Sunteți pe pagina 1din 21

TAXE ŞI IMPOZITE

LOCALE PENTRU ANUL


2012

1
TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE PENTRU ANUL 2012

Principiile avute în vedere la elaborarea propunerilor pentru impozite şi


taxe în anul 2011

 Deplasarea centrului de greutate al impozitării proprietăţilor spre impozitarea


activităţilor şi folosirea domeniului public.
 Elaborarea proiectului în al III – lea an de criză economică, situaţia veniturilor,
cheltuielilor şi investiţiilor publice în municipiul Oradea la data de 30 oct. 2011.
 Ajustarea unor categorii de venituri raportat la suportabilitatea contribuabililor,
folosinţa şi valoarea bunurilor impozitate (terenuri).
 Facilitarea activităţii firmelor prin reducerea cotei de impozitare a clădirilor reevaluate
sau dobândite prin investiţii noi, şi prin menţinerea schemei de ajutor de stat pentru
investiţii de natura clădirilor cu valoare peste 500.000 Euro.
 Acordarea de scutire de impozit pentru persoane fizice care reabiliteaza cladirile
 Tendinta de scadere a indicelui inflatiei 3,5 pentru 2011
 Consolidarea unor surse de venituri prin activitatile de control, actualizarea zonarii
fiscale

2
TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE PENTRU ANUL 2012

Sinteza modificărilor impozitelor şi taxelor pe 2012 faţă de


2011
 Mentinerea aceluiasi nivel de impozitare a cladirilor apartinand persoanelor fizice, a
terenurilor intravilane apartinand persoanelor fizice si juridice.
 Mentinerea aceluiasi nivel de impozitare a impozitului pe mijloace de transport
 Reducerea cotei de impozitare a cladirilor reevaluate de persoane juridice de la 1,1 la 1%
 Mentinerea nivelului bonificatiei la 8% pentru persoane fizice si scaderea la 5 % la
persoanele juridice
 Cresterea cu aproximativ 4 % a impozitului pe terenuri extravilane
 Cresterea cotelor de impozitare a cladirilor nereevaluate la 20% pentru cele nereevaluate
in ultimii 3 ani si la 40% pentru cele nereevaluate in ultimii 5 ani (impozitarea diferentiata
a ONG-urilor si a unitatilor de cult)
 Ajustarea tarifelor pentru parcari cu procente cuprinse intre - 30 % si 20 %
 Cresterea tarifelor pentru avize prestate de Directia Tehnica la nivelul avizelor solicitate de
 Cresterea tarifelor pentru prestari servicii realizate de catre Administratia Domeniului
Public

3
Impozitul pe clădiri – contribuabili persoane fizice

Evoluţie valori impozabile


1000
846 846
802 802 806
800

600 502 502


476 476 478
400

200

0
2008 2009 2010 2011 2012
clădiri cu instalaţii clădiri fără instalaţii

 În anul 2010, se aplică valorile stabilite prin H.G. Nr. 956/2009.


 Pentru anul 2012 se mentine o majorare de 5% faţă de nivelurile stabilite prin H.G.
Nr. 956/2009. Impozitul propus fiind de acelasi nivel cu cel din 2011

4
Impozitul pe clădiri – contribuabili persoane fizice

Nr. clădiri şi proprietari


100.000 90.118 90629
85.133 86.524
74.443 76.126 76652
80.000 73.714
60.000

40.000

20.000

0
2008 2009 2010 2011
nr. Clădiri nr. Proprietari
 Informaţiile obţinute pentru anul 2011 sunt extrase la data de 03.11.2011.
 Numarul proprietatilor are o evolutie mai accentuata decat numarul proprietarilor

5
Impozitul pe clădiri – contribuabili persoane fizice

Evoluţie încasări impozit clădiri


14.000.000
11.073.951 11.500.000 11.232.678
12.000.000
9.751.420 9.908.706
10.000.000

8.000.000
6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
2008 2009 2010 Plan 2011 Incasat 2011*

2008 2009 2010 Plan 2011 Incasat 2011* * la 31.10.2011

 Incasarile pe acesta sursa sunt relativ constante, diferentele fiind atenuate de numarul
cladirilor nou intrate, facilitati acordate, dificultati cauzate de criza.

6
Impozitul pe clădiri – contribuabili persoane juridice

Evoluţia cotelor de impozitare la impozitul pe cladiri


Clădiri reevaluate
2,0%
1,6%
1,6% 1,4%
1,2% 1,1%
1,2% 1,0%

0,8%
0,4%

0,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Cota de impozitare - clădiri reevaluate

 Cota pentru anul 2012 reprezintă o continuare a politicii de reducere graduală a cotei de impozitare.
 Tendinta de subevaluare prin lucrari de expertiza a unor persoane autorizate, adecvata perioadei actuale.
 Aceasta tendinta este stopata prin aparitia unor cote majorate de impozitare de pana la 40 %.

