Sunteți pe pagina 1din 19

Consideraţiuni generale

privind integritatea

Chişinău 2016
LINIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare 198

mun. Bălţi,
str. Dostoevski 12

or. Cahul,
bd. Victoriei 11

www.cna.md Nu lăsa tăcerea să-ţi decidă viitorul…


Corruption
Corruzione
Сorupţie
Corrupción
Корупція
Korupcia
A Korrupció
Коррупция
Korrupsiya
Rüşvet
Vesztegetés
კორუფცია

(latină) Correi + rupere

Corrumpo

Cor/cordis + ruptum
CORUPŢIA - apare odată cu primele forme de organizare socială
GRECIA ANTICĂ

“Nu trebuie să primeşti daruri


nici pentru lucruri bune, nici
pentru lucrurile rele”. (Platon)

“ Toţi cetăţenii sunt obligaţi să


vorbească atunci când siguranţa
cetăţii este primejduită“.
(Sofocle,Antigona)

Corupţia este o ameninţare la


adresa binelui comun.

A tăcut, fiindcă a primit ceva …


(Demostene)
ROMA ANTICĂ

Recunoştinţa societăţii mai importantă


decît răsplata materială (pînă sec. al II-lea î.e.n

Leges sumptuariae – legea luxului

Judecătorul care se lasă corupt săvîrşeşte


o crimă dintre cele mai grave. (Marcus
Tullius Cicero)

Recompensă pentru denunțarea delapidatorilor


de fonduri publice și a celor de luare de mită.
(Iustinian)
IMPERIUL PERSAN

Cambyses al II-la a dispus uciderea


judecătorul vinovat de corupție, iar cu
pielea acestuia să fie tapițat scaunul de
pe care erau pronunțate hotărîrile
nedrepte.

În calitate de succesor al magistratului


corupt, conducătorul perșilor, l-a pus pe
Otanes, fiul lui Sisamnes, sugerîndu-i ca
atunci cînd judecă ceva sau pe cineva, să
nu uite de origine pielii de pe scaun.
Gerard David - Judecata lui Cambise 1498
SANCŢIUNI
DEFINIŢIA
“ Corupţia - o regretabilă pierdere a
sentimentului loialităţii faţă de
patrie ” (Niccolo Machiavelli)

“Corupţia - monstru cu diferite


capete ” (Ernst Hirsch Ballin)

Folosirea abuzivă a puterii în vederea îmbogăţirii personale


CAUZE
a) Economice;
b) Politice;
c) Instituționale;
d) Legislative;
e) Sociale / antropologice
f) ...
solicitarea CORUPEREA promisiunea
primirea oferirea
acceptarea acordarea
obiecte destinate coruperii
corupt corupător

persoană publică persoana fizică


persoană publică străină a atins 16 ani
TRAFIC DE INFLUENŢĂ
pp, pfdp, pps, fi
persoana fizică pretinde,acceptă
a atins 16 ani primeşte

bani,servicii,
privilegii,avantaje

are influenţă sau


susţine că are
influenţă
CONSECINŢELE CORUPŢIEI
politico - administrative

economice

sociale

personale
05.12.2009
Permi, Rusia
156 decedaţi
Întru combaterea flagelului corupției din societate, a cărui parte este, un
tînăr responsabil va realiza următoarele acțiuni:

Nu va pretinde și nu va oferi bunuri, servicii, privilegii;

Va informa părinții, rudele și apropiații despre consecințele dezastruoase


ale actelor de corupție;
Se va implica activ în toate activitățile de prevenire a actelor de corupție
din societate;
Va anunța imediat părinți și organele competente în cazul în care i se
pretind bunuri, servicii și privilegii;
Va evita plagierea și copiatul din procesul de studii;
În tot ceea ce face va avea drept ghid - legea.
Pentru că îmi pasă de viitor,

EU DENUNŢ CORUPŢIA

Atunci cînd mită ţi s-a cerut,

Ori poate ai văzut,

Ţie ori propriilor amici,

Formează 0 800 55555

www.cna.md