Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DE STAT ,,BOGDAN PETRICEICU HASDEU” din

Cahul
Conferința științifică internațională ,,Perspective și
problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și
Educației”

ATRIBUȚIILE ÎNVĂȚĂTORULUI CA
AGENT AL EDUCAȚIEI SOCIALE

Iulianna IUZU, lect. univ.,drd.


aflat în fața unui grup școlar are mai
multe roluri:

...
de motivare
de îndrumare
de
de comunicare
conducere
de
de
coordonare
organizare
Atribuțiile învățătorului ca agent al
2 educației sociale 03/25/2020
Pe lîngă toate
acestea datorită
gradului ridicat de
intervenţii didactice
sociale complexe în
cadrul mediului
școlar, realizarea
actului instructiv-
educativ de către
învățători ridică
anumite exigenţe
din perspectiva
Atribuțiile învățătorului ca agent al educației sociale.
3 educației sociale 03/25/2020
Pentru început e de precizat că domeniul
educației sociale este delicat și de aceea
cere de la învățători competență și artă
pentru a soluționa numeroasele probleme
pe care le ridică formarea profilului
social al unui copil.
Aceasta înseamnă că învățătorul trebuie să
știe să aleagă și să folosească cu măiestrie
strategiile care-i pot oferi șansele cele mai
mari de succes în acest domeniu.

Atribuțiile învățătorului ca agent al


4 educației sociale 03/25/2020
Adele Faber și Elain Mazlish afirmă că...
,,dacă vrem ca elevii noștri să fie niște ființe
umane amabile, e nevoie să reacționăm
față de ei cu amabilitate. Dacă prețuim
demnitatea copiilor noștri, e nevoie să
modelăm metodele care afirmă
demnitatea lor. Dacă vrem să trimitem în
lume tineri care să se respecte pe ei înșiși și
să îi respecte pe ceilalți, trebuie să începem
prin a-i respecta noi pe ei. Și nu putem
face acest lucru decît dacă arătăm respect
pentru ceea ce simt ei”.

Atribuțiile învățătorului ca agent al


5 educației sociale 03/25/2020
Tristul adevăr este că, în societatea de
astăzi, elevii sînt supuși unui strest și
unei neglijări fără precedent. Dacă vrem
să existe vreo speranță în legătură cu
ajutorul pe care li-l dăm în gestionarea
capacităților lor de a învăța, trebuie să îi
ajutăm, mai întîi, să dezvăluie o parte
din bagajul emoțional cu care vine la
ore.

Atribuțiile învățătorului ca agent al


6 educației sociale 03/25/2020
Deci, pentru început
acestor elevi trebuie
să li se recunoască
sentimentele

Atribuțiile învățătorului ca agent al


7 educației sociale 03/25/2020
• ,Parifoarte dezamăgit. E normal să te
să se identifice sentimentele superi atunci cînd știi răspunsul, dar ți se
copilului scade nota pentru niște greșeli din
neatenție”
să recunoască sentimentele • ,,Oh” sau ,,Mmm” sau ,,Aha” sau ,,Așa e”
copilului printr-un sunet sau
cuvînt

să li se ofere elevilor prin • ,,Ce grozav ar fi să ai un creion vrăjit, care


imaginație ceea ce nu i se să se oprească din scris atunci cînd ești
poate oferi în realitate gata să greșești!”

• ,,Vei fi la fel de furios din cauza notei,


să se accepte sentimentele, chiar dacă lovești așa cu piciorul în
chiar și atunci cînd se pune bancă! nu e voie să faci așa. Dar poți,
capăt comportamentelor în schimb, să-mi spui mai mult despre
inacceptabile ceea ce te necăjește. Sau poți să-mi
desenezi, dacă vrei”
Fig. 1. Modalități de recunoaștere a sentimentelor elevilor
Atribuțiile învățătorului ca agent al
8 educației sociale 03/25/2020
Sînt de evidențiat cîteva aspecte, identificate de
Adele Faber și Elain Mazlish, de care trebuie să țină
cont învățătoarele dacă realizează educație socială:
Elevii sînt dispuși să se poarte în mod responsabil atunci când
învățătoarea descrie problema, în loc să acuze sau să dea
comenzi (figura 2);
Atunci cînd învățătoarea dă informații fără să insulte, elevii de
cele mai multe ori își schimbă comportamentul (figura 3);
Amenințările și ordinile îi pot face pe elevi să se simtă neajuturați
sau să fie îndărătnici. Învățătoare pot propune variante care
oferă noi posibilități elevilor de a se comporta (figura 4);
Elevilor nu le place să li se facă morală sau să asculte lungi
explicații. Un singur cuvînt sau gest îi încurajează să se
gîndească la problemă și să își dea seama ce trebuie făcut (figura
9 5); educației sociale
Atribuțiile învățătorului ca agent al
03/25/2020
Ex. Acuzația: Ionel ce neatent ești! Uite ce ai făcut
pe jos.
acuzați Descrierea problemei: Ionel, sînt pete de vopsea pe
i jos.
Descriere
a Ex. Sarcasmul: Cine-i geniul care a uitat să-și
problemei sarcasm treacă numele pe lucrare?
în loc Descrierea problemei: Am o lucrare nesemnată!
de ...
Ex. ordinul: Încetați cu gălăgia și treceți imediat
a da înapoi în clasă. hai, mișcați!
ordine
Descrierea problemei: Băieți, se aud vocile
voastre tocmai de pe hol.

