Sunteți pe pagina 1din 55

CEPA

Disciplina: Imunologie şi Enzimologie

Lp.3
REACTIA SE SEROAGLUTINARE
RAPIDA PE LAMA
• Antigenul se numeste anglutinogen

• Anticorpii care determina aglutinarea se numesc anticorpi


aglutinanti sau aglutinine

Aglutininele apar în serul omului sau al


animalelor în cursul unei boli infecţioase
sau în urma vaccinării.

Dacă antigenele sunt reprezentate de particule mari, CORPUSCULARE ( celule


bacteriene, celule sangvine) prin contactul cu anticorpii corespunzători apare o
aglomerare vizibilă de celule numita AGLUTINARE

Din latină – agglutinatio - încleiere


• Aglutinarea - este posibilă numai dacă
anticorpii sunt cel puţin bivalenţi (adică au cel
puţin două situsuri de legare a antigenului)
• Ex- Dacă antigenul este o particulă mare
(bacterie), atunci aceasta posedă mai mulţi
determinanţi antigenici şi va fi capabil să lege mai
mulţi anticorpi diferiţi.

Ex. Dacă anticorpul de tip IgG posedă două locuri de legare a antigenului,
antigenul poate lega mai multe molecule de anticorpi: astfel se vor forma
complexe antigen-anticop şi apar retele.

Se pot observa macroscopic!


REACTIA DE SEROAGLUTINARE RAPIDĂ PE LAMĂ

Principiu – punerea în contact a serului sangvin cu un antigen

Aplicare- în laboratoarele de microbiologie alimentară se foloseşte pentru


tipizarea tulpinilor de Escherichia coli şi Salmonella,
!! caz în care se pun în contact serurile cunoscute cu germenii necunoscuţi.

Materiale necesare:
-Lame de sticle curate, degresate
-Anse metalice calibrate, cu diametrul buceli de 3 mm
-Flacara pentru flambarea anselor
-Pipete Pasteur sau seringi de 1 ml pentru repartizarea antigenului pe lamă
-Apă distilată sau ser fiziologic
-Antigenul ( suspensie de germeni bacterieni conservat corespunzător) sau
serul cu anticorpi specifici ( suspensie infiolată şi conservată corespunzător)
Tehnica de lucru:
- se prepară extempore, în momentul executării reacţiei, dintr-o
cultură pe agar suspendată într-o picătură de soluţie fiziologică
depusă în prealabil pe lamă
-Suspensia de germeni

- Suspensia trebuie să fie densă şi omogenă


Rezultatul reacţiei:

- Reacţia este pozitivă atunci când în serul de examinat se găsesc anticorpi


specifici care aglutinează antigenul, fenomen ce se vizualizează prin apariţia
unor particule mici, albicioase (aglutinarea de tip granular) sau a unor
particule mai mari albicioase (aglutinarea de tip floconos)

- Reacţia este negativă atunci când serul de examinat nu se găsesc


anticorpi specifici şi suspensia rămâne omogenă, la fel ca în picătura
de ser fiziologic.

Când aglutinarea este foarte discretă se foloseşte un apărat


destinat acestui scop, cu un dispozitiv special , numit
aglutinoscop.
L.P. 4
REACTIA DE SEROAGLUTINARE LENTĂ
ÎN TUBURI
R.S.A.L.
Principiul reactiei– punerea în contact a suspensiei de antigen cu
diluţii variabile de ser suspect şi urmărirea rezultatului după incubarea
la termostat timp de 24 ore, la 37C

Avantaj!
Permite stabilirea titrului
de anticorpi din serul de
examinat
TITRUL AGLUTINANT DE ANTICORPI – reprezintă concentraţia minimă de
anticorpi ( exprimată prin diluţia maximă) şi este modul concret de apreciere
cantitativă a aglutininelor.
Se aplică în- diagnosticul bolilor infecţioase cum ar fi:
salmoneloza, bruceloza, morva, colibaciloza, etc

Modul de pregătire a antigenului şi de executare a

!
diluţiilor, diferă în funcţie de boală, conform protocolului de lucru.

