Sunteți pe pagina 1din 12

POLUAREA

PRODUSĂ DE
INDUSTRIE •

SPECIALIZARE: IEA
GRUPA: 537
• ANUL: II
• STUDENȚI:
1. NISTOR MIHAELA
2. OȚEL IRINA
3. PAVEL NICOLETA
4. PĂDURARU BEATRICE
5. ROTARU IOANA
6. SLABU IULIA
POLUAREA
• Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu
materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea
vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și
mediul în care trăiesc).
POLUAREA
INDUSTRIALĂ
• Industria este considerată la ora
actuală drept cea mai importantă
sursă de poluare. Poluarea
industriala pornește de la
problema poluării la locul de
muncă si pînă la consecințele
ecologice ce interesează globul
terestru in întregime.
Poluarea la locul de muncă se caracterizează
prin prezența substanțelor sau factorilor fizici
vătamători în zona locului de muncă și poate
avea ca urmari bolile profesionale.
INDUSTRIA
EXTRACTIVĂ
• Conduce la scoaterea din producție
pentru mult timp a terenului exploatat.
• Exploatările sunt precedate de
descopertarea solului fertil, apoi a rocii
sterile, care acoperă zăcamantul.
• Siderurgia poluează mediul prin emiterea
de fum format din pulberi, combustibili
nearși, cenușa, gaze de ardere .
INDUSTRIA METALELOR
NEFEROASE
• Elimină noxe ca :
oxid de zinc,
dioxid de sulf,
plumb, fluoruri,
cloruri, care
afectează viața
animalelor sau, in
anumite cazuri,
structurile
metalice ale
construcțiilor.
INDUSTRIA MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII
• Poluează atmosfera cu
pulberi care pot
sedimenta, afectînd
vegetația, modificînd
reacția solurilor. Industria
termoenergetica si a
petrolului emană gaze,
pulberi, degajă fum si
hidrocarburi dăunătoare
culturilor agricole.
INDUSTRIA MATERIALELOR
PLASTICE

• Elimină gaze de tip vinil, compuși greu


degradabili, cu mirosuri care determină stări
de disconfort.
SUBSTANȚE TOXICE
• Cele mai frecvente
substanțe toxice
industriale sunt:
arseniul, amoniacul,
clorul, cromul,
cuprul, florul,
fenolii, oxizii de
azot, plumb, sulfații
etc.
• Nu există industrie care sa nu genereze
poluare: fie deșeuri toxice, fie deșeuri
obișnuite, ori prin zgomot, fum, praf sau
simple mirosuri neplăcute.
• Acesta este motivul pentru care înainte de a
începe funcționarea unor obiective
industriale este necesar a se stabili cu
precizie riscurile ce vor fi create pentru
mediul ambiant de catre produsele acelor
obiective, precum si măsurile ce trebuie sa le
ia pentru a reduce la minimum aceste riscuri.
BIBLIOGRAFIE
• http://
www.scritub.com/geografie/ecologie/Poluarea-industriala6
2126.php?fbclid=IwAR3rqxJjBh_rZ3HqtGc5EneZDETXeH1
mGzjhnFI3ZTtAk0VAtH-jIzey-PI
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare