Sunteți pe pagina 1din 23

Radiaţii X

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Ce sunt radiaţiile X ?
Radiaţiile X sunt radiaţii electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă
în intervalul (10-3< λ < 10)nm, iar frecvenţa foarte mare (3·1016 -
3·1020)Hz

Interferenţă pe suprafaţa apei


Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Descoperirea radiaţiilor
X
►radiaţiile X au fost descoperite de
fizicianul german Wilhelm Conrad
Röntgen în anul 1895

►prima fotografie cu raze X înfăţișează


mâna soţiei sale, în radiografie apar
oasele și verigheta

►pentru descoperirea sa Röntgen a primit premiul Nobel


în anul 1901

http://www.youtube.com/watch?
v=I3s5HFQ2YME
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Producerea radiaţiilor X
►pentru producerea razelor se utilizează tubul de raze X care conţine:
• tub de sticlă
• filamentul încălzit care emite electroni prin emisie termoelectronică
• electronii care au viteze mari, ciocnesc anticatodul și în urma
frânării acestora, din substanţa anticatodului se emit radiaţii X
• electronii sunt acceleraţi sub tensiune de 60-125 kV

- +
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
http://www.youtube.com/watch?v=6BzFmG4RSMI&feature=related
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Cum se obţin radiaţiile
X?
►radiaţiile X sunt rezultatul interacţiunii dintre electronii rapizi și atomii
substanţei anticatodului
►spectrul radiaţiilor emise are două componente:
1. Radiaţia X de frânare ( spectru continuu )

• electronul rapid trece prin învelișul


electronic al atomului din anticatod și
se apropie de nucleu
• nucleul fiind încărcat pozitiv va devia
electronul de la direcţia sa iniţială
obligându-l să evolueze după o hiperbolă

• electronul este frânat în câmpul nucleului


și emite fotoni

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


• în cazul frânării până la oprire,
energia fotonului emis este egală cu
energia cinetică iniţială a electronului și
corespunde frecvenţei maxime, adică
lungimii de undă minime, numită limita
spectrului continuu

hc
eU  h max 
min
hc
min 
eU
Limita spectrului continuu nu
depide de natura elementului
anticatodului ci numai de
tensiunea de accelerare
2. Radiaţia X caracteristică ( spectru de linii )
►apare atunci când tensiunea de accelerare a electronilor depășește o
valoare critică ( ex. U =25kV, pentru λmin = 0,5·10-10m)
►electronii acceleraţi, ciocnindu-se cu atomii anticatodului smulg
acestora electroni de pe păturile cu număr cuantic principal mic ( n = 1 –
pătura K,n = 2 – pătura L, n = 3 – pătura M, n = 4 – pătura N, etc.)
►locurile rămase libere sunt completate apoi de electroni prin tranziţii
de pe pături cu n mai mare, în timpul cărora are loc emisia de radiaţii X
cu lungimi de undă determinate, grupate în serii.

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


►lungimile de undă ale radiaţiilor emise se calculează cu legea Moseley
1 2 1 1  σ – constanta de ecranare
 R Z     2  2 
 n k  E
P
a) Seria K, n = 1,se obţine în urma
tranziţiilor de pe păturile L,M,N… O
k = 2 ( linia Kα ) N
k = 3 ( linia Kβ ) M
k = 4 ( linia Kγ ) etc. MαMβMγ
b) Seria L, n = 2,se obţine în urma L
tranziţiilor de pe păturile M,N,O… LαLβLγ
k = 3 ( linia Lα )
k = 4 ( linia Lβ ) K
k = 5 ( linia Lγ ) etc. KαKβKγ

http://www.youtube.com/watch?v=IRBKN4h7u80&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bc0eOjWkxpU
Proprietăţile
radiaţiilor X
►impresionează plăcile fotografice;
►nu sunt deviate de câmpuri electrice şi magnetice;
►în vid ele se propagă cu viteza luminii;

►produc luminiscenţa unor substanţe


►sunt invizibile;
►pătrund prin unele substanţe opace, de exemplu prin corpul omenesc,
lamele metalice cu densitate mică, hârtie, lemn, sticlă ş.a., dar sunt
absorbite de metale cu densitatea mare (plumb);
►ionizeazǎ atomii mediului străbătut;
►au acţiune fiziologicǎ, distrugând celulele organice,
fiind, în cantitate mare, nocive pentru om.

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Difracţia de raze X
►utilizată pentru studiul proprietăţilor substanţelor
cu structură cristalină

►dacă se trimite un fascicul de raze X pe un cristal sub un unghi de


incidenţă θ se observă că fasciculul este difractat, adică razele X ocolesc
aparent obstacolele formate de atomii din nodurile reţelei cristaline

Condiţia de maxim în procesul de


interferenţă a razelor difractate:
θ
θ 2dsinθ = nλ
d d
Legea lui Bragg

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Franklin Rosalind a arătat cu
ajutorul razelor X structura ADN-
ului

http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/xray-
diffraction/bragg.php

http://www.youtube.com/watch?
v=d82f6dxJd7w Difractometru de raze X
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Medicină –tipuri de
investigaţii
Radiografiile

http://www.youtube.com/watch?v=hH0nXAlpgc8
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Tomografiile computerizate

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Urografiile Fluoroscopie

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Mamografie

Densitometrie- examinare
radiologică a oaselor folosită pentru
diagnosticarea osteoporozei

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Efectele nocive ale
radiaţiilor
►expunerile dese și în X
doze mari la radiaţii pot avea
asupra organismului uman
efecte nocive

• ţinta preferată a radiaţiilor X este ADN-ul.

• CATARACTA- poate fi una din reactiile


adverse in cazul iradierii cu raze X

• afectează pielea producând cancer

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


ATROFIA MUSCULARĂ, o
altă afecţiune ce poate surveni
datorită utilizării razelor X

• razele X au un efect negativ asupra femeilor


însărcinate.

• pot apărea deformări ale corpului fătului sau


afecţiuni grave care pot periclita viaţa copilului.
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
O artă minunată prin intermediul
razelor X

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


http://www.youtube.com/watch?v=ApKD_W_v-bY&feature=related
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Bibliografie
http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/xrays.html
http://www.princetoninstruments.com/Xray/
http://www.ndt-
ed.org/EducationResources/HighSchool/Radiography/discoveryxrays.htm
http://www.dexis.com/
http://www.amptek.com/xrf.html
http://www.life.com/gallery/44881/image/51313424/extraordinary-x-rays
http://www.fi.edu/learn/sci-tech/xray/xray.php?cts=electricity
http://video.about.com/orthopedics/How-Does-an-X-Ray-Work--.htm
http://www.youtube.com/watch?v=I3s5HFQ2YME
http://www.youtube.com/watch?v=IRBKN4h7u80&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4p47RBPiOCo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6BzFmG4RSMI&feature=related

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_generator
http://science.howstuffworks.com/x-ray2.htm
http://xraymachinesss.com/tag/x-ray-production-animation/
http://www.nobelprize.org/educational/physics/x-rays/how-1.html
http://www.youtube.com/watch?v=ApKD_W_v-bY
http://www.youtube.com/watch?v=hH0nXAlpgc8
http://www.youtube.com/watch?v=d82f6dxJd7w
http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/xray-diffraction/bragg.php

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara