Sunteți pe pagina 1din 75

Bazele

contabilităţii
Prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ 1
Mustata
Informaţii generale

• Cadre didactice
• Curs Bazele contabilităţii
• Prof.univ.dr. DUMITRU MATIŞ

• Seminar
• Conf.univ.dr. Victor Müller
• Lect.univ.dr. Beattrice Cuzdriorean

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 2
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Orarul disciplinei

• Curs Bazele contabilităţii


• Marți, ora 0940 – 1110, sala A2

• Seminar
• Conform orarului afişat la avizier și pe site-ul
FSEGA

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 3
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Structura activităţilor didactice


• 14 săptămâni calendaristice, din care:

• 14 săptămâni – curs (90 min.);


• 14 săptămâni – seminar (90 min.).

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 4
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Sistemul de evaluare
• Sistemul de evaluare al studenţilor pentru această
disciplină este format după următorul algoritm:

• Evaluare pe parcursul semestrului 60%

• Evaluare în sesiunea de vară 40%

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 5
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale
• Sistemul de evaluare
• Evaluare pe parcursul semestrului 60%
• Examen parţial 30%
• Activitate la seminar 20%
• Teste pe platforma OLKA 10%

• Evaluare în sesiunea de vară 40%


• Examen final 40%
• Condiţie de promovare a acestei discipline min. nota 5
(cinci) la examen

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 6
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Sistemul de evaluare
• Toate formele de evaluare sunt examene sunt scrise,
cu excepţia activităţii de la seminar
• Subiecte atât teoretice, cât şi practice

• Examen parţial 90-120 min.


• Examen sesiune 90-120 min.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 7
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Sistemul de evaluare
• Nota obţinută la fiecare formă de evaluare se va
înmulţi cu procentul aferent, iar apoi se adună
punctajele realizate

• Prezenţa la examenul din sesiune este obligatorie

• Tematicile abordate pentru examenul parţial nu sunt


incluse în materia pentru examenul din sesiune

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 8
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale
• Referinţe bibliografice

• Matiş Dumitru, Bazele


contabilităţii, Editura Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2010

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 9
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Referinţe bibliografice facultative


• Horomnea Emil, Fundamentele ştiinţifice ale
contabilităţii. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura Tipo
Moldova, Iaşi, 2008
• Matiş Dumitru, Bazele contabilităţii. Aplicaţii teoretice
şi practice, Editura Alma Mater, Cluj Napoca, 2005
• Oprea Călin, Mihai Ristea, Bazele contabilităţii, Editura
Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2004

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 10
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Principalele teme abordate (1)

• Universul contabilităţii: trecut, prezent şi viitor


• Obiectul contabilităţii
• Metoda contabilităţii
• Documentarea operaţiilor economice
• Cuantificarea monetară

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 11
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Principalele teme abordate (2)

• Partida dublă – principiu fundamental al


contabilităţii
• Dubla înregistrare a existenţei şi mişcării
elementelor patrimoniale cu ajutorul contului

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 12
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Informaţii generale

• Principalele teme abordate (3)

• Balanţa de verificare
• Inventarierea elementelor patrimoniale
• Situaţiile financiare ale entităţilor patrimoniale

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 13
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Obiectivele generale ale cursului

• Introducerea studenţilor în tainele ştiinţei


contabile.

• Formarea abilităţilor necesare pentru


reflectarea în contabilitate a operaţiilor
economice regăsite în realitatea economiei
româneşti.

• Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor


pentru formarea unui raţionament profesional
autentic.
BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 14
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Obiectivele generale ale cursului

• Dezvoltarea capacităţii studentului de a


înţelege activitatea unei entităţi patrimoniale,
desfăşurată în cadrul economiei reale.

• Crearea de condiţii permisive studiului


individual al studentului.

