Sunteți pe pagina 1din 30

Etiologia anomaliilor

dento-maxilare
Facultatea :STOMATOLOGIE
Anul: 3
Student:Brinza Cristian
Grupa : S1702
Disciplina: Preventia afectiunilor dento-maxilare
Cordonator:Onoi Irina
Clasificarea factorilor etiologici
• Factori ereditari (genetici)
• Factori dismetabolici
• Factori funcționali
• Factori locali
• Factori iatrogeni
Factorii care influențează dezvoltarea
normală și patologică a craniului
Fonetică,
Fonetică, mimică
mimică

Mușchii
Mușchii
masticatori,
masticatori,faciali,
faciali,
linguali,
linguali, ai
ai gâtului,
gâtului, Presiune
Presiune dinți,
dinți,
faringieni,
faringieni, ai
ai ocluzie,
ocluzie,respirație
respirație
coloanei,
coloanei,
epicranieni
epicranieni

Factori
Factorimecanici,
mecanici,
Dura
Duramater,
mater,creier,
creier,
obiceiuri
obiceiurivicioase,
vicioase,
organe
organesenzoriale,
senzoriale,
pierderea
pierdereadinților,
dinților,
vase,
vase,nervi
nervi
etc.
etc.

Genetici,
Genetici,
constituționali,
constituționali, de de
nutriție,
nutriție, endocrini,
endocrini,
vitamine,
vitamine,climatici,
climatici,
psihici,
psihici, familiali,
familiali, de
de
postură
postură
Ecuația ortodontică

Factori genetici

Factori dismetabolici

Factori funcționali
Loc
etiologic Anomalie dento-maxilară
primar
Factori locali

Factori iatrogeni
Factorii genetici
Mărimea maxilarelor

Disproporția între mărimea limbii și spațiul ei funcțional

Tiparul erupției dentare

Gradul și direcția creșterii condiliene

Gradul și direcția de creștere a maxilarelor

Tiparul de rotație a maxilarelor


Factorii dismetabolici

Rahitismul

Boli asemănătoare
rahitismului
Rahitismul

Decalaj mare între cele două baze


Rotația anterioară a Rotația posterioară a
maxilarului mandibulei

Anomalie dento-maxilară
Factorii funcționali
Deglutiția
Deglutiția

Fonația
Fonația

Obiceiuri
Obiceiuri vicioase
vicioase

•• Respirația
Respirația orală
orală
•• Interpoziția
Interpoziția limbii
•• Interpoziția
Interpoziția buzei
•• Interpoziția
Interpoziția obrazului
•• Interpoziția
Interpoziția degetului
•• Sugerea
Sugerea
DEGLUTIȚ IA
Deglutiția
• Poziția normală a limbii în timpul deglutiției
Deglutiția
• Contactul normal dintre limbă și arcadele alveolo-dentare în
repaus, în zona frontală
Deglutiția
• Interpunerea limbii în zona frontală în timpul „deglutiției
infantile” de tip anterior
Deglutiția
• Contactul normal dintre limbă și arcadele alveolo-dentare în
repaus, în zonele laterale
Deglutiția
• Contactul normal între limbă și arcadele alveolo-dentare, în
zonele laterale, în deglutiție
Deglutiție
• Contactul normal între buze și dinți, în deglutiție și în repaus
Deglutiția
• Ingresiunea dinților superiori sub acțiunea buzei inferioare
Deglutiția
• Acțiunea mușchiului mentonier în timpul deglutiției
FONAȚ IA
Fonația

Tulburări Anomalii
fonetice dento-
maxilare
OBICEIURI VICIOASE
Obiceiuri vicioase

Matrice
musculară

Unitate
osoasă
Obiceiuri vicioase
De malfuncție

De interpoziție

De sugere

De postură
Respirația orală

Musculatura
intra-orală

Musculatura
extra-orală
Interpozițiile

Curbarea
Curbarea
accentuată
accentuată aa
Infrapoziția
Infrapoziția
procesului
procesului
dinților
dinților
alveolar
alveolar
superior
superior

Blocarea
Blocarea
Imposibilitate
Imposibilitate
direcției
direcției
aa atingerii
atingerii
normale
normale dede
planului
planului dede
erupție
erupție aa
ocluzie
ocluzie
dinților
dinților
Interpozițiile
• Echilibrul de forţe linguo-jugal în zona laterală
Interpozițiile
• Dezechilibru de forţe apărut ca urmare a interpunerii limbii
între arcade în zona laterală
Interpozițiile
• Mecanismul de instalare a supraocluziei frontale ca urmare a
instalării unei inocluzii verticale la nivelul tuturor dinţilor
laterali

AA —
— interpunerea
interpunerea limbii
limbii în
în aria
aria laterală
laterală în
în deglutiţie
deglutiţie
BB —
— arcadele
arcadele în
în ocluzie
ocluzie de
de obişnuinţă
obişnuinţă
Factorii locali

Afecțiuni
Afecțiuni reumatice
reumatice localizate
localizate la
la nivelul
nivelul ATM
ATM

Incongruența
Incongruența dento-alveolară
dento-alveolară cu
cu înghesuire
înghesuire

Pierderea
Pierderea precoce
precoce aa dinților
dinților temporari
temporari

Potențialul
Potențialul de
de erupție
erupție al
al molarilor
molarilor de
de 66 ani
ani
superior
superior

Cicatricele
Cicatricele cheloide,
cheloide, retractile
retractile
Factorii iatrogeni

Tratamente odontale

Tratamente ortopedice

Tratamente ortodontice
MULTUMESC PENTRU ATENTIE

Până la examen