Sunteți pe pagina 1din 14

Conţinut curs 4:

 Responsabilitatea socială a
firmei (CSR)

 Crearea valorii comune (CSV)


 Administrarea într-o manieră etică a
afacerilor în interesul comunității;

 Implicarea pozitivă în așteptările și


prioritățile sociale;

 Echililbrarea intereselor acționarilor cu cele


ale comunității.
 Ambele presupun valori, obiective și decizii bazate
pe altceva decât obținerea de profit;

 Firmele responsabile social acționează etic;

 Etica presupune acțiuni care sunt evalute ca fiind


bune sau rele, în funcție de principiile morale;

 CSR reprezintă obligațiile organizațiilor față de toți


stakeholderii.
Apare în momentul în care firma depășeste

minimul de obligații față de stakeholderi și

societate
- în 2000 CSR era un aspect
moral – “Vrem să acționăm
corect; dorim să investim în
comunitate”;

- în 2019 CSR este un aspect


strategic – “Ignorând CSR-ul
poți cauza potențiale daune
stakeholderilor. Utilizându-l
creezi valoare !”
CSR -ul a fost influențat de
activitatea ONG-urilor

GREENPEACE
UK UNCUT
FRIENDS OF THE EARTH
ASH (ACTION ON SMOCHING AND HEALTH)

CURS 2
CSR – ul se va transforma în CSV
(CREATING SHARED VALUE), adică

CREAREA VALORII COMUNE


ECONOMII AVANSATE

Companiile pot crea


valoare economică
(profit) prin crearea
de valoare socială

ECONOMII ÎN CURS DE DEZVOLTARE


Cererea de
produse/servicii ce
satisfac nevoile
sociale este în
creștere

Mâncare fast food


Comerț echitabil Eficiență enegetică
mai sănătoasă
MAI MULT DE 5 MILIARE
DE PESOANE TRĂIESC CU
MAI PUȚIN DE 2$/ZI
CSR-ul
 Valori: a face bine;

 Comunitate, filantropie, sustenabilitate;

 Discreționar sau ca răspuns la presiunile externe;

 Separat de maximizarea profitului;

 Agenda: determinată de rapoarte externe și


preferințe personale;

 Impact: limitat de bugetul pentru CSR.


CSV-ul
 Valori: beneficii economice și sociale în raport cu
costul;

 Crearea valorii de către companii și comunitate;

 Parte integrantă a competitivității;

 Parte integrantă a maximizării profitului;

 Agenda este specifică companiei și generată intern;

 Impact: se reconsideră bugetul companiei.


Ce procentaj de directori generali, la nivel mondial,
planifică schimbări strategice în următorii trei ani,
deoarece se așteaptă ca stakeholderii să includă
în decizia de cumpărare factori precum practici de
responsabilitate socială și de mediu utilizate de
companie?
- 49%: cei care se bazează pe consumatori ca
principală sursă de venit;

- 53%: cei care se bazează pe afaceri ca principală


sursă de venit;

- 51%: cei care se bazează pe stat (guvern,


autorități) ca principală sursă de venit.

Sursa: PwC’s Annula Global CEO Survey 2011