• Implicarea studenţilor în activitatea de


cercetare ştiinţifică studenţească.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 15
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Viziuni şi accepţiuni privind
contabilitatea

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ 16
Mustata
Viziuni şi accepţiuni

• Luca Pacioli s-a născut în anul 1445 în localitatea


Sansepolcro din Italia şi a încetat din viaţă în anul
1517, în aceeaşi localitate.

• A fost un călugăr franciscan, matematician


renumit şi prieten a lui Leonardo da Vinci.

• În anul 1494 Luca Pacioli, a publicat la Veneţia


enciclopedia matematică Summa de arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalita.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 17
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Viziuni şi accepţiuni

• Luca Pacioli a afirmat despre contabilitate că pune


în evidenţă:

• “Tot ceea ce după părerea negustorului îi aparţine


pe lume, precum şi toate afacerile mari şi mărunte
în ordinea în care au loc”.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 18
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Viziuni şi accepţiuni

• Napoleon Bonaparte susţinea că:


• “... ordinea contabilă este pentru cârmuire lege
sacră...”.

• Göethe aprecia că:


• “... ea (contabilitatea) este una din cele mai
sublime creaţiuni ala geniului uman... fiind o
oglindă a trecutului şi călăuză a viitorului”.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 19
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Viziuni şi accepţiuni

• Paul Samuelson susţine că:


• “Este absolut indispensabil omului modern de a
se iniţia cât de puţin în elementele
contabilităţii”.
• “Toţi cei care lucrează în economie trebuie să
fie în măsură să înţeleagă cele două relevee
esenţiale, să ştie bilanţul şi contul de profit şi
pierdere”.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 20
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Viziuni şi accepţiuni

• J. Fr. Schär afirma... :


• “Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor al
trecutului, ghidul necesar al prezentului şi
consilierul indispensabil al viitorului în fiecare
întreprindere”.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 21
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Decalog pentru
economistul mileniului III

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ 22
Mustata
Decalog

• A şti contabilitate nu înseamnă totul.

• A iubi contabilitatea nu este suficient.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 23
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Decalog

• Pentru a înţelege adevăratul mesaj al


cifrelor, trebuie să ştim şi să iubim
contabilitatea.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 24
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Argumente
pentru studiul contabilităţii

• De ce merită să înveţi contabilitatea şi limbajul ei?

• Pentru că trăim într-o lume cu resurse limitate;

• Pentru că primul pas spre prosperitate îl reprezintă


chiverniseala;

• Pentru că nimeni nu a eşuat în afaceri atunci când a


socotit prea mult. Invers, ... slavă Domnului;

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 25
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Argumente
pentru studiul contabilităţii

• De ce merită să înveţi contabilitatea şi limbajul ei?

• Pentru că ordinea din cuget trebuie instalată şi în


viaţă;

• Pentru că primul semn al declinului în afaceri îl


reprezintă lipsa de informare;

• Pentru că fără prudenţă, ordine şi rigoare poţi risipi


într-o clipă ceea ce ai agonisit o viaţă;

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 26
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Argumente
pentru studiul contabilităţii

• De ce merită să înveţi contabilitatea şi limbajul ei?

• Pentru că este demn să îţi măsori cu cumpătare


efortul;

• Pentru că cifrele vorbesc uneori mai relevant decât


cuvintele;

• Pentru că unul dintre cei mai bogaţi oameni ai


planetei (Bill Gates) a fost la originile lui... contabil;

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 27
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Argumente
pentru studiul contabilităţii

• De ce merită să înveţi contabilitatea şi limbajul ei?

• Pentru că aşa cum a spus Göethe, “contabilitatea


este una din cele mai sublime creaţiuni ale
geniului uman...”

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 28
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Universul contabilităţii:
trecut, prezent şi viitor
Conceptul de contabilitate

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ 29
Mustata
Conceptul de contabilitate
Perspectivele contabilităţii
• Astăzi contabilitatea este definită din două perspective:

• (1) Din perspectivă doctrinară, în contextul căreia


contabilitatea este un concept elaborat, cu valenţe
istorice şi semnificaţii practice.

