mele şi gol mă voi întoarce acolo!
Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Binecuvântat
să fie şi de acum înainte numele lui!“
 În toate acestea, Iov n-a păcătuit şi nu i-a
atribuit nimic rău lui Dumnezeu”.

Iov 1:20–22
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Dar Iov suferă o nouă lovitură! Soţia lui, a cărei credinţă


se clatină, îi spune:

„Tot mai ţii cu tărie la integritatea ta? Blestemă-l pe


Dumnezeu şi mori!“ Dar el i-a spus: „Vorbeşti ca o
femeie fără minte! Să primim de la adevăratul
Dumnezeu numai binele? Să nu primim şi răul?“ În toate
acestea, Iov n-a păcătuit cu buzele lui. “

Iov 2:9, 10
SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

“Cei care are au un "de ce" să trăiască, pot


suporta aproape orice "cum’’ !

Viktor Frankl
SENSUL VIEŢII privit din prisma
Bibliei.

• “Glacier Lake” – Rocky Mountain Suite


SENSUL VIEŢII privit din prisma Bibliei.

• Bibliografie:
- “Omul în căutarea semnificaţiei” - Victor
Frankl.
- “Creatorul” – Watchtower Bible and Tract
Society.
- Diferite ediţii ale “Turnul de veghe” -
Watchtower Bible and Tract Society.

S-ar putea să vă placă și