Fig. 2. Descrierea problemei în loc de acuzații, sarcasm și ordine

Atribuțiile învățătorului ca agent al


10 educației sociale 03/25/2020
Fig. 3. Oferirea informațiilor în loc de acuzații,
învinuiri și remarci disprețuitoare
Atribuțiile învățătorului ca agent al
11 educației sociale 03/25/2020
Fig. 4. Oferirea variantelor în loc de ordine, profeții disprețuitoare și amenințare
Atribuțiile învățătorului ca agent al
12 educației sociale 03/25/2020
Fig. 5. Exprimarea printr-un cuvînt sau gest în loc de avertisment, morală și amenințare
Atribuțiile învățătorului ca agent al
13 educației sociale 03/25/2020
În această ordine de idei învățătoare își va
organiza activitatea de învățare a elevilor în
conformitate cu următoarele aspecte specifice
educației sociale:
 adaptarea sarcinilor de  asigurarea unei
lucru la capacitățile interacțiuni bogate și
individuale ale copiilor; variate în grupul școlar;
 respectarea stilurilor și  asigurarea conexiunii
particularităților inverse, frecvente,
individuale de învățare raționale, predominant
și de personalitate; de încurajare;
 asigurarea unei oferte  fii un model pentru
deînvățare – alternative grup, cu deosebire prin
și ocazii variate care felul în care faci față
valorifică capacitățile crizelor, dezamăgirilor,
de decizie și opțiune; frustrării, mîniei;
 integrarea situațiilor de  manifestă optimist
viață, a conceptului de pedagogic în toată
Atribuțiile învățătorului ca agent al
14 învățare;
educației sociale activitatea cu copii;
03/25/2020
În această ordine de idei învățătoare își va
organiza activitatea de învățare a elevilor în
conformitate cu următoarele aspecte specifice
educației sociale:
 arată întotdeauna  tratează conduita
politețe și respect nedorită în mod
față de copii, față de individual; nu
adulți; generaliza și nu
 fii corect, echitabil, culpabiliza întregul
fără discriminări grup;
pozitive (simpatii și  nu invita copiii la
favorisme) sau delațiune (postura de
negative (antipatii, a-și pârî colegii);
respingeri etc.);  aplică regula
 evită cît mai mult pedepsei naturale –
umilirea și sarcasmul corectarea unor
față de copii; conduite negative
Atribuțiile învățătorului ca agent al
15  nu reacționa
educației sociale exagerat prin consecințele lor
03/25/2020
Învățătorul trebuie să mai fie principalul
animator al vieții colectivului de elevi,
sarcină importantă și delicată. A ști să
insufle entuziasm, să inspire încredere,
să mobilizeze forțele, să polarizeze
toate energiile și toți factorii, să creeze o
atmosfera tonică, optimistă, să producă un
climat favorabil muncii în grup, înseamnă
să fie o personalitate puternică, să dispună
de calități deosebite și să-i cucerească pe
cei cu care lucrează.
Atribuțiile învățătorului ca agent al
16 educației sociale 03/25/2020
Așadar, luînd în considerație situația
din învățămîntul actual, trebuie să
recunoaștem că odată cu crearea
spațiului educațional unic în
învățămîntul european, societatea
noastră solicită dimensiuni
prioritare pentru învățămînt din
perspectiva educației sociale. Iar
învățătorii trebuie să fie capabili să
transforme procesul de învățare într-
un proces democratic, cu accent pe
deciziile luate prin dezbatere în grup,
pe responsabilitate în îndeplinirea
sarcinilor sociale, pe implicarea în
acțiunile comunitare. Ceea ce
înseamnă să învețe, să trăiască
împreună, și nu fiecare numai pentru
sine.

Atribuțiile învățătorului ca agent al


17 educației sociale 03/25/2020
Atribuțiile învățătorului ca agent al
18 educației sociale 03/25/2020

S-ar putea să vă placă și