• Teoria economică actuală defineşte contabilitatea ca


„domeniu şi instrument de cunoaştere a realităţii
economice, referitoare la resursele economice separate
patrimonial. Contabilitatea este apreciată ca fiind,
concomitent, o tehnică, o ştiinţă şi un limbaj
economic”

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 30
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Conceptul de contabilitate
Perspectivele contabilităţii
• Astăzi contabilitatea este definită din două perspective:

• (2) Din perspectivă normalizatoare


(de reglementare), în contextul căreia contabilitatea
este definită prin scopul (finalitatea sa), respectiv prin
„produsul său”, situaţiile financiare ale întreprinderii.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 31
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Universul contabilităţii:
trecut, prezent şi viitor
Repere istorice în evoluţia
contabilităţii

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ 32
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Aspecte generale

• Reperele istorice în evoluţia tehnicilor, artei şi ştiinţei


contabile nu pot fi riguros localizate în timp şi
spaţiu.

• Ele sunt dependente de istoriografia contabilă,


respectiv de cine, cum şi unde scrie istoria
contabilităţii.

• Câte „istorii” ale contabilităţii, atâtea repere istorice ale


evoluţiei acesteia.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 33
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Aspecte generale

• Literatura de specialitate identifică patru perioade


în evoluţia generală a contabilităţii titrate sub
următoarele denumiri:

• 1. Originile contabilităţii: cronica evoluţiei neliniare


din perioada Antichităţii şi Evul Mediu;

• 2. Dezvoltarea contabilităţii în partidă dublă la


sfârşitul Evului Mediu: creşterea capacităţii de
cunoaştere;

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 34
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Aspecte generale

• Literatura de specialitate identifică patru perioade


în evoluţia generală a contabilităţii titrate sub
următoarele denumiri:

• 3. Capitalismul şi contabilitatea: creşterea capacităţii


de a analiza;

• 4. Contemporaneitatea şi contabilitatea:
tendinţe de unificare a limbajului contabil; noile piste
de cercetare contabilă.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 35
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în antichitate şi evul mediu

• Originile contabilităţii se pierd în negura timpurilor şi


încep cu o contabilitate a vânatului realizată pe oase
crestate, vechi de 20.000-30.000 ani.

• Primul autor notabil de contabilitate rudimentară


este considerat suveranul Hammourabi, rege al
Babilonului între anii 2002‑1960 î.e.n., deoarece din
perioada domniei sale au fost descoperite numeroase
tăbliţe cu scriere cuneiformă pe care au fost descifrate
înregistrări de elemente livrate, numele părţilor
contractante, menţionarea livrărilor totale sau parţiale.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 36
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în antichitate şi evul mediu

• Spre anul 300 î.e.n. pe papirusurile descoperite în


Egiptul ocupat de greci (exemplificat fiind papirusul
lui Zenon) s‑au decodificat note care făceau distincţia
între fluxurile reale de produse agricole şi fluxurile
monetare.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 37
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în antichitate şi evul mediu

• Despre civilizaţia romană, Cicerone (104-43 î.e.n.)


lasă preţioase precizări cu privire la registrele
contabile romane care se compuneau din „Codex
accepti et expensi”, (jurnal al veniturilor şi
cheltuielilor), „Adversaria” şi „Ephemeris” care erau
nişte ciorne copiate ulterior în „Codex rationum” care
avea dubla menire, atât de „jurnal” cât şi de „cartea
mare” (în ordine alfabetică; probă în justiţia romană).