Se folosesc metode omologate de către Institutul de


Diagnostic şi Sănătate Animală prin Comitetul Tehnic
pentru Omologarea Metodelor şi Metodologiilor de
Diagnostic Medical veterinar, aprobate de către
Ministerul Agriculturii, prin ord. Nr. 120807-1997,
nr.154769-2002 ( Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for terrestrial Animals –OIE-2008)
REACTIA DE SEROAGLUTINARE LENTĂ ÎN TUBURI PENTRU
DIAGNOSTICUL SALMONELOZEI LA PASĂRI

-Antigen Salmoral P utilizat pentru detecţia de anticorpi anti Salmonella


gallinarum-pullorum din ser si sange

Materiale necesare:
-Tuburi Wassermann
-Pipete gradate sau micropipete
-Ser fiziologic fenolat 0,5%

-Se realizează conform tehnicii uzuale.


-Diluţia probei de ser realizându-se direct în antigenul diluat 1/50 (tubul 1
din scara Mc Farland)
-Se repartizează în 6 tuburi, antigen diluat 1/50
aglutinare lipsa aglutinării
Citirea reacţiei se face prin compararea tuburilor tuburilor în serie cu tubul martor.

Criteriile de apreciere a reacţiei


de seroaglutinare lentă în tuburi

-Gradul de claritate sau de turbiditate a lichidului supernatant


-Prezenţa sau absenţa depozitului
In funcţie de aceste elemente, rezultatul reacţiei se notează astfel:
++++ - supernatantul clarificat în totalitate şi depozit mare, umbreliform, depus pe
fundul tubului, cu marginile franjurate (aglutinare a 100% a antigenului).
+++ - supernatantul cu turbiditate uşoară şi depozit asemănător cazului de mai sus,
ceva mai redus ( presupune aglutinarea a 75% din antigen)
++ - supernatantul cu turbiditate potrivită si depozit umbreliform, dar mai mic
( aglutinare a 50% din antigen)
+ - supernatantul cu turbiditate intensă, aproape ca la tubul martor, iar depozitul
foarte mic ( aglutinare a 25% din antigen)
- - supernatantul are turbiditate identifcă cu a tubului martor iar depozitul este
inexistent
Schema după Kathleen Park Talaro,
Fenomene nespecifice:

Unele seruri, în concentraţii La intrepretarea reacţiei nu se


In acest caz:
mari, pot avea acţiune iau în condiderare primele
aglutinantă nespecifică, datorită tuburi în care serul este încă în
unor proteine serice. concentraţie mare

Fenomenul de zonă - posibilitatea acţiunii inhibante a unor proteine serice şi care


se manifestă tot în tuburile cu concentraţii mari de ser.
REACTIA DE SEROAGLUTINARE LENTĂ ÎN TUBURI PENTRU DIAGNOSTICUL
BRUCELOZEI - REACŢIA WRIGHT

Antigenul brucelic - se diluează 1/40 în soluţie cloruro-sodică izotonică (8,5% NaCl), perfect neutră

Pentru evitarea infectării, în cursul reacţiei, se adaugă 3-5% fenol la antigenul astfel diluat.

Pentru efectuarea reacţiei se fac diluţii: 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800

Incubare
la 37 C,
timp de
24 ore.
Rezultatele reacţiei se exprimă în U.A.I.
( unitati aglutinante internationale).

! Probele POZITIVE se supun retestării, pentru a fi exclusă o eventuală


eroare de lucru sau spre a se evita eventuale aglutinări nespecifice.

Examinarea se repetă după aceeaşi tehnică, concomitent cu unul din


următoarele teste:

a. Inactivarea serului la 56-58 C, timp de 30 minute şi efectuarea reacţiei


ca la 37 C
b. Executarea reacţiei după tehnica obişnuită şi incubaţia în baie de apă la
56 C, timp de 18 ore.
Lp.5
REACŢII SEROLOGICE DE
AGLUTINARE: REACŢIA INELARĂ
(RAI)
• Este o tehnică prin care se pun în evidenţă
anticorpii aglutinanţi care se elimină prin lapte;
• Se utilizeaza pentru diagnosticul infecţiilor
brucelice;
• Pentru efectuarea reacţiei se parcurg doua
etape:
• Etapa I-se desfăşăară în fermele de vaci
• Etapa a II-a se desfăşoară în laborator
Recoltarea laptelui din fermă:

