Sunteți pe pagina 1din 13

Procedura de insolvabilitate

Prezentare generală
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Obiective

 Să explicați ce este procedura de insolvabilitate


 Să identificați participanții unui proces de insolvabilitate
 Să descrieți ce este răspunderea subsidiară a membrilor
organelor de conducere
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Insolvabilitate

 Procedură judiciară colectivă prin care se urmărește


satisfacerea creanțelor creditorilor prin aplicarea procedurii
falimentului sau procedurii de restructurare
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Condițiile de intentare a unui proces de insolvabilitate

Temeiul general – incapacitate de plată

 Situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea


lui de a-și executa obligațiile scadente, inclusiv obligațiile fiscale
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Condițiile de intentare a unui proces de insolvabilitate

Temeiul special - supraîndatorarea

 Situație financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată


prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea
bunurilor nu mai acoperă obligațiile existente ale acestuia
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Principalele cauze care pot conduce la insolvabilitate

 Management ineficient
 Scăderea consumului de pe piață
 Factori macroeconomici
 Circumstanțe externe
 Nivel redus al puterii de cumpărare
 Intenție
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Cum satisfacem creanțele creditorilor ?

 Valorificarea bunurilor care aparțin cu drept de proprietate


persoanei juridice insolvabile la data inițierii procesului de
insolvabilitate sau dobândite pe parcursul procesului
 Atragerea la răspundere patrimonială a persoanelor cu funcții
de conducere care au cauzat persoanei juridice starea de
insolvabilitate
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Valorificarea masei debitoare


 Licitație cu strigare
 Licitație cu reducere
 Negocieri directe
 Prin concurs
 Vînzarea bunurilor cu regim special
 Vînzarea ca un complex patrimonial unic
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Participanții la procesul de insolvabilitate

 Debitorul insolvabil

Adunarea creditorilor
 Creditorii
Comitetul creditorilor

 Administratorul autorizat

 Instanța de insolvabilitate
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Răspunderea patrimonială a membrilor organelor de conducere


 Folosirea bunurilor debitorului în interes personal

 Deturnarea activelor

 Procurare de fonduri la prețuri exagerate

 Ținerea unei contabilități contrare legii

 Dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la


insolvabilitate
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Răspunderea patrimonială a membrilor organelor de conducere

 Fapta ilicită
 Vinovăția
 Prejudiciul cauzat
 Legătura cauzală
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Statisticile Serviciului Fiscal de Stat în domeniul insolvabilității

 Dosarele gestionate de SFS – 2360


 75 % din persoane juridice insolvabile sunt din Chișinău
 Suma restanțelor fiscale a persoanelor insolvabile – 2,1 miliarde de lei
Serviciul Fiscal de Stat
Managementul arieratelo
al Republicii Moldova

Mulțumesc pentru atenție !

S-ar putea să vă placă și