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 38
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în antichitate şi evul mediu

• În prima parte a Evului Mediu o contabilitate empirică


concretizată într‑un „Memorial”, adică un registru
unic descriptiv şi cronologic în termeni de debit şi
credit, în special a relaţiilor cu terţii.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 39
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în antichitate şi evul mediu

• Pe măsura creşterii volumului afacerilor s-a cerut


întocmirea a două categorii de documente şi anume:
• 1) un rezumat (un extras) al operaţiilor deja
efectuate care reprezintă contabilitatea simplă (în
sensul vechi şi tradiţional al cuvântului) şi
• 2) o previziune a viitorului care presupune un alt
document şi anume bugetul.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 40
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Apariţia contabilităţii în partidă dublă

• Partida dublă s‑a dezvoltat odată cu marile oraşe ale


Italiei de Nord: Florenţa, Veneţia şi Genova, ceea ce
la sfârşitul Evului Mediu, i‑a permis marelui învăţat
Luca Pacioli (născut în 1445) să publice la 10
noiembrie 1494 lucrarea „Summa di Arithmetica,
Geometria, Proportioni et Proportionalita”

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 41
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Apariţia contabilităţii în partidă dublă

• În care capitolul al IX-lea al lucrării sale - Tractatus


particularis de computis et scripturis (Tratat particular
despre conturi şi înregistrări) – Pacioli expune pentru
prima dată, de o manieră coerentă, principiile
contabilităţii în partidă dublă.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 42
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Apariţia contabilităţii în partidă dublă

• Luca Pacioli nu este inventatorul contabilităţii în


partidă dublă, ci talentatul ei “favorizator”.

• Tratatul lui Pacioli este prima enciclopedie de


gestiune care face sinteza privind tehnicile cantitative,
comerciale şi contabile, interne şi internaţionale ale
epocii sale.

• Lucrarea lui Luca Pacioli recomandă utilizarea a trei


registre contabile: memorialul, jurnalul şi cartea
mare.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 43
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Apariţia contabilităţii în partidă dublă

• Luca Pacioli propunea ca aceste registre să fie


utilizate astfel:

• Mai întâi, înregistrarea tuturor operaţiilor în


memorial, fără nici o analiză, în ordinea în care s‑au
produs;

• Apoi, reluarea fiecărei înregistrări în jurnal în


termeni de debit şi credit care serveşte, pe de o parte,
la o reclasificare a operaţiilor cronologice din
memorial, iar pe de altă parte, la exprimarea
(evaluarea) lor în aceeaşi unitate de cont (monedă);

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 44
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Apariţia contabilităţii în partidă dublă

• Luca Pacioli propunea ca aceste registre să fie


utilizate astfel:

• În fine, reluarea înregistrărilor din jurnal în caiet


sau în cartea mare urma să se facă prin diferenţierea
cu claritate a debitelor care erau marcate cu prepoziţia
„prin” de credite care erau marcate cu prepoziţia „la”.

• Luca Paciolo şi discipolii care i‑au urmat nu indică


nici „cu ce” şi nici „cum” să se debiteze şi să se
crediteze conturile şi ignoră ideea de exerciţiu contabil
(financiar).

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 45
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în perioada capitalistă

• Economistul german Werner Sombart afirmă în


lucrarea „Der Moderne Kapitalismus” apărută în 1928
că există o legătură de cauzalitate între partida dublă
şi capitalism: „Capitalismul şi partida dublă nu pot fi
disociate în mod absolut, ele se comportă, una vizavi
de cealaltă, precum forma de conţinut”.

• Marile firme industriale şi comerciale capitaliste


încep să‑şi analizeze periodic patrimoniul cu ajutorul
bilanţului şi profitul cu ajutorul contului de profit şi
pierdere.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 46
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în perioada capitalistă

• În această perioadă îşi au obârşia principii ca:


independenţa exerciţiului şi continuitatea activităţii.

• În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se


defineşte conţinutul şi sfera de cuprindere a
contabilităţii de gestiune.