7
Impozitul pe clădiri – contribuabili persoane juridice

Evoluţia cotelor de impozitare la impozitul pe cladiri


Cladiri nereevaluate
Clădiri nereevaluate 50%
25,0% 40%
40%
20,0%
30%
15,0%
20%
20%
10,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%
10%
5,0%
0,0% 0%
2012
2008 2009 2010 2011
cladiri nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului 2012
Cota de impozitare - clădiri nereevaluate cladiri nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului 2012

 Vizează clădirile nereevaluate în ultimi 3 ani fiscali


 Începând cu anul 2007 si pana in 2011 se păstrează aceeaşi cotă de 12%.
 Din anul 2012 se defalca in 2 categorii, conform O.G. 30/2011
 Pentru ONG-uri si unitati de cult cote diferentiate

8
Impozitul pe clădiri – contribuabili persoane juridice

Evoluţia încasărilor din impozitul pe clădiri


27.550.119
28.000.000 25.018.004 25.276.048 24.500.000 23.027.704
24.000.000

20.000.000

16.000.000

12.000.000

8.000.000

4.000.000

2008 2009 2010 Plan 2011 Incasat 2011 *

2008 2009 2010 Plan 2011 Incasat 2011 * * la 31.10.2011

• Cu cote de impozitare in scadere de la un an la altul si cu acordarea facilitatilor pentru investitii de


natura cladirilor de peste 500000 euro, impozitul anual incasat s-a mentinut relativ la acelasi nivel.
• Valoarea facilităţilor acordate în anul 2011 este de 2.478.271,68 lei.

9
Impozitul pe cladiri – contribuabili persoane juridice

Nr. clădiri reevaluate şi nereevaluate Nr. proprietari clădiri reevaluate şi


nereevaluate
9000
7931 2400
8000 7464 2050 2047 2031 2073
7208 2100
7000 6460
1800
6000
1500
5000

4000 1200

3000 900
1969 1967 1927 1957 528 563 540 532
2000 600

1000 300
0 0
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Nr. clădiri reevaluate Nr. clădiri nereevaluate Nr. proprietari clădiri reevaluate Nr. proprietari clădiri nereevaluate

• Datele pentru anul 2011 sunt extrase la data de 03.11.2011.


• In profida scaderii cotei de impozitare si a mentinerii pachetului de facilitati, obiectivele
de investitii nou intrate compenseaza valoric si chiar da o usoara nota de crestere acestei
surse.

10
Impozitul pe mijloacele de transport – contribuabili
persoane fizice si juridice

Autoturism 2008 2009 2010 2011 2012


Cap. cil. 1499 cmc 56 ron 61,6 ron 64 ron 64 ron 64 ron
Cap. cil. 1699 cmc 135 ron 148,5 ron 162 ron 162 ron 162 ron
Cap. cil. 2199 cmc 330 ron 363 ron 792 ron 792 ron 792 ron
Cap. cil. 2699 cmc 840 ron 924 ron 2016 ron 2016 ron 2016 ron
Cap. cil. 3199 cmc 1920 ron 2112 ron 4640 ron 4640 ron 4640 ron
• Impozitarea se face în funcţie de cap.cil. pentru fiecare 200 cm 3 sau fracţiune din aceasta, iar
categoriile erau de până la 1.600 cm 3 inclusiv, 1601 – 2.000 cm3, 2.001 – 2.600 cm3, 2.601 – 3.000 cm3
şi de peste 3.001 cm3.
• În anul 2009 impozitul a fost majorat cu un procent de 10%.
• Începând cu data de 01.07.2010 s-au aplicat valorile stabilite prin O.U.G. 59/2010, pentru modificarea
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, valori care se menţin si in anul 2012.

11
Situatie statistica a mijloacele de transport –
contribuabili persoane fizice si juridice
Nr. autovehicule şi proprietari persoane fizice Număr autovehicule şi proprietari persoane
juridice
70.000
58.084 60.824 60.023 59.427 35.000
30.641
60.000 29.105
48.376 30.000 27.241 27017
50.000 46.218 48.434 48.529
25.000
40.000
20.000
30.000
15.000
20.000 7.504 7.475 7.066 6942
10.000
10.000 5.000
0 0
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Nr. autovehicule Nr. proprietari Nr. autovehicule Nr. proprietari

•Datele pentru anul 2011 sunt extrase la data de 03.11.2011.


•Numarul autoturismelor este de 52.883, detinute de 45.816 proprietari persoane fizice.
•Numarul autoturismelor este de 13.928, detinute de 5.445 proprietari persoane juridice.
•Arierate mari (grad scăzut de colectare), urmare a nesolicitării certificatului fiscal la operaţiunile de
vânzare, actele încheindu-se în formă neautentică

12
Impozitul pe teren – contribuabili persoane fizice si
juridice

 Se stabileşte anual în sumă fixă pe metru pătrat.