1. Se identifică vacile cu mamită, vacile înţărcate sau cele în perioada


colostrală - laptele acestora nu se foloseşte pentru reacţie
2. Toţi recipienţii ( bidoane, palete, eprubete) se spală, se usucă şi se
păstrează la temp.22-24 C
3. Vasele în care se recoltează laptele primesc numere de ordine, pentru
a se identifica sursa laptelui.
4. Se foloseşte doar lapte proaspăt, nefiert, nedegresat.
5. Înainte de prelevarea probei, laptele din bidon se omogenizează cu o
paletă, efectându-se mişcări lente, circulare
6. Testul inelar trebuie sà fie efectuat pe eșantioane reprezentative ale
conținutului fiecàrui recipient de lapte și ale fiecàrui rezervor de
exploatare din fermà.
Reagenţi: 1. Antigen
2. Martor pozitiv (0,01% azidă de sodiu)
3. Martor negativ

• Antigenul reprezintà o suspensie bacterianà de Brucella în soluție de


fenol-salin [NaCl 0,85 % (m/v) și fenol la 0,5 % (v/v)]colorat cu
hematoxilinà. Antigenul trebuie sà fie stocat la o temperaturà de 4 °C. Nu
se congelează.

Sensibilitatea antigenului trebuie sà fie


standardizatà în raport cu serul OIEISS, astfel
încât antigenul sà producà o reacție pozitivà
cu o diluție de 1/500 a serului OIEISS în lapte
negativ și o reacție negativà într-o diluție de
1/1 000
Eșantioanele de lapte nu trebuie sà fi fost
congelate, încàlzite sau agitate violent
Reacţia propriu-zisă:
-Se prelevează o probă de 2 ml lapte într-un tub Wassermann,
-Se identifică proba,
-Se adaugă câteva 2-3 picături de antigen brucelic
-Proba se tine 1 oră, la 37C sau 2-4 ore la temperatura camerei

Rezultatele reacţiei:

-+++ - inel bine colorat, coloana de lapte alba


-++ - inel bine colorat, coloana de lapte slab colorata
-+ - inel bine colorat, coloana de lapte bine colorata
-± - inel mai putin colorat sau de culoare identica cu
coloana de lapte
- = inel de grasime alb sau slab colorat, coloana de lapte
colorata
L.P. 6
REACTIA DE SEROPRECIPITARE
REACTIA DE SEROPRECIPITARE IN
MEDIUL LICHID- REACTIA ASCOLI
REACTIA DE SEROPRECIPITARE
GENERALITĂŢI

Principiu: precipitarea antigenlui sub acţiunea anticorpilor

Elementele reacţiei:
- antigenul (precipitinogenul)- extract microbian, toxina, suspensie de
virus etc.
- se prezintă sub fomă unui lichid limpede
- anticorpii ( precipitine) – prezent în ser şi apar mai gre în ser decât
aglutininele.
- electroliţi

Utilizare: identificarea şi tipizarea diferitelor specii bacteriene , diagnosticul


bolilor infecţioase.
T1- prepararea precipitinogenului

Reacţia de
T2- executarea propriu zisă- punerea în contact a
seroprecipitare
precipitinogenului cu serul precipitant

3 tehnici principale:

Tehnica precipitării Tehnica precipitării în Tehnica precipitării în


sub formă de disc toată masa lichidului gel de agar
sau tehnica floculării
REACŢIA ASCOLI
SEROPRECIPITAREA IN MEDIUL LICHID

Prepararea antigenului Executarea reacţiei


-Organe mărunţite -Repartizarea de 1-2 ml antigen
-Suspendarea acestora în ser fiziologic (1/3) -Adaugarea cu o pipeta Pasteur bine efilată, o
-Extracţia la căldură, în baia de apă, timp de cantitate egala de ser precipitant anticărbunos
10-15 min /100 C -Adagarea se face foarte încet, fară să se
-Filtrarea prin vată de azbest= limpede amestece cele două lichide.
-Filtratul reprezintă precipitinogenul

Interpretarea reacţiei:
-Reacţie pozitivă- 2-3 min de la efectuarea reacţiei, la
zona de separare dintre ser şi antigen, un precipitat
alb, sub forma unui inel sau disc

-Reacţia negativă- nu se formează inelul de precipitare


L.P. 7
Reacţii serologice de precipitare.
REACŢIA DE SEROFLOCULARE
Este o tehnică care - oferă posibilitatea unei aprecieri cantitative
- folosită pentru tipizarea unor toxine bacteriene sau a
unor seruri antitoxice ( antitoxine)

Principiul reacţiei:
- are la bază proporţionalitatea directă dinte viteza de producere a
reacţiei şi raportul dintre antigen şi anticorp.
- reacţia se produce cu atât mai repede cu cât cantitatea de anticorpi din
ser neutralizează perfect antigenul şi cu cât acesta din urmă se găseşte în
cantitate corespunzătoare celei de anticorpi din ser.
!!!! Un exces de antigene sau de
anticorpi poate provoca o reacţie
întârziată, care este cu atât mai mare
cu cât disproporţia dintre cele două
elemente este mai accentuată

Astfel, se poate determina:


- fie titrul serurilor antitoxice folosind ca antigen o toxină cu titrul cunoscut
- fie titrul unei toxine cu ajutorul unui ser antitoxic cunoscut
Tehnica de lucru:
-Antigenul ( sau toxina), elementul pe care îl cunoaştem, se repartizează în tuburi
Wassermann cât 1-5 ml
-Se adaugă, diluţii crescânde din elementul necunoscut (serul antitoxic) realizându-se
diluţiile 1/4; 1/8; 1/16; 1/32; etc
-Tuburile se agită şi se lasă apoi în repaus şi se urmăreşte momentul în care are loc
flocularea.
-Se notează primul tub în care are loc flocularea.

Cu cât raportul dintre Atg si Atc este mai aproape de valoarea 1( vezi dil. 1-16) cu atât
seroflocularea (neutralizarea toxinei) se produce mai repede (15 min).
Se trage concluzia că, serul antitoxic care se
titrează conţine, în diluţia unde a apărut mai
întâi flocularea, un număr de unităţi
antitoxice, corespunzător numărului de
unităţi toxice din volumul de toxină care a
fost repartizat iniţial în toate tuburile (titrul
toxinelor şi a antitoxinelor se exprimă în
unităţi şi nu în diluţii).
L.P. 8
REACŢII SEROLOGICE DE PRECIPITARE ÎN MEDII
SEMISOLIDE.
IMUNODIFUZIA.
DIFUZIA VERTICAL SIMPLA (OUDIN), DIFUZIA
VERTICAL DUBLĂ ( OAKLEY ŞI FULTHROPE)
-Descriu precipitarea antigen anticorp într-un
Bechold (1905) mediu semisolid
Oudin (1945) -Dau reacţiei o aplicaţie practică
Ouchterlony si Elek (1948) -Demonstrează faptul că această reacţie permite
identificarea fracţiunilor antigenice dintr-un
complex

Principiu:realizarea reacţiilor antigen-anticorp în urma difuzării acestor doi


reagenţi şi formulării, de precipitate vizibile

Difuziune radială simplă (Oudin)


Pe baza nr. de elemente
care difuzează Difuziune radială dublă(Ouchterlony)
Clasificarea
reacţiilor de
imunodifuzie: Difuziune verticală
Pe baza direcţiei de
difuziene
Difuziune orizontală
GENERALITĂŢI:

Cele mai utilizate tehnici de precipitare în gel de agar şi gel de agaroză:

1. Dubla difuziune Ouchterlony


(metoda calitativă)-Antigenul şi
anticorpul (serul) plasate în două
godeuri decupate în gel, DACA SUNT
SPECIFICE, difuzează unul către
celălalt şi precipită la locul de
întâlnire sub forma unei linii de
precipitare,

2. Imunodifuzia radială Mancini


-este o metodă cantitativă în care serul
monospecific se înglobează în agar iar
antigenul se introduce într-un godeu efectuat
în acest agar. În jurul godeului apare un INEL
DE PRECIPITARE, a cărui mărime este
proporţională cu cantitatea de antigen
depusă în godeu
3. Imunoelectroforeza
-este o metodă cantitativă ce combină
elecroforeza cu precipitarea în gel de agar şi
permite vizualizarea în arcuri de precipitare
a unui mare număr de fracţiuni proteice din
ser şi alte lichide biologice

4. Electroimunodifuzia Laurell (metodă calitativă)


este o variantă a metodei Mancini în câmp electric, aceasta accelerează
migrarea antigenului şi apariţia precipitatului

5.Contraimunoelectroforeza (metodă calitativă)


este o variantă a metodei Ouchterlony efectuată în câmp electric,
aceasta accelerează migrarea reactanţilor şi apariţia precipitatului
Pregătirea materialelor utilizate la efectuarea reacţiilor de seroprecipitare în
medii semisolide

Tamponul:
-este acelaşi pentru toatele tehnicile în gel de agar şi gel de agaroză
- contine:veronal acid, veronal sodic, apă distilată, pH 8,6

Agarul: se foloseşte pentru imunodifuzia radială Mancini, electroforeză şi imunoelectroforeză


-conţine: 2,5 g Agar Noble, 100 ml apă distilată, 100 ml tampon, 0,02 g Na-mertiolat
Agaroza: se foloseşte pentru metoda Ouchterlony, contraimunoelectroforeză
-agaroza conţine: 1,6 g agaroyă, 100 ml apă distilată, 100 ml tampon veronal –medinal, 0,02 g Na-mertiolat

Antiserurile:
- pentru tehnicile de imunochimie- seruri antiproteină
- sunt liofilizate şi se reconstituie într-un ml de apă distilată

Serul de cercetat:
- se foloseşte proaspăt sau conservat ăntr-un ml Na-azid pentru 1 ml ser.

