Sunteți pe pagina 1din 22

Liceul de Creativitate și Inventică

“Prometeu-Protalent”

Predarea diferențiată și individualizată –


cheia succesului

Învăţătoare:
Mihaci Svetlana
23 ianuarie 2020
Motto:

“Copiii sunt ca florile,


ele toate înfloresc în
momente diferite.”
CE ESTE DIFERENȚIEREA ȘI INDIVIDUALIZAREA
Diferenţierea
Diferenţierea instruirii � Diferenţierea
reprezintă o formă evaluării reprezintă o
concretă de organizare formă concretă de
a procesului de organizare a
învăţământ, care procesului de
asigură anumite învăţământ, care
condiţii de realizare a asigură anumite
principiului sus-numit condiţii de realizare a
prin luarea în principiului sus-numit
consideraţie a prin luarea în
particularităţilor consideraţie a
dominante ale particularităţilor
grupelor de elevi. dominante ale
grupelor de elevi.
FUNCȚIILE ESENTIALE
FUNCȚIILE ESENTIALE
ADEVĂR UNANIM RECUNOSCUT:
COPILUL este PERSOANA UNICĂ
EL ARE
PRACTICI ALE INDIVIDUALIZĂRII
PRACTICI ALE INDIVIDUALIZĂRII
PRACTICI ALE INDIVIDUALIZĂRII
ÎNVĂȚAREA INDIVIDUALIZATĂ
PRINCIPII PENTRU MODELE DE INTERVENŢIE
În majoritatea metodelor cadrul didactic trebuie:
PRINCIPII PENTRU MODELE DE INTERVENŢIE
În majoritatea metodelor cadrul didactic trebuie:
NOUĂ MODURI PRINCIPALE DE DIFERENȚIERE
A SARCINILOR LA NIVELUL CLASEI
NOUĂ MODURI PRINCIPALE DE DIFERENȚIERE
A SARCINILOR LA NIVELUL CLASEI
PUNCTE CHEIE
ACȚIUNI LA NIVEL DE ȘCOALĂ PENTRU A-I
SPRIJINI PE ELEVI
Tratarea diferenţiată presupune:
Problema diferenţierii învăţămîntului creează un spaţiu întins pentru creativitatea
cadrului didactic, acesta avînd la îndemînă o paletă largă de strategii
corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil.
Astfel, putem exemplifica unele dintre ele:

a)cerinţe comune pentru toţi elevii;

 b)cerinţe diferenţiate;
-sarcini identice, timp de realizare diferit;
-sarcini diferite, timp de realizare identic;
-sarcini diferite, timp de realizare diferit;
-sarcini diferite, după posibilitatea copilului;
-fişe identice cu sarcini progresive;
 
c) activităţi individuale cu teme diferite.
«Nu trebuie să i se predea copilului
altceva decît ceea ce este potrivit cu
capacitățile sale și cu cunoștințele pe
care deja le posedă»
(J.Locke)