Sunteți pe pagina 1din 14

L.P.

2 Numărarea
hematiilor
Generalități
Caracteristici
• Hematii adulte, anucleate,
formă dicoidală
• Aspect biconcav din lateral
• Formă avantajoasă mecanic
• Diametru mediu 7,2 µm
• Grosime 2,2 µm
• Volum mediu 85 µm2
• Suprafață 125 µm2
• Suprafață totală 3000 m2
Structură
• Mărime – microcite / macrocite
• Anizocitoză=inegalitatea hematiilor
• Formă – anomalii= poikilocitoza
• Conțin Hemoglobină
ce ocupă 33% din volum
Durată viață 120 zile
Materiale
• Pipeta Potain

• Soluție Hayem
• SO4Na2 5g, NaCl 1g,
• sublimat 0,5g, H2O 200g
• Distruge leucocitele

• Ace sterile

• Alcool, vată
Materiale
• Microscop optic
• Obiectiv uscat mare (60)
• Ocular 10 (lumină slabă)

• Hemocitometru
• Adâncime 0,1mm
• 2 rețele de 9 mm2

• Lamelă de sticlă
Hemocitometru
• = cameră de
numărare Burker-
Turck
• Suprafața pătratului
mic 1/400 mm2
• Suprafața pătratului
mediu 1/ 25 mm2
• Subîmpărțită pe linii
triple în 9 pătrate
mari cu suprafața de
1 mm2
• Numărare în pătrate
mici de 1/400 mm2
Metodă
• Recolatare de sânge până la diviziunea
0,5 a pipetei
• Aspirare soluție Hayem până la 101
• Agitare timp de 3 minute = omogenizare
• Îndepărtare primele 2 picături
• A treia-a picătura la marginea lamelei
Metodă
• Numărarea
hematiilor din 80 de
pătrate mici (1/400)
• Nu se iau în calcul
elementele de pe
două linii de
delimitare ale ariei
de numărat ci numai
de pe cele alăturate
Calcul
• Numărul de eritrocite / 1 mm2
• Număr total de hematii - N
• Suprafața unui pătrat mic S=1/400 mm2
• Stratul de lichid I=1/10 mm
• Diluția sângelui D=1/200
• Număr pătrate mici numărate – n = 80
• X=N*S*I*D/n
• X = N * 10.000
Interpretare
• Număr normal - 5 mil./mm3 bărbați
• - 4,5 mil./mm3 femei
• - 6,5 mil./mm3 nou-născuți

• Variații fiziologice – altitudine, sex(femei?),


vârstă, emoții, stress, efort fizic intens
Interpretare - Modificări patologice
POLIGLOBULIILE (creșterea
numărului)
• primare – procese neoplazice la
nivelul organelor hematoformatoare
(policitemia vera)

• secundare – afecțiuni cronice


cardiace
- afecțiuni
pulmonare (hipoxie)
- afecțiuni renale
(eritropoetină)
Interpretare - Modificări patologice
• ANEMIILE (scăderea numărului)
Insuficiența producerii prin: distrugere celule precursoare
din măduva osoasă prin radiații, citostatice
lipsa factorilor necesari maturării eritrocitare:
scăderea Fe=anemie feriprivă,
scăderea Ac. Folic, vit. B12= anemii Biermeriene
Pierderi de hematii: pierderi de sânge total (postoperator,
accidente)
pierderi masă erotrocitară prin liză
intraeritrocitară (accidente transfuzionale,
incompatibilitate Rh)

S-ar putea să vă placă și