Sunteți pe pagina 1din 22

ECONOMIA CA ŞTIINȚĂ.

MODUL ECONOMIC DE
GÂNDIRE
PLANUL DE TRATARE A TEMEI
• Ce este Economia ?
• Microeconomia şi macroeconomia
• Nevoi şi resurse
• Raritate şi alegere
• Cele 10 principii ale economiei ale lui Mankiw
• Costul şansei sacrificate ("opportunity cost")
• Curba frontierei posibilităţilor de producţie
CE ESTE ECONOMIA ?
• Etimologie: administrarea treburilor
cetăţii (greaca veche)
• Economy vs. Economics:
– Realitatea economică (“Economy”) :
economia unei ţări, a unei regiuni, a
unui grup de ţări (de ex., U.E.),
economia mondială
– Ştiinţa economică (“Economics”):
– un fond de cunoştinţe despre realitatea economică
» concepte
» legi
» modele
REALITATEA ECONOMICĂ
Economia: sistem dinamic complex
• entităţi active: agenţii economici
• relatii: cooperare, concurenţa între agenţi
• procese: funcţionarea sistemului
• acţiuni:
– intervenţii transformatoare (de ex.: reforme,
formarea de noi pieţe)
– iniţiative: proiecte de afaceri
– reglementare statală şi politici publice
• instituţii

Noua economie vs. Vechea economie


MODUL DE GÂNDIRE ECONOMIC
• Scopuri vs. mijloace
– Eficacitate: “doing right things”
– Eficienţa: “doing things right”
• Nevoi vs. resurse
• Termen scurt vs. termen lung
• Privat vs. public
• Raţionalitatea: caracteristica acelor
comportamente economice care asigură
atingerea unor scopuri determinate, în condiţiile
încadrării în constrangerile ce intervin (Simon,
1982)
ECONOMIA – STIINTA
COMPORTAMENTULUI ECONOMIC
• Microeconomia: studiază
comportamentul agenţilor economici
elementari (de ex.: gospodării,
firme)
• Macroeconomia: studiază
comportamentul agenţilor economici
agregaţi (de ex.: sectorul financiar,
sectorul public, străinatatea)
ANALIZA ECONOMICA
CE ?

CINE ?

DE CE ?

CUM ?

CU CE EFECT ?
ECONOMIŞTI CELEBRI DESPRE
ECONOMICS
“The Theory of Economics does not furnish a body
of settled conclusions immediately applicable to
policy. It is a method rather than a doctrine, an
apparatus of the mind, a technique of thinking
that helps its possessor to draw correct
conclusions.”

John Maynard Keynes

“Economics is the study of mankind in the


ordinary business of life.”

Alfred Marshall
CELE 10 PRINCIPII ALE ECONOMIEI
ALE LUI GREGORY MANKIW (I)
Principii privind luarea deciziilor:
• principiul alegerii;
• principiul costului ca
sacrificiu/renunţare;
• principiul analizei
marginale/incrementale;
• principiul sensibilităţii agenţilor
economici la stimulente.
CELE 10 PRINCIPII ALE ECONOMIEI
ALE LUI GREGORY MANKIW (II)
Principii de funcţionare a sistemului
economic:
• schimbul contribuie, de regulă, la
creşterea bunăstării;
• piaţa este, de regulă, cel mai potrivit
mod de organizare a activităţii
economice;
• intervenţia guvernamentală poate
îmbunătăţi, în anumite situaţii,
funcţionarea pieţei.
CELE 10 PRINCIPII ALE ECONOMIEI
ALE LUI GREGORY MANKIW (II)
Principii privind corelaţiile
macroeconomice:
• emiterea de monedă în exces duce la
creşterea preţurilor;
• pe termen scurt, între inflaţie şi şomaj
există o corelaţia inversă;
• nivelul de bunăstare socială depinde de
potenţialul productiv al economiei.
NEVOILE

