Sunteți pe pagina 1din 48

CURS 7 c

 accesul populaţiei la arme de foc

 implicare fizică a agresorului mult mai


scăzută
Tipuri de arme de arme de foc
Arme de vînătoare vînătoare
 una sau două ţevi care au
suprafaţa internă netedă (lisă)
 Muniţia- alice
Arme militare
 faţa internă a ţevii- şanţuri în
spirală- efect giroscopic- cresc
viteza şi stabilitatea proiectilului
pe traiectorie
 O tragere- un proiectil
Arme artizanale
 .
Tub
Cartuşul
 un cilindru metalic sau din
plastic, carton
 asamblează părţile
componente ale cartuşului şi
le fereşte de acţiunea diferiţilor
factori externi
Tub
Capsa (amorsa)
 conţine fulminat de mercur
 explodează cînd este lovită de
percutor şi aprinde pulberea
 Prin arderea pulberii se degajă
gaze sub presiune care determină
propulsia proiectilului- loveşte ţinta.
 Pulberile - negre/coloidale
(piroxilină)
Proiectilul
 Alice sau mitralii (Ø  5 mm)- arme
de vînătoare
 Glonte- arme militare
Mecanism de acţiune

 transfer de energie cinetica de la proiectil la ţesuturi


 Gravitatea leziunilor- viteza proiectilului
Proiectile cu viteză redusă (alice, unele tipuri de
gloanţe de revolver)- inferioară vitezei sunetului în aer.
 lezarea mecanică a ţesuturilor- contuzionare şi zdrobire
la locul de acţiune a proiectilului.
Mecanism de acţiune
 .
Proiectile cu viteză mare (superioară vitezei
sunetului în aer)
 lezarea mecanică a ţesuturilor
 undă de şoc cu viteză mare- creşterea enormă a
presiunii în interiorul ţesuturilor- lezarea ţesuturilor pe
o arie largă în jurul canalului proiectilului
 fenomenul de cavitaţie - transmiterea energiei
cinetice a glontelui la moleculele adiacente traiectului
- distrucţie în sens centrifug- cavitate în jurul
traiectului
I. Factorul primar al
împuşcării- proiectilul