 Se diferenţiază în funcţie de:
- rangul localităţii (municipiul Oradea se situează în categoria I)
- încadrarea pe zone (A,B,C,D) a localităţii în intravilan.
 Subiecţii plătitori de impozite: persoane juridice şi persoane fizice
 Se aplică pentru suprafaţa de teren liberă de construcţii.
 Cotele de impozit sunt reglementate prin lege, cu posibilitate de majorare de către
Consiliile locale.
 Alte aspecte:
- nedeclararea terenurilor de către persoane fizice şi juridice
- inexistenţa unei baze de date exacte cu terenurile din intravilanul municipiului
- declararea drept terenuri agricole pentru a beneficia de o impunere lejeră.

13
Impozitul pe teren
– contribuabili persoane fizice si juridice –
Evoluţia impozitului pe teren, intravilan cu constructii
lei/ha
8.000
7.000 7.250 7.250 7.408 7.408 7.408
6.000
5.481 5.481 5.600 5.600 5.600
5.000
4.000 3.750 3.750 3.832 3.832 3.832
3.000
2.000 1.781 1.781 1.821 1.821 1.821
1.000
0
2008 2009 2010 2011 2012

A B C D

• Nivelul de impozitare pentru anul 2010, 2011 si 2012 reprezinta minimul impozabil in
lei/ha, stabilit prin H.G. 956/2009

14
Impozitul pe teren – contribuabili persoane fizice

Teren intravilan - categoria curţi construcţii şi agricol

16.000.000 15.298.938
14.128.359
14.000.000 13.376.099 13.396.539

12.000.000
10.000.000
7.084.071 7.306.398 7.720.969 7.731.410
8.000.000
6.000.000
4.000.000

2.000.000
0
2008 2009 2010 2011
intravilan-curţi construcţii (suprafeţe) intravilan-agricol (suprafeţe)

• Datele pentru anul 2011 sunt extrase la data de 03.11.2011

15
Impozitul pe teren – contribuabili persoane fizice

Încasări impozit teren intravilan şi extravilan


4.000.000 3.658.051 3.700.000
3.284.652 3.162.885 3.326.061
3.200.000

2.400.000

1.600.000

800.000

0
2.008 2.009 2010 Plan 2011 Incasat 2011*
2.008 2.009 2010 Plan 2011 Incasat 2011* * la 31.10. 2011

16
Impozitul pe teren – contribuabili persoane juridice

Teren intravilan - categoria curţi construcţii şi agricol

18.000.000 17.089.244
15.236.333 15.879.598
16.500.000 14.967.061
15.000.000
13.500.000
12.000.000
10.500.000
9.000.000
7.500.000
6.000.000
4.500.000
3.000.000 1.560.140 1.839.551
1.500.000 84.499 118.679
0
2008 2009 2010 2011

intravilan-curţi construcţii (suprafeţe) intravilan-agricol (suprafeţe)

• Datele pentru anul 2011 sunt extrase la data de 03.11.2011

17
Impozitul pe teren – contribuabili persoane juridice

Încasări impozit teren intravilan şi extravilan


7.500.000

6.266.614 6.200.000
6.000.000
5.763.747
5.320.059 5.113.583
4.500.000

3.000.000

1.500.000

0
2008 2009 2.010 Plan 2011 Incasat 2011*

2008 2009 2.010 Plan 2011 Incasat 2011* * la 31.10.2011

18
Taxa hoteliera

Taxa hotelieră
4,0
3,5 3 3 3
3,0 2,5
2,5
2,0
1,5
1
1,0
0,5
0,0
% 2008 2009 2010 2011 2012
Taxa hotelieră

• Se stabileste pe persoană/tarif de cazare.

19
Taxa reclamă şi publicitate
Taxa reclamă şi publicitate
35
30
30 27 27 28 28
25 22
20 20 20 20
20
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012
afişaj situat la locul derulării activităţii ec. oricare alt panou, afişaj sau structură de afişaj

• Se stabileşte în lei/m2 sau fracţiune de m2

20
Structura veniturilor proprii

venituri proprii venituri proprii


2011
Specificatie 2010 la 30.10.2010 la 30.10.2011

cote din impozitul pe venit 52,43% 39,04%

impozitul pe cladiri persoane juridice 12,91% 9,83%

impozitul pe cladiri persoane fizice 5,52% 4,79%

impozitul pe teren persoane juridice 3,09% 2,18%


181.374.277 234.102.920
impozitul pe teren persoane fizice 1,84% 1,42%

impozitul pe mijloace de transport persoane juridice 3,08% 2,85%

impozitul pe mijloace de transport persoane fizice 3,47% 3,03%

alte venituri 17,66% 36,86%

21