Aparatura:
- aparat de electroforeză (pentru tehnicile imunochimice în câmp electric)
DIFUZIUNEA VERTICALĂ SIMPLĂ (OUDIN)

Tehnica de lucru:
- într-un tub de reacţie se introduce serul inclus în gel de agar 2%
- peste acesta, se toarnă antigenul în stare lichidă
- antigenul difuzează în gelul cu ser înglobat, în care vor apare liniile de precipitare

http://www.authorstream.com/Presentation/doct
orrao-1133052-antigen-and-antibody-reactions/
DIFUZIUNEA VERTICALĂ DUBLĂ ( OAKLEY si FULTHROPE)

Tehnica de lucru:
-diferenţa faţă de tehnica Oudin constă în interpunerea, între serul inclus în geloză
2% şi antigenul lichid, a unui strat intermediar de geloză moale 1%
- ambele elemente difuzează în stratul intermediar de geloză în care apar linii de
precipitare.
L.P. 9
REACŢII SEROLOGICE DE PRECIPITARE ÎN MEDII
SEMISOLIDE.
IMUNODIFUZIA.
DIFUZIA ORIZONTALĂ SIMPLA (MANCINI),
DIFUZIA OROZONTALĂ DUBLĂ (OUCHTERLONY)
DIFUZIUNEA ORIZONTALĂ SIMPLA (MANCINI)

Principiu: difuziunea unuia din elemente (antigen sau anticorp) în mediul de gel
de agar, în care este încorporat celălalt element.

UZUAL- soluţia de anticorpi inclusă în gelul de agar


- antigenul repartizat în godeuri

Metodă permite determinări cantitative- DACĂ SE UTILIZEAZĂ DILUŢII DIN ELEMENTUL


DE TESTAT REPARTIZATE ÎN GODEURI

Cea mai frecventă utilizare este pentru DOZAREA IMUNOGLOBULINELOR


METODA RADIALĂ MANCINI - DOZAREA IMUNOGLOBULINELOR ( ANTICORPILOR)

Imunograma – valorile IgG, IgA, IgM

Materiale necesare:
-Plăci Petri
-Tub pentru ştanţarea godeurilor ( diametrul de 3 mm)
-Dispozitiv de repartizare- micropipetă
-Coloranţi- uneori se recomandă colorarea agarului din plăci
-Monoseruri
-Ser de referinţă se pot folosi: -ser standard (hemotest) cu IgG, IgM, IgA U.I/ml
-ser standard Behring cu conţinut cunoscut în diverse proteine
(mg/100 ml)
Ser- amestec de seruri normale
Se fac diluţii în SF.
Tuburile cu diluţiile standard, se păstrează la 4C, un an de zile

Se fac 3 diluţii martor: IgG dil 1/10, 1/20, 1/50


IgA dil ½ ¼ 1/10
Monoser IgM dil 1/1, ½, 1/4
Pentru imunogramă sunt cuprinse 6 tuburi cu următoarele diluţii: 1/1 ½ ¼ 1/10 1/20 1/50

ETAPELE DE LUCRU

1. Notarea plăcii Petri


2. Turnarea agarului
3. Stantarea godeurilor
4. Diluarea serurilor de cercetat
5. Umplerea godeurilor
6. Durata imunodifuziei
7. Intărirea inelelor de precipitare
8. Citirea rezukltatelor
9. Calculul
10. Rezultatul
METODA RADIALĂ DUBLĂ OUCHTERLONY - DECELAREA PROTEINELOR
-Este o metodă imunochimică
Tehnica de lucru:
-Se toarnă în placă Petri agaroză
-Se ştanţează godeurile (2 mm)
-Notarea godeurilor –cele periferice se notează de la 1 la 6 pentru fiecare rozetă
- si sunt pentru serurile de cercetat
- godeul 1 şi 4 – pentru serul martor pozitiv
( astfel fiecare ser de cercetat se invecinează cu serul martor pozitiv)

