Sunteți pe pagina 1din 9

Referat

La disciplina :Politici sociale

Tema:Politicile de dezvoltare
comunitara,factori de
crestere a calitatii vietii
populatiei
realizat
Definiție: dezvoltarea comunitară reprezintă procesul
prin care o comunitate își îmbunătățește condițiile de
viață, prin acțiunea voluntară, conștientă și planificată a
membrilor ei, pe baza dezvoltării capacităților proprii de
acțiune, a conexiunilor inter și extracomunitare, a
valorilor comune și a utilizării resurselor interne și
externe.
Dezvoltarea comunitară este un domeniu de studiu
relativ nou, care suscită un interes crescând în ultimele
decade. Fenomenele generate de globalizarea
economiei, mai ales în zonele mai puțin pregătite să
facă față acestei noi paradigme și absorb cu mai mare
dificultate șocurile schimbării, determină căutarea unor
căi de acțiune care să asigure sustenabilitatea,
durabilitatea dezvoltării comunităților. Domeniile de
studiu înrudite cu Dezvoltarea comunitară sunt: Politici
publice, Planificare și dezvoltare urbană, Dezvoltare
rurală, Dezvoltare regională, Amenajarea teritoriului,
Sociologie, Psihologia comunităților, Managemetul ONG-
urilor, Managementul public, Economia politică și
•-

Necesitatea studierii Dezvoltării comunitare într-un


program de sudiu de Administrație publică, este mai
mult decât evidentă. Sectorul public este unul dintre
actorii cei mai importanți în dezvoltarea comunitară,
deoarece reglementează și asigură cadrul
instituțional pentru aplicarea actelor normative, de la
care nu se poate sustrage nici o comunitate, oricât de
ridicat ar fi gradul ei de autonomie. Conlucrarea
autorităților și instituțiilor publice cu ceilalți actori ai
dezvoltării, comunități, sectorul privat și cel
neguvernamental, înțelegerea de către agenți a
proceselor de dezvoltare comunitară durabilă,
asumarea sprijinirii, asistării comunităților în
producerea propriei dezvoltări, reprezintă soluția unei
dezvoltări sociale armonioase.
.

 Problema dezvoltării presupune în ultimul timp o


preocupare serioasă, deoarece, creşterea economică,
bunăstarea oamenilor şi progresul social, se obţin mai
greu astăzi, în contextul economiei globale, decât în
trecut. Se poate observa că putem avea creştere
economică la nivel naţional sau regional şi în acelaşi
timp dezechilibre importante între unităţile
componente. Pe de o parte înregistrăm creştere
economică prin noi implantări industriale, creşterea
numărului locurilor de muncă, etc., iar pe de altă
parte accentuarea sărăciei, şomajului, a numărului de
asistaţi social, degradarea mediului înconjurător.
Creşterea economică nu înseamnă neapărat
bunăstare generală. Idealul dezvoltării ar fi ca aceasta
să genereze bunăstare pentru toţi oamenii.
Dezvoltarea este așadar un proces planificat prin care
o anumită situaţie trece de la simplu la complex,
crește, se împlinește, devine mai bună decât a fost.
Deoarece reprezintă un proces de creștere, de
transformare pe termen lung, procesul de dezvoltare
are și o conotație strategică. Dezvoltare economică
.

Este important și relevant să subliniem diferența dintre dezvoltare


și creștere economică. Creșterea economică se concentrează mai
mult pe aspectele cantitative, măsurabile, cum ar fi produsul intern
brutpe cap de locuitor (PIB)1 , numărul locurilor de muncă, venitul
pe cap de locuitor, numărul de locuințe, ș.a. Îmbunătățirea acestor
indicatori nu înseamnă neapărat mai bine pentru comunitate. Pe de
o parte aceștia ar trebui corelați cu și cu alti indicatori, din sfera
educației, sănătății, sărăciei, pentru a avea o imagine a dezvoltării.
Pe de altă parte contextele pot să difere chiar în cadrul aceleiași
regiuni, sau între urban și rural. De exemplu aceeași creștere a
venitului mediu/locuitor poate însemna mai mult pentru un locuitor
din mediul rural, unde costul vieții este mai scăzut, decât pentru
unul dintr-un oraș mare, unde costul vieții are mai multe
componente și este în general mai ridicat. Dezvoltarea implică
schimbări complexe și profunde în interiorul comunității. Acestea
cuprind atât schimbările economice necesare pentru creșterea
bunăstării oamenilor, cât şi pe cele care privesc funcţionare a
instituţiilor şi organizaţiilor, gradul de implicare a oamenilor în
problemele locale, nivelul de viață, relația cu mediul înconjurător.
.

