Sunteți pe pagina 1din 14

S-a descurcat şi el/cum a putut.

Fără să-şi dea seama de consecinţe,/l-a


invitat la el./
Se purta tot aşa,/ca şi cum nu s-a
întâmplat nimic./
Am procedat cu calm,/ca şi când mă
aşteptam la aceasta./
Orice om e dator a învăţa/cât poate el mai
mult ./
După cum am înţeles eu,/el n-ar fi fost de
acord./
Definiţie:
Este propoziţia subordonată
care arată modul (felul) în care
se desfăşoară acţiunea din
regentă.
Elemente de relaţie:
-conjuncţii :fără să ;
-locuţiuni conjuncţionale :după cum;
decât să; ca şi cum; ca şi când;
-adverbe relative: cum;precum; cât;
decât;
Exerciţii aplicative
Copiaţi pe caiete textele,delimitaţi propoziţiile şi
stabiliţi felul lor:
“Se purta întotdeauna cum voia el în clasă şi nu se
ruşina niciodată de nimeni,ca şi când numai el era acolo şi
numai el ştia tot ce este pe lumea asta,aşa cum o dovedesc
mărturisirile colegilor lui.”
*
“Fără să îl cunoască măcar,îl abordă cu îndrăzneală,ca
şi cum ar fi ştiut că nu poate să îl refuze,aşa cum o făcuse
fratele său,când îi ceruse şi lui acelaşi lucru.”
*
,,Cu cât era mai vehement în acuzaţiile sale la adresa
unor oameni pe care nu îi cunoscuse prea bine,cu atât îi
enerva mai rău pe tovarăşii săi de drum şi aceştia crezură, la
un moment dat,că nu vor mai scăpa de el dar se prefăcură că
nu văd şi îl ascultau cu mirare ca şi cum l-ar fi înţeles şi l-ar
fi aprobat.
TEST
1.În textul “Nu se ştie cum vor proceda în continuare.”,
propoziţia subliniată este:
A.Compl. directă; B.Subiectivă; C.Circ. de mod;

2.În textul “Au acţionat cum se înţeleseră iniţial” ,


propoziţia subliniată este:
A.Subiectivă; B.Predicativă; C. Circ. de mod;

3.În textul “Nedumerirea lui era cum au reuşit ei o astfel


lovitură,în condiţiile date.”,propoziţia subliniată este:
A.Completivă directă; B.Predicativă; C.Circ.de mod;
4.În textul “Ne-a spus şi nouă cum a rezolvat
problema la matematică”, propoziţia subliniată
este:
A.Predicativă; B.Circ.de mod; C.Completivă directă;

5.În textul “Ne puneam mereu întrebarea cum se


va descurca fără niciun venit.”, propoziţia
subordonată este:
A.Predicativă; B.Circ.de mod; C.Atributivă;

6.În textul “M-am hotărât cum îl voi aborda mâine


la întrunire.”, propoziţia subliniată este:
A.Subiectivă; B.Completivă indirectă; C.Circ.de mod;

7.În textul “Cum te depărtezi puţin de el, nu se


mai aude nimic.”,propoziţia subliniată este:
A.Atributivă; B.Circ.de mod;
C.Circumst.de timp;
8.În textul “Cum treci apa,casele sunt tot mai puţine.”,
propoziţia subliniată este:
A.Subiectivă; B.Circ.de mod; C.Circ.de loc;

9.În textul “A vorbit cu noi ca şi cum ne cunoştea de o


viaţă.”, propoziţia subliniată este:
A.Circ.de mod; B.Predicativă; C.Completivă directă;

10.În textul “Ne vizita tot timpul ca şi când ar fi fost de-al


casei”, propoziţia subliniată este:
A.Circ.de timp; B.Subiectivă; C.Circ.de mod
PRIMA PAGINĂ
ÎNAPOI
ÎNAPOI
ÎNAPOI
ÎNAPOI
ÎNAPOI
ÎNAPOI