Sunteți pe pagina 1din 13

ABATERI DE LA

SEGREGAREA MENDELIANA

Prof.Manea Camelia
Factorii ereditari mendelieni au primit numele de gene.
Genele alele sunt forme diferite de existenta ale unei
gene; ele se afla situate in aceeasi pozitie in cromozomii
omologi si determina variatii ale aceluiasi caracter.
Abaterile de la raportul de segregare mendelian
3/1 sunt rezultatul interactiunilor intre
genele alele.

Interactiuni intre alelele aceleiasi gene :

- Semidominanta
- Supradominanta
- Gene letale
- Codominanta
- Polialelia

Interactiuni intre alele diferite :


- Poligenia
- Epistazia
Semidominanţa
e fenomenul în
care fenotipul
stării
heterozigote
este intermediar
între fenotipurile
stărilor
homozigote.
Supradominanţa
este interacţiunea
dintre alele care
în stare
heterozigotă
determină
accentuarea unor
caractere ca
talia,
prolificitatea ,
rezistenţa etc.
Fenomenul
heterozis Aa-
raport de
segregare e de
1:2:1 în F2.
Gene letale
tipul de interacţiune între
alele care în stare
x homozigotă determină
moartea individului.
Incrucişarea între un
şoarece gălbui şi unul
homozigot cenuşiu
determină în
descendenţă
segregarea 1:1; iar din
încrucişarea a 2 şoareci
gălbui se obţine o
segregare în raport de
2:1(galbui:cenuşiu),
deoarece şoarecii gălbui
nu sunt decat
heterozigoţi.
Codominanţa - interacţiunea prin care 2 gene alele
dominante determină împreună un fenotip nou;
grupele sanguine umane sunt determinate de 3 gene
alele. Seria alelică include 3 alele :LA ; LB ; l
Polialelia
este fenomenul
prin care un
caracter e
determinat
de mai mult
de 2 gene
alele.

Drosophila melanogaster
Poligenia
-exprimarea
unui caracter
fenotipic este
rezultatul unei
interacţiuni a
mai multor gene
nealele. Acest
fenomen are o
mare importanţă
în moştenirea
caracterelor
cantitative
(înălţime,
greutate,
productivitate)
Epistazia
este fenomenul
prin care
alelele unei
gene
maschează
exprimarea
alelelor altei
gene.