Sunteți pe pagina 1din 5

Ecosistemul lacul

Ciocanel Andreea
Clasa a VIII-a C
Ecosistemele acvatice
• Ecosistemele acvatice se împart in cele de ape stătătoare(lacuri, bălţi,
mlaştini), cele de ape curgătoare (pârâuri, râuri, fluvii), cele de deltă,
maritime si oceanice.
• Lacul este definit ca un volum relativ mare de apă stătătoare, uneori cu
scurgere la un râu sau la mare.
Biotopul lacului
• Biotopul lacului prezinta trei zone: litoralul, masa de apă (zona pelagială)
si fundul (zona bentală).
• Caracteristicile biotopului sunt temperatura apei (determinata de
anotimp, pozitia geografica, adâncime), concentraţia de substanţe
dizolvate în apă (oxigen, dioxid de carbon, săruri minerale), transparenţa
apei, curenţii de apă, etc.
Transparenţa apei si curenţii de apă
• Lacurile glaciare au apa foarte • Curenţii de apă se produc in
transparentă încât se poate general sub acţiunea vântului sau
vedea clar fundul lacului situat la din cauza diferenţei de
10-15 m adâncime. temperatură dintre straturile de
• Lacurile colinare şi de câmpie apă(curenţi verticali). La
sunt mai puţin transparente. suprafaţă, apa lacurilor poate fi
• Culoarea apei poate fi gălbuie au agitată de vânt, formând valuri
verzuie, datorită conţinutului în care ajută la oxigenarea apei.
suspensii de substanţe sau
înmulţirii exagerate a algelor.
Biocenoza lacului
• Biocenoza unui lac este alcătuită din două feluri de organisme: cele care
înoată sau plutesc în masa de apă (pelagice) şi cele care trăiesc pe fundul
lacului (bentonice: alge, scoici, melci, raci).
• Dintrea plantele de apă amintim peştişoara, lintiţa, săgeata apei, algele.
Dintre animale, unele plutesc liber (zooplancetonul), altele înoată în masa
de apă (nectonul): purici şi păianjeni de apă, crustacee, peşti (crap, caras,
ţipar, somn, biban), unele păsări si mamifere. Pe mal se află cuiburile unor
păsări (lişiţa, raţa sălbatică).

S-ar putea să vă placă și