Se notează numărul liniilor de precipitare care corespund unor fracţiuni


antigenice cu vitezp şi coeficiente de difuziune diferită.
L.P. 10
METODA IMUNODIFUZIEI ORIZONTALĂ DUBLĂ
Ag-Ac ÎN EVIDENŢIEREA SPECIEI DE APARTENEŢĂ
A CĂRNII PROASPETE
Examene de laborator
pentru determinarea speciei
de la care provine carnea

Examene imunologice Examene fizico-chimice

-sunt mai sensibile decât metodele chimice

Reactia de Metoda
-Simplă, rapidă şi fiabilă
seroprecipitare imunodifuziei
-Cea mai utilizată
Ulenhuth in gel de agar

-Atg- proteinele din carne


Atc. -se folosesc seruri precipitante anti-bou, anti-
oaie, anti-porc, anti-cal, etc.
METODA IMUNODIFUZIEI IN GEL DE AGAR

! Vezi tehnica imunodifuziei orizontale de la l.p. 9

Ser cu anticorpi anti- Antigene


specie (cunoscut) cunoscute

Extractul de
cercetat
(necunoscut)
• Plăcile se menţin în spaţii închise, cu atmosferă umedă,
• Citirea reacţiei se face după 18 - 24 ore
Interpretare:
• Negativ- dacă între anticorpii din antiser şi antigenele din extract nu
există compatibilitate
• Pozitiv – dacă între anticorpii din antiser şi antigenele din extract,
apar linii de precipitare
• Dacă sunt compatibile- apar linii de precipitare care se
întrepătrund în totalitate cu cele ale antigenului omolog
antiserului şi asezat în godeurile alăturate extractului.
• Dacă sunt înrudite- apar numai unele din liniile de precipitare
DETERMINAREA CU ANALIZATORI AUTOMATI A
UNOR ANTICORPI MARCATI MINIVIDAS
DETECŢIA ENTEROTOXINEI STAFILOCOCICE
Enterotoxinele stafilococice sunt:
- sunt secreţii produse de unele tulpini de stafilococi
- proteinele simple, constituite dintr-un lanţ polipeptidic, de la care, prin
hidroliză, s-au obţinut 18 aminoacizi (cei mai frecvenţi fiind: lizina, asparagina, acidul
glutamic si tirozina)
- masa lor moleculară variază între 28.000 şi 35.000 daltoni,
- sunt rezistente la enzimele digestive şi la temperaturi până în 117 C,
-distrugerea florei intestinale prin antibioticoterapie le potenţează efectul,
- sunt 6 variante antogenice: A,B,C,C1, D,E
-cauza toxiinfecţiilor alimentare (enterotoxinele A şi D)
Enterotoxigeneza- are loc între limite largi de temperatură (-6,7 C şi 45,5 C)
- influenţat favorabil de condiţia de anaerobioză
- nu este inhibată de acidifierea mediului

Identificarea serologică a enterotoxinelor se poate realiza prin :


- seroprecipitare în tub
-imunodifuyie în gel de agar
- ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay- reacţie imunoenzimatică )
- PCR (Polymerase Chain Reaction = Reacţie de Polimerizare în Lanţ )
Pentru a înţelege mai bine tehnica de lucru, va recomand să
urmariti acest film de prezentare al firmei producătoare!

http://www.biomerieux-industry.com/video/637/player

Sau
http://www.youtube.com/watch?v=ZFRuJYynLwk
LP:12

DETERMINAREA CU ANALIZATORI AUTOMATI A UNOR


ANTICORPI MARCATI MINIVIDAS DETECŢIA PREZENŢEI
GENULUI SALMONELLA SPP. DIN PRODUSELE
ALIMENTARE
În laboratoarele Judetele Sanitar Veterinare au fost autorizate şi acreditate metodele alternative de detecţie a
tulpinilor de Salmonella şi Listeria monocytogenes , utilizând sistemul miniVIDAS.

Urmarim filmul de prezentare pentru detecţia tulpinilor de Salmonella.

http://www.youtube.com/watch?v=VkehUBD802k
LP.13
DETERMINAREA CU ANALIZATORI AUTOMATI A UNOR ANTICORPI MARCATI
MINIVIDAS DETECŢIA PREZENŢEI GENULUI LISTERIA MONOCYTOGENES DIN
PRODUSELE ALIMENTARE