Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte

în oameni

CARACTERUL ACIDO-BAZIC
AL SOLUTIILOR

http://e-chimie.upb.ro
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni

Introducere
Cunoașterea tăriei acizilor și a bazelor este
importantă pentru:
• viata omului, a plantelor si animalelor care se
poate desfasura in anumite conditii de aciditate
a mediului inconjurator si a alimentelor;
• combaterea poluarii;
• stabilirea unor măsuri de protecție in lucrul cu
acizi si baze;
• aflarea sensului unor reacții chimice;
• industrie.
http://e-chimie.upb.ro
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni

Clasificarea acizilor după tărie


Acizi anorganici tari: HI, H2SO4, HCl, HBr, HNO3
Acizii tari:
• Ionizează puternic în apă;
• Au constantă de aciditate mare;
• Eliberează acizii mai slabi din sărurile lor;
• Au baze conjugate slabe.
Acizi anorganici slabi: HCN, H2S, H2CO3
Constanta de aciditate în prima treaptă de ionizare a acizilor poliprotici (care
pot ceda mai mulți protoni) este mult mai mare decât cea pentru a doua
treaptă de ionizare (de peste 104 ori).

http://e-chimie.upb.ro
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni

Clasificarea bazelor dupa tărie


Baze anorganice tari: KOH, NaOH
Bazele tari:
• Ionizează puternic în apă;
• Au constanta de bazicitate mare ;
• Eliberează bazele mai slabe din sarurile lor;
• Au acizi conjugați slabi.
Baze anorganice slabe: Al(OH)3, Zn(OH)2
• Hidroxizii de aluminiu și cel de zinc au caracter amfoter deoarece pot
reacționa atât cu acizi cât și cu baze tari (sunt amfoliti acido-bazici).
• După numarul de protoni pe care îi pot primi, bazele pot fi monoacide sau
poliacide.
http://e-chimie.upb.ro
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni

CLASIFICAREA ACIZILOR SI
BAZELOR
ACIZI BAZE

MONOBAZICI POLIBAZICI MONOACIDE POLIACIDE


MONOPROTI POLIPROTICI
CI
HCl, HNO3, H2SO4, H2S, NaOH, KOH, Al(OH)3
HCN, H2CO3, H3PO4 NH3 Ca(OH)2
CH3COOH

Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane


Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni

Metode de măsurare a pH-ului


Cu hârtie de pH Cu pH-metrul

Reacția de neutralizare este reacția dintre un acid și o bază din care rezultă sare și apă.

Putem spune că ionii hidroniu și ionii hidroxil se neutralizează rezultând apa.

Titrarea acido-bazică este o metodă de analiza prin care se determina concentratia unei soluții de acid sau

de bază prin neutralizarea cu o soluție de concentrație cunoscută măsurând permanent pH-ul sau urmărind
http://e-chimie.upb.ro
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
atingerea punctului de echivalență la virajul culorii indicatorului acido-bazic.
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni

Indicatoriliacido- bazici, substanţe care îşi modifică culoarea


într-un interval foarte mic de pH.
Zona in care un indicator îşi schimbă culoarea se numeşte
zonă de viraj.

Indicator Turnesol Metiloranj Fenolftaleina


acido-bazic

Solutia apoasa

Acid Rosu Rosu Incolor


Baza Albastru Galben Rosu-carmin
http://e-chimie.upb.ro
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni

pH-ul unor soluții utilizate în viața de zi cu zi


• Acid sulfuric pentru acumulator 0.5
• Acid gastric 1,5-2
• Suc de lămâie 2,4
• Cola 2,5
• Oțet 2,9
• Suc de portocale 3,5
• Bere 4,5
• Cafea 5
• Șampon 5,5
• Lapte 6,5
• Apă pură 7
• Salivă umană 6,5-7,4
• Sânge 7,34-7,45
• Apă de mare 7,7-8,3
• Apă de var 12,5
• Sodă caustică 13,5

• 2
• ,4 http://e-chimie.upb.ro
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni

Concluzii
Cunoașterea tăriei acizilor
și a bazelor este
importantă pentru aflarea
sensului unor reacții
chimice și pentru stabilirea
unor măsuri de protecție.

Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane


Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839
Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

S-ar putea să vă placă și