Sunteți pe pagina 1din 1

Se spune că

performanţele se obţin
M anage din : 10% inspiraţie , 40%
refera mentul tim
la p transpiraţie, 50%
proiec optimizar ului se
ta ri i s ea
activi i
tatii m planificari organizare.
conce a i
ntreaz nageriale s
stabil a asup i se
iri ra
asupr i obiective
ap
asupr lanificarii r,
lo
e a mai
as z te c e
organ tabilirii pr ilnice psiul es u rsă d at
izatio
nale.
ioritaitm
T ilor rtantă s r
o onst
Mind mappingul” imp S-a dem rtante
.
stres stă impo rezenţa
Tehnica Pomodoro xi
că e ri între
p
t u
legă orilor ”
t i velor „ s tres
iec
a r ea ob area Mana
g
i x i
1. F . Ident ilor de
f i c ti mpul ementul
ui s
2 in
sarc plinit pe tre e bazează
înde carea ip
planifi iloni:
s if i
la
3. C arcinilo rea
r organ carea,
s za izarea
arhi timaîmrepar Ei repr contr
I e r e
4. . nilor Es uţieci ! jurări ezintă i r e c t ! o l u l timp şi
d ului.
Managementul i a
sarc tei exec în re gen e, mot
l • timp limentar
dura tr e iv s up
acti eruper rează o ele • Timp ar
timpului vită ea i m p v o lu n t t
des
f
ţi în une
i • T xat str a
ic
dep ăşurar curs d m p f i
ăşir e e • Ti dispoz c.
it i
e a sau o p l a
ace d
stei uratei • Tim ui didacti
!
a. cadrul

http://presentation-creation.ru/