• În această perioadă contabilităţii îi revine sarcina de a


urmări mutaţiile de valoare a capitalurilor investite
în întreprinderi, organizarea ei fiind diferită în funcţie
de modurile de reglare a economiei la care a recurs
sau la care poate recurge regimul capitalist.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 47
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în perioada capitalistă

• Profesorul francez Jacgues Richard identifică, în


acest sens, patru tipuri de reglare:

• 1. Reglarea economiei prin falimente, caz în care


contabilitatea este marcată de tehnicile de evaluare
axate pe procedura de lichidare, contabilitatea fiind
asociată unui sistem juridic şi social specific
contextului de lichidare;

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 48
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în perioada capitalistă

• Profesorul francez Jacgues Richard identifică, în


acest sens, patru tipuri de reglare:

• 2. Reglarea economiei prin acţiunea statului situaţie în


care contabilitatea este caracterizată printr‑un puternic
proces de normare şi normalizare de tip public şi
practicarea unor tehnici contabile influenţate, în mod
pregnant, de fiscalitate;

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 49
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în perioada capitalistă

• Profesorul francez Jacgues Richard identifică, în


acest sens, patru tipuri de reglare:

• 3. Reglarea bursieră a economiei specifică


economiilor liberale, exemplificabile fiind economiile
Statelor Unite, Canadei şi Marii Britanii, caz în care
marea grijă a contabilităţii trebuie să fie satisfacerea
nevoilor informaţionale ale investitorilor, în vederea
aprecierii eficacităţii întreprinderilor.
• În acest scop, apare la nivelul societăţilor de grup,
ideea şi necesitatea consolidării conturilor;

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 50
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Contabilitatea în perioada capitalistă

• Profesorul francez Jacgues Richard identifică, în


acest sens, patru tipuri de reglare:

• 4. Reglarea financiar-bancară a economiei specifică


ţărilor în care băncile joacă rolul prioritar în sistemul
de finanţare a economiei, de angajare a investiţiilor şi
de control a creditului.

• Exemplificabilă în acest sens este economia


Germaniei, iar stilul dominant al contabilităţii,
adaptate acestui mod de reglare a economiei, se
caracterizează prin secretul afacerilor şi acţiunea
principiului prudenţei în evaluarea firmelor.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 51
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Tendinţe contemporane în dezvoltarea contabilităţii

• Potrivit opiniei profesorului Bernard Colasse această


perioadă se caracterizează prin două procese:
• (1) Procesul de normalizare şi convergenţă
internaţională a contabilităţii în vederea definirii
unui limbaj comun de comunicare.

• Acest proces se realizează, în special prin lucrările


Comitetului pentru Standarde Internaţionale de
Contabilitate (International Accounting Standards
Board – IASB); organism creat în 1973.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 52
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Repere istorice în evoluţia contabilităţii
Tendinţe contemporane în dezvoltarea contabilităţii

• Potrivit opiniei profesorului Bernard Colasse această


perioadă se caracterizează prin două procese:
• (2) Procesul de incitare la cercetarea contabilă de
tip fundamental şi aplicativ, atât în Statele Unite şi
Canada, cât şi în ţările europene dezvoltate.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 53
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Universul contabilităţii:
trecut, prezent şi viitor
Contabilitatea în teoria şi practica
economică actuală

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ 54
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica
economică actuală

• Locul şi rolul contabilităţii în universul teoriei


şi practicii economice actuale este prezentat în
următoarea schemă:

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 55
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
 Tehnică sau tehnologie contabilă (instrument de lucru)
C  Artă şi/sau inginerie contabilă
(mai ales în prezentarea imaginii fidele)
O  Bazele contabilităţii în partidă dublă

N Entităţi economice (productive)


 Contabilitate financiară
  Contabilitate de gestiune
T Entităţi financiar-bancare:
 MICROCONTABILITATEA  Contabilitate bancară
A CONTABILITATEA Entităţi publice:
CA ŞTIINŢĂ  Contabilitate bugetară sau
B FUNDAMENTALĂ
ŞI APLICATIVĂ
publică
 Contabilitatea entităţilor nonprofit

