Sunteți pe pagina 1din 16

Nucleul în interfază

1
NUCLEUL

 cel mai mare organit intracelular prezent în


toate celulele organismului, cu exc
hematiei adulte

 de obicei: o celulă- un nucleu

2
NUCLEUL – caracteristici morfologice

 formă: similară cu cea a celulei


 aşezare: de obicei central
 dimensiuni – mai utilă este aprecierea
raportului nucleo-plasmatic
 în favoarea nucleului în pentru celulele

tinere
 scade pe măsură ce celula se diferenţiază

3
NUCLEUL – caracteristici morfologice

 studiat în MO prin utilizarea coloranţilor


bazici (ex: hematoxilina)
 cea mai utilizată coloraţie în practică: HE

4
5
NUCLEUL – caracteristici morfologice

 studiul în ME

6
NUCLEUL – structură

 înveliş nuclear
 nucleoplasmă
 nucleol

7
NUCLEUL – învelişul nuclear

 prezent doar în interfază


 alcătuit din:
 membranele nucleare internă şi externă

 spaţiul perinuclear

 complexele por

 lamina densa interna

8
NUCLEUL –
învelişul nuclear
 membrana externă se
continuă cu cisterne RER şi
poate prezenta pe suprafaţă
ribozomi ataşaţi
 structură de bistrat
fosfolipidic
 enzime ataşate: G6Pază

 ambele membrane au
dimensiuni sub limita de
rezoluţie a MO şi pot fi
observate doar în ME

9
NUCLEUL

 membrana internă vine în


raport cu o structrură fibrilară
– lamina densa interna
(lamina nucleară)
 lamina nucleară:
 filamente intermediare –

polimeri de laminine
 implicată în asamblarea şi

dezasamblarea învelişului
nuclear

10
NUCLEUL –
 între cele 2 membrane se
delimitează cisterna
perinucleară
 membranele se unesc la
nivelul COMPLEXULUI
POR, alcătuit din:
 8 subunităţi anulare

 inel citoplasmatic cu

prelungiri fibrilare subţiri


 inel nucleoplasmatic cu

fibrile lungi, unite distal


de inelul distal
 particula centrală

11
NUCLEUL – învelişul nuclear

12
NUCLEUL – nucleoplasma

Matrice nucleară - ME
 alcătuită din:
 cromatină

 matrice nucleară –

structură
fibrilogranulară

13
NUCLEUL – nucleoplasma
 Cromatina – forma de organizare a complexului ADN-
histone în interfază
 2 tipuri, în funcţie de aspectul în ME
 eucromatina- electronoclară, funcţional activă

 heterocromatina – electronodensă, inactivă

funcţional
 constitutivă – nu este niciodată suport pt

transcripţie
 facultativă – nu e în prezent suport pentru

transcripţie (ex. Corpuscul Barr)

14
NUCLEUL – nucleolul

 implicat în sinteza ribozomilor


 nedelimitat de endomembrană
 ME: zonă electronodensă, neregulată, cu structură
fibrilogranulară
 3 componente distincte:
 centrul fibrilar – conţine gene pt ARNr

 zona densă fibrilară – zona de transcripţie genică

 zona granulară- conţine ARN ribozomal

15
16