II. Factorii secundari ai


împuşcării
* flacăra
* gazele
* particulele arse
(funinginea)
* particulele nearse
Plaga împuşcată (balistică)- trei elemente:
* orificiu de intrare
* canal
* orificiu de ieşire
v Plaga împuşcată
Plaga împuşcată
Orificiul de intrare
Rotundă/ ovalară/
stelată- tragerile cu ţeava
lipită/ neregulată-
prealabilă ricoşare-
deformarea proiectilului
Orificiul de intrare
Pe oase
- oase lungi- fractură în formă
de “fluture”, aripile fluturelui
sînt eschilele osoase detaşate
de proiectil la ieşirea din os;
- oasele late- trunchi de con
cu baza mică la intrarea
proiectilului în os şi baza mare
la ieşire (detaşare de eschile
osoase).
Orificiul de intrare
Diametru
mai mic- retracţia ţesuturilor
mai mare ricoşare prealabilă-
deformarea proiectilului
Unic sau multiplu
Margini- răsfrînte către interior
(în deget de mănuşă)
Minus de ţesut
Oin “ascuns”
Orificiul de intrare
1. Inelul (guleraşul) de contuzie
- contuzionarea tegumentului de către
proiectil
- se pergamentează la scurt timp după
moarte
- Rar- în jurul orificiului de ieşire
copyright (SAWA summarizing 20
group®) 2010
Orificiul de intrare
2. Inelul (guleraşul) de ştergere
- în interiorul inelului de contuzie
- ştergerea proiectilului de particulele de
ulei, rugină, particule metalice de pe
faţa internă a ţevii, antrenate în cursul
împuşcării
Orificiul de intrare
3. Inelul de imprimare
- împuşcare cu ţeava lipită
- imprimarea pe tegument a gurii ţevii
Orificiul de intrare
Efectele acţiunii factorilor
secundari
-în jurul orificiului de intrare
-estimarea distanţei de tragere
Gazele
-10-20 cm de la gura ţevii
-acţiune mecanică- rupturi
radiare în jurul orificiului de
intrare
-acţiune chimică-
carboxihemoglobinei (coloraţie
roşie-deschisă - 3-5 cm pe
canalul plăgii)
Orificiul de intrare
Flacăra
-leziuni pînă la 50
de cm de gura ţevii
-arsuri ale
tegumentului,
părului sau hainelor
victimei
Pulberile nearse - 20- 100 cm
-inel de tatuaj propriu-zis- puncte de culoare
verzuie- negricioasă care nu pot fi înlăturate
prin spălare cu apă
-tragere cu ţeava lipită- pulberile nearse în
interiorul canalului
Funinginea (particule
arse)- 30 de cm
-inel de tatuaj estompat (în
afara inelului de tatuaj
propriu-zis)- poate fi spălat
cu apă
-culoare variabilă, în funcţie
de culoarea pulberilor
-trageri cu ţeava lipită,
funinginea se depune în
porţiunea iniţială a
canalului.
-tragerea cu ţeava lipită sau
de la distanţă mică, o parte
din funingine ricoşează pe
mîna trăgătorului.
Arme de vînătoare
sub 50 de cm- alicele lovesc ţinta “în bloc”- orificiu de
intrare mare, cu margini neregulate.
împuşcarea cu ţeava lipită
- urma gurii ţevii imprimată pe
tegumente
- formă stelată, neregulată.
Pe măsură ce distanţa de tragere creşte, alicele încep
să se disperseze sub forma unui con cu vîrful la gura
ţevii şi baza la nivelul ţintei.
50 de cm şi 2m- orificiu central mare, cu margini
neregulate (produs de alicele nedispersate) şi
multiple orificii periferice, mai mici.
peste 2 m toate alicele se dispersează pe suprafeţe
variabile, în funcţie de distanţa de tragere.
5-10 m- dispersie pe15- 20 cmp
50 m- dispersie pe circa 1mp.
Plagă împuşcată
cu alice,
de la distanţă mică
Canalul
traiectul proiectilului de la orificiul de intrare pînă la cel de
ieşire
direct sau deviat
Unic sau multiplu (alice, proiectile secundare)
Alice- leziuni interne prin acţiune mecanică directă de
contuzionare şi zdrobire a ţesuturilor (Ec a alicelor şi a
gazului).
Canalul
Arme militare- acţiune mecanică directă a proiectilului + unda
de şoc + fenomen de cavitaţie- canal mult mai larg decît
diametrul proiectilului/leziuni interne pe distanţe mari.
Plagă împuşcată a
creierului cu orificiul
de intrare, traiect şi
orificiul de ieşire
ORIFICIUL DE IESIRE

copyright (SAWA summarizing group®) 2010 40


copyright (SAWA summarizing group®) 2010 41
copyright (SAWA summarizing group®) 2010 42
Probleme medico-
legale
Diagnosticul pozitiv de plagă împuşcată (balistică)-
identificarea orificiilor de intrare şi ieşire şi a
canalului plăgii.
Determinarea direcţiei de tragere- identificarea şi
diagnosticarea corectă a orificiului de intrare şi
a orificiului de ieşire.
Probleme medico-
legale
Estimarea distanţei de tragere
- Tragerea cu ţeava lipită-
inelul de imprimare/factorii
secundari ai împuşcării în
interiorul canalului
- Tragerea din interiorul
zonei de acţiune a factorilor
secundari ai împuşcării
- Tragere dinafara zonei de
acţiune a factorilor
secundari ai împuşcării-
factorii secundari ai
împuşcării lipsesc
- Tragere cu alice- gradul de
dispersie a alicelor.
Probleme medico-
legale
-Numărul de trageri- numărul de Oin şi Oie (cel mai
fidel- numărul de Oin)
Estimarea unghiului de tragere- funcţie de forma
orificiului de intrare:
 unghi de 90 de grade- rotund
 unghi între 70 şi 90 grade- oval
 unghi mai mic de 10 grade- excoriaţie.
Stabilirea cauzei morţii
 cauză primară- leziuni letale ale organelor interne
 cauză secundară, determinată- complicaţii.
Juridic- accident, crimă, suicid
Diagnostic de laborator
• Metoda radiologica
• Metoda de termo-filtro-precipitare
• Cercetarea cu raze violete
• Fotografierea in infrarosu
• Analiza spectrala

S-ar putea să vă placă și