I  Contabilitatea operaţiunilor
speciale sau aprofundată (fuziuni,
 MEZOCONTABILITATEA divizări, lichidări de firme etc.)
L  Contabilitatea societăţilor de grup
sau consolidată
I  MACROCONTABILITATEA  Contabilitatea naţională

 Normarea, normalizarea şi convergenţa contabilă


T 
CONTABILITATEA  Funcţie a întreprinderii şi compartiment funcţional în care

A CA PRACTICĂ
(ACTIVITATE SOCIALĂ) 
se realizează lucrările de contabilitate

Profesie liberală bazată pe muncă fără capital (în


T 
domeniul prestaţiilor şi serviciilor financiar-contabile)

 Istoria contabilităţii
E CONTABILITATEA
CA FILOSOFIE

Geografia contabilităţii (contabilitate comparată)
ŞI CULTURĂ 
Contabilitate creativă
BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 56
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea – tehnică de ordin cantitativ

• În această viziune „Contabilitatea este o tehnică de


ordin cantitativ, de colectare, prelucrare şi analiză a
informaţiilor privind fluxurile economice din
activitatea unei întreprinderi.

• Contabilitatea înregistrează şi interpretează, într‑un


mod semnificativ, fluxurile economice, în expresie
monetară, întocmeşte documentele contabile de
sinteză şi interpretează rezultatele şi evoluţia situaţiei
financiare a întreprinderii”

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 57
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea: artă vs. inginerie economico‑financiară

• În această accepţiune - contabilitatea, despre care se spune


adesea că are ca scop reprezentarea realităţii, poate fi
comparată cu arta teatrală: ea reprezintă într‑adevăr,
rezultatul jocului raporturilor de forţe ce se desfăşoară pe
scena economică reprezentată de întreprindere.

• Spre deosebire de teatru unde spectatorii nu sunt înşelaţi


de jocul actorilor, contabilitatea suferă de ambiguitatea
condiţiei sale.
• Contabilitatea este luată prea în serios chiar dacă, cu
măştile şi umbrele sale, dă şi ea o imagine mai mult sau mai
puţin caricaturală a realului.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 58
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă

• Prin teorie ştiinţifică se înţelege:


  În sens restrâns: un ansamblu de idei, de
concepte abstracte, mai mult sau mai puţin
organizate, aplicate unui domeniu particular;

  În sens larg: o construcţie intelectuală,


metodică, organizată şi sintetică cu caracter
ipotetic, cel puţin în unele părţi ale sale.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 59
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă

• În calitate de ştiinţă fundamentală şi aplicativă,


contabilitatea se manifestă astăzi sub forma mai multor
discipline ştiinţifice, cum ar fi:
• Bazele contabilităţii în partidă dublă
• Contabilitatea financiară
• Contabilitate de gestiune
• Contabilitate bancară
• Contabilitate bugetară sau publică

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 60
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă

• În calitate de ştiinţă fundamentală şi aplicativă,


contabilitatea se manifestă astăzi sub forma mai multor
discipline ştiinţifice, cum ar fi:
• Contabilitate consolidată
• Contabilitate aprofundată
• Contabilitate naţională

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 61
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă

• Contabilitatea este o ştiinţă socială deoarece:


• este o creaţie a fiinţei umane;
• reflectă fenomene, activităţi şi fapte sociale;
• se adresează grupurilor de utilizatori care fac
parte din societate;
• informaţiile contabile influenţează comportamentul
oamenilor, determină schimbări sociale;

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 62
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă

• Contabilitatea este o ştiinţă socială deoarece:

• informaţiile contabile sunt generate de entităţi


patrimoniale care fac parte din societate;
• este dependentă sau influenţată de fenomene
sociale.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 63
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă

• Contabilitatea a devenit un instrument de gestiune a


afacerilor.

• Contabilitatea este o ştiinţă fundamentală şi


aplicativă care aparţine ştiinţelor de gestiune.