• Sunt de natura unei CONDIŢIONĂRI


• Se află intr-o continuă extindere şi
diversificare
• Pot fi satisfăcute prin consum:
– autoconsumul gospodăriilor
– cumpărare de pe piaţă (nevoia apare drept
cerere)
– distribuirea de bunuri, fără plată, de către
administraţii
TIPOLOGII ALE NEVOILOR

• Nevoi primare / elevate (de


civilizaţie)

• Nevoi individuale / colective

• Nevoi ocazionale / recurente

• Nevoi conştientizate / latente


RESURSELE
• Prezintă DISPONIBILITATE

• Determină potenţialul economic


al unei ţări, organizaţii etc.

• Se cer atrase în circuitul


economic şi gestionate raţional
TIPOLOGII ALE RESURSELOR

• Resurse clasice (munca, natura,


capitalul tehnic) / Informaţia (“a 4-
a resursă)

• Resurse stocabile / nestocabile

• Resurse
regenerabile/neregenerabile
PROBLEMA FUNDAMENTALA
A ECONOMIEI
• Conţinut: utilizarea de resurse limitate
pentru satisfacerea de nevoi tendenţial
nelimitate
• Mod de rezolvare: opţiuni (alegeri)
– individuale
– publice
• Opţiunea se impune datorită existenţei mai
multor cursuri de acţiune (alternative)
posibile:
– trierea nevoilor de satisfăcut (in funcţie de
importanţă, urgenţă etc.)
– alegerea unei anumite utilizări/destinaţii a
fiecărei reurse
COSTUL ŞANSEI SACRIFICATE
• Definitie: Costul şansei sacrificate
(“opportunity cost”) exprimă suma
avantajelor aferente celei mai bune
dintre alternativele la care se renunţă
atunci când se face o alegere
• Forma de exprimare: monetară sau
non-monetară
• Nu reflectă un consum/transfer
efectiv de resurse (caracter non-
patrimonial)
• Nu se înregistrează în evidenţele
contabile
EFICIENȚA ECONOMICĂ
• eficienţa economică este expresia măsurabilă a
rationalităţii economice:
– efectul obţinut pe unitatea de efort
– efortul necesar obţtinerii unei unităti de efect
• exemple de forme de manifestare ale efectului economic:
volum de productie, volume de incasari, profit al firmei
etc.
• exemple de forme de manifestare ale efortului: consum
de factori de producţie, cost de producţie, volum de
fonduri investite etc.
• condiţia de raţionalitate economică:
– maximum de efect obţinut pe unitatea de efort depus
– minimum de efort pe unitatea de efect obţinut
NOTA: este greşit a se folosi formula “maximum de efect cu
minimum de efort”
FRONTIERA POSIBILITĂŢILOR
DE PRODUCŢIE
Condiţii:
- economia unei ţări produce 2 bunuri, X si Y pe baza unui
volum dat de resurse
- Se presupune că resursele sunt utilizate cu eficienţă
maxim-posibilă
AVANTAJUL ECONOMIC
• absolut: o firmă/ţară produce mai mult
decât altă firmă/ţară, folosind acelasi
volum de resurse
• relativ (comparativ): o firmă/ţară
produce un anumit bun la un cost de
oportunitate mai mic decât altă
firmă/ţară
SPECIALIZAREA FIRMELOR

• Se consideră firmele A,
B si C, Co (x) Co (y)
care dispun de resurse
egale ca volum A 0,5 y 2x
şi identice ca structură
• Situatia initială
(inainte de B 1,5 y x
specializare)
– Firma A: 10x sau 5y C 1,5 y 2/3 x
– Firma B: 4x sau 4y
– Firma C: 2x sau 3y
Q = 8x + 6y
SITUAŢIA DUPA SPECIALIZARE
• Criteriul de decizie: firmele se
specializează în obţinerea produselor
pentru care au avantaj relativ.
•Ax
•By
•Cy

Q' = 10x + 7y