Sunteți pe pagina 1din 18

S T A R T

S A L T
C O M E N Z I
R O T I R E
F U R N I C A
A L G O R I T M
C Î T
P A S
S F Î R Ș I T
F I Ș I E R
Algoritmi repetitivi.
Ciclu cu contor.
• Schemă logică
• Algoritm liniar
• Algoritm repetitiv
• Ciclu cu contor
• Instrucţiune simplă
• Instrucţiune compusă
Reprezintă un desen, care conţine următoarele simboluri
grafice:

START - punctul de pornire a procesului de execuţie a


START
algoritmului;

- punctul de oprire a procesului de execuţie a


STOP
STOP algoritmului;

Instrucţiune - execuţia unei instrucţiuni;

Nume - apelul unei subalgoritm;


-indică ordinea în care trebuie executate instrucţiunile algoritmului.
START ROTIRE

PAS PAS

ROTIRE ROTIRE

PAS SALT

ROTIRE SALT

PAS STOP
START Pătrat

Pătrat Pătrat

Pătrat Pătrat

Pătrat Pătrat

Pătrat STOP
Din analiza schemelor logice se observă că procesul
de execuţie a unui algoritm poate fi simbolizat
printr-o deplasare imaginară dintr-un simbol grafic
în altul în direcţia indicată de liniile respective.
Algoritmii instrucţiunile cărora sînt executate
în ordinea apariţiei lor în text se numesc
algoritmi liniari.
Evident, în cazul algoritmilor liniari drumul imaginar
parcurs de la simbolul grafic START pînă la simbolul
grafic STOP reprezintă o linie ce nu se
autointersectează.
În procesul elaborării algoritmilor s-a
observat că unele secvenţe de instrucţiuni
deseori trebuie executate de mai multe ori.
De exemplu, în cazul procedurii Pătrat ,
secvenţa de instrucţiuni PAS, ROTIRE se
execută de patru ori, iar instrucţiunea apel
de procedură din programul Opt_pătrate
–de opt ori. Pentru a simplifica procesele
de elaborare a algoritmilor, în astfel de
cazuri se poate utiliza instrucţiunea
REPETĂ.
REPETĂ n ORI
Instrucţiunea_1
Instrucţiunea_2
...
Instrucţiunea_k
SFÎRŞITUL REPETĂRII
unde n reprezintă numărul dorit de repetări, iar
cuvintele REPETĂ, ORI, SFIRŞITUL REPETĂRII
sînt cuvinte auxiliare.
REPETĂ n ORI

Instrucţiunea_1

Instrucţiunea_2

Instrucţiunea_k
1 2
PROCEDURĂ Pătrat ÎNCEPUT
REPETĂ 4 ORI REPETĂ 8 ORI
PAS EXECUTĂ Pătrat
ROTIRE SFÎRŞITUL REPETĂRII
SFÎRŞITUL REPETĂRII SFÎRŞIT
SALT
SALT
SFÎRŞITUL PROCEDURII

Instrucţiunea REPETĂ n ORI se numeşte ciclu cu contor, deoarece


la execuţia ei se repetă ciclic aceeaşi secvenţă de instrucţiuni, iar
numărul de repetări n este cunoscut în momentul scrierii
programului. Secvenţa de instrucţiuni încadrată între liniile ce conţin
cuvintele auxiliare REPETĂ şi SFÎRŞIT se numeşte corpul ciclului.
Algoritmii ce conţin secvenţe de instrucţiuni
care în procesul execuţiei se îndeplinesc de
mai multe ori se numesc algoritmi repetitivi.
a) START

REPETĂ 4 ORI

PAS

ROTIRE

SALT

SALT Procedura Pătrat

START
START
b)
REPETĂ 8 ORI

Pătrat
Programul
Opt_pătrate
STOP

Din analiza schemelor logice ale algoritmilor repetitivi se


observă că drumul imaginar parcurs de la simbolul grafic
START pînă la simbolul grafic STOP reprezintă o linie ce
conţine cel puţin o buclă. Această buclă include simbolul
grafic REPETĂ şi toate simbolurile grafice ce corespund
instrucţiunilor din corpul ciclului.
Instrucţiunea REPETĂ se notează pe cîteva
linii şi include în componenţa sa alte
instrucţiuni. Instrucţiunile de felul aceasta se
numesc instrucţiuni compuse, spre
deosebire de instrucţiunile simple
PAS, SALT, ROTIRE, SUS, JOS, DREAPTA, STÎNGA,
apel de procedură

S-ar putea să vă placă și