• Acestea, la rândul lor, sunt încorporate în categoria


ştiinţelor sociale, aşa cum se observă din următoarea
schemă:

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 64
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea – ştiinţă fundamentală şi aplicativă

- fizica
naturale - chimia
- biologia etc.
experimentale
- juridice
- economice
ŞTIINŢE - politice
- sociologice - contabilitate
teoretice sociale - de gestiune - finanţe
- istoria etc. - management
- marketing etc.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 65
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• Ca practică şi/sau activitate socială contabilitatea


este apanajul:
• Organismelor guvernamentale şi neguvernamentale
cu atribuţii în domeniul normării şi normalizării
contabile, respectiv a elaborării şi aplicării normelor
de drept contabil.

• Prin „normare a contabilităţii” se înţelege procesul


de elaborare de texte legislative, norme reglementare,
metodologii, instrucţiuni şi precizări privind
organizarea şi conducerea contabilităţii.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 66
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• Procesul de „normalizare a contabilităţii” poate fi


definit astfel:

• „Astăzi în majoritatea ţărilor, contabilitatea entităţilor


este normalizată; aceasta înseamnă că se sprijină pe o
terminologie şi reguli comune şi elaborează documente
de sinteză ale căror modele sunt identice pentru toate
entităţile.
• Iniţiativa uneia astfel de normalizări revine atât
statului sau instanţelor politice sau asociaţiilor
internaţionale, cât şi profesiei contabile însăşi”

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 67
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• La nivel internaţional se manifestă noi concepte


normative în contabilitate şi anume:

• Armonizarea contabilă internaţională

• Convergenţa contabilă internaţională

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 68
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• La nivel internaţional se manifestă noi concepte


normative în contabilitate şi anume:

• Armonizarea contabilă internaţională

• Convergenţa contabilă internaţională

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 69
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• Armonizarea contabilă internaţională este un proces


complex care vizează „o soluţie şi un consens ce i-ar fi
permis şi «celei mai internaţionale dintre toate
profesiile, contabilitatea» să joace rolul ce-i corespunde
în interiorul noului etalon al comerţului internaţional
cunoscut sub denumirea de globalizare. Interese
geopolitice, economice, profesionale împiedică
ajungerea la o soluţie şi la un consens de care ar
beneficia toţi”
– concluziona dr. Leonardo Rodriguez, Preşedintele Asociaţiei
Interamericane de Contabilitate

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 70
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• Armonizarea contabilă internaţională:

• Procesul armonizării reprezintă o mişcare pentru


diminuarea diversităţii totale a practicii contabile.
(Tay and Parker, 1990)

• Armonizarea reprezintă o coordonare, un reglaj


între două sau mai multe obiecte.
(van der Tas, 1992)

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 71
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• Armonizarea contabilă internaţională:

• Armonizarea este procesul de creştere a


comparabilităţii practicilor contabile prin stabilirea
limitelor gradului de variaţie a acestora.
(Nobes and Parker, 2006)

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 72
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• La nivel internaţional se manifestă noi concepte


normative în contabilitate şi anume:

• Armonizarea contabilă internaţională

• Convergenţa contabilă internaţională

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 73
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
Contabilitatea în teoria şi practica economică
Contabilitatea ‑ practică şi/sau activitate socio-umană

• Privind convergenţa contabilă internaţională


International Federation of Accountants (IFAC) emite
la 7 martie 2003 un Memorandum adresat atât
Financial Accounting Standards Board (FASB) din
Statele Unite ale Americii cât şi International
Accounting Standards Board (IASB) cu sediul la
Londra, având drept scop găsirea unei convergenţe
între normele contabile nord-americane şi normele
internaţionale de contabilitate.

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 74
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata
• Următoarea parte:

• Contabilitatea – limbaj de
comunicare în lumea afacerilor

• Obiectul contabilităţii

BAZELE CONTABILITĂŢII
Presentation by Razvan 75
PROF.UNIV.DR. DUMITRU MATIŞ
Mustata