Principii
 si modele în dezvoltarea comunitara.
Desi dezvoltarea comunitara,  nu este un domeniu standard ce se ghideaza

dupa dupa reguli fixe, exista principii si modele care orienteaza practica
dezvoltarii comunitare. Nu exista retete si pasi care sa fie urmati cu strictete.
Principii:

1.     Activizarea comunitatilor se realizeaza prin implicarea atât a femeilor cât

si a barbatilor, mobilizarea având drept scop ajutorarea reciproca, rezolvarea
problemelor, integrarea si actiune sociala.
2.     La toate nivelurile societatii, trebuie promovata ideea de participare,

pentru evitarea starilor de apatie 535j95f si frustrare.
3.     Dezvoltarea comunitara se bazeaza pe capacitatea membrilor

comunitatii în identificarea si definirea problemelor, în planificarea si
executarea actiunilor.
4.     Dezvoltarea sustenabila face apel la resurse comunitare care pot fi de

natura umana, tehnice financiare, ar si la cele care provin din afara
comunitatii prin promovarea parteneriatului public-privat
5.     Integrarea comunitara trebuie promovata dupa doua tipuri de relatii

complementare:
a.      crearea relatiilor sociale între grupuri ce se disting prin statut socio-

economic diferit, diferente etnice si culturale, religie, vârsta, locul de rezidenta
sau alte caracteristici ce pot determina tensiuni sau conflicte deschise.
.

b.     Stabilireade relatii între institutii publice, agentii


guvernamentale, agentii private, organizatii non-profi si cele
caritabile ce pot veni în sprijinul schimbarii la nivel
comunitar.
6. Organizarea si promovarea activitatilor, ce au ca scop
activarea persoanelor marginalizate prin implicarea acestora
în diferite sectoare sociale.
7. Mutarea accentului de la pasiv la activ prin promovarea
unor politici ce încurajeaza actiunea sociala.
Dezvoltarea comunitara
presupune :
1. Participarea activa si reorezentativa a tuturor membrilor
comunitatii pentru a influenta deciziile ce le afecteaza viata.
2. Angajarea membrilor comunitatii în învatarea si
întelegerea problemelor comunitatii si a consecintelor
economice, sociale, politice, psihologice.
3. Încorporarea difeitelor interese si culturi ale comunitatii în
procesul de dezvoltare comunitara.
• La ce contribuie dezvoltarea comunitar?
Este un proces bazat pe cauze prin care
comuniile:
- devin mai responsabile;
-organizeazeaza planifica impreuna
-dezvolta optional stiluri de viata sanatoase;
- Se imputerniceste ea singura;
- Reduce saracia si suferinta;
-Creeaza oportunitile economice si de
angajare;
- Realizeaza obiective sociale, economice,
culturale si de mediu
• Concluzie:

Potrivit modelului de dezvoltare comunitara,


membrii comunitatii sunt priviti ca cetateni activi
implcati în procesul de schimbare ce are ca scop
"mai binele comunitatii" . Reprezinta modelul care
se apropie cel mai mult de constructia teoretica a
domeniului. Structurile de putere colaboreaza cu
liderii locali si cu membrii comunitatii pentru
rezolvarea problemelor colective. Rolul agentului
comunitar este acela de catalizator, el lucrând de
obicei cu grupuri mici si face parte dintr-o echipa.
Acest proces se mai numeste si "învatare sociala".
Agentul comunitar  este vazut ca un profesor, nu
ca un expert, oferind sprijin, suport, informatii,
relatiile fiind de cooperare.