Sunteți pe pagina 1din 14

Pronumele și adjectivul

pronominal demonstrativ
DEFINIȚIE
• Pronumele demonstrativ înlocuiește
numele unui obiect, arătând
apropierea ,depărtarea, identitatea sau
diferențierea acestuia față de alt
obiect.
Să înțelegem …
• George este fratele meu.
• Acesta este fratele meu.
• Acela este fratele meu.
• Același este fratele meu.
• Celălalt este fratele meu.
PRONUMELE DEMONSTRATIV DE
APROPIERE

GENUL MASCULIN FEMININ


NUMARUL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL
N/A ACESTA ACEȘTIA ACEASTA ACESTEA
ăsta ăștia asta astea
G/D ACESTUIA ACESTORA ACESTEIA ACESTORA
ăstuia ăstora ăsteia ăstora
PRONUMELE DEMONSTRATIV DE
DEPĂRTARE

GENUL MASCULIN FEMININ

NUMARUL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N/A ACELA ACEIA ACEEA ACELEA


ăla ăia aia alea
G/D ACELUIA ACELORA ACELEIA ACELORA
ăluia ălora ăleia ălora
PRONUMELE DEMONSTRATIV DE
IDENTITATE

GENUL MASCULIN FEMININ

NUMARUL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N/A ACELAȘI ACEIAȘI ACEEAȘI ACELEAȘI

G/D ACELUIAȘI ACELORAȘI ACELEIAȘI ACELORAȘI


PRONUMELE DEMONSTRATIV DE
DIFERENȚIERE

GENUL MASCULIN FEMININ

NUMARUL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N/A CELĂLALT CEILALȚI CEALALTĂ CELELALTE

G/D CELUILALT CELORLALȚI CELEILALTE CELORLALTE


PRONUMELE DEMONSTRATIV
• Pronumele demonstrativ este lipsit de categoria
persoanei.
• Cel, cea, cei, cele este un tip de pronume
demonstrativ, formă scurtă ( semiindependente)
atunci când înlocuiesc un substantiv și sunt
determinate de un atribut ( cea verde, cel de argint)
sau de o propoziție secundare ( Cel/ care te-a
chemat/ este directorul școlii. )
FUNCȚIILE SINTACTICE ALE
PRONUMELUI DEMONSTRATIV
• Subiect , N • Ceilalți au plecat de ieri.
• Nume predicativ, N • Bunicul a rămas același.
• Atr. pron. apozițional • Băiatul,acela, este colegul meu.
• Complement direct, Ac • Pe ceilalți nu i-am văzut.
• Complement prepozițional, Ac • Nu am discutat despre aceasta.
• Atribut pronominal • Sfaturile de la acesta sunt
prepozițional ,Ac înțelepte.
• Nume predicativ, Ac • Cadourile sunt de la aceia.
• Circumst de loc, Ac • Merg la ceilalți cu uratul.
• Circumst. de timp, Ac • Am plecat după aceia, nu
înaintea lor.
• Circumst. de mod, Ac • Vorbește ca acesta.
• Complement indirect în D • Le-am făcut daruri acelora.
FUNCȚIILE SINTACTICE ALE
PRONUMELUI DEMONSTRATIV
• Nume predicativ în D • Cântecul tău este grație acestuia.
• Atr. pron. prepozițional, D • Succesul datorită aceluia irită.
• Complement prepozițional, D • Am câștigat grație celuilalt.
• Atribut pronominal genitival, G • Afirmația acestuia este corectă.
• Atribut pronominal • Bradul dinaintea acestuia este
prepozițional, G impresionant.
• Nume predicativ, G • Opinia lor este contra acelora.
• Complement prepozițional, G • Luptă contra acelora.
• Circumst. de loc, G • George merge înaintea celorlalți.

• Circumst. de timp, G • Dan a sosit înaintea acestora.


Atunci când pronumele demonstrativ determină un
substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz,
el devine adjectiv pronominal demonstrativ.

Copilul scrie.
Acesta scrie.
Acest copil scrie.

Funcția sintactică a adjectivului


demonstrativ este de atribut adjectival.
Alegeți varianta corectă :
• Fata aceea/fata aceia
• Aceiași pomi/aceeași pomi
• Celălalt/celălant
• Cealaltă/cealalantă
• Femeii acesteia/femeii acesteea
• Aceleeași fete/aceleiași fete
• Ceilalți/ceilanți
• Ăsta l-am cumpărat ieri/pe ăsta l-am cumpărat
ieri
Indicați funcția sintactică,valoarea morfologică și cazul
cuvintelor marcate:

Acesta citește. Acest copil citește .


Îl ascult pe acesta. Îl ascult pe acest copil.
Am citit compunerea Am citit compunerea
aceluia. acelui coleg.
Aceleiași îi dau flori. Aceleiași fete îi dau flori.
Le-am explicat acelora. Le-am explicat acelor
copii.
Copilul acela citește. Copilul acestora citește.