Sunteți pe pagina 1din 12

Obligația fiscală.

Executarea obligaţiei
fiscale

1
Cuprins:
1. Noțiunea de obligație fiscală.
2. Nașterea obligației fiscale.
3. Executarea obligației fiscale.
4. Cazuri speciale de executare a obligației fiscale.
5. Suspendarea executării obligației fiscale.
6. Modificarea obligației fiscale.
7. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei
fiscale.
8. Restituirea din buget a sumelor impozitelor sau
taxelor.
9. Modalităţile de asigurare a stingerii obligaţiilor
fiscale.
10. Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale. 2
1. Noțiunea de obligație fiscală.
Definiția legală: art.129 Cod fiscal
Obligația fiscală constituie îndatorirea contribuabilului
de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă,
prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și
contribuții de asigurări sociale de stat, majorare de
întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.
Doctrina.
Obligația fiscală este îndatorirea contribuabilului
precum şi a altor persoane care se naşte în temeiul
legislaţiei fiscale şi, în virtutea căreia aceste persoane
au obligaţia de a achita plăți în buget, precum şi de a
săvârşi alte acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală. 3
2. Nașterea obligației fiscale
Obligaţia fiscală se naşte în momentul apariţiei
circumstanţelor stabilite de legislaţia fiscală.
Art. 169
Aceste circumstanţe constau în producerea unor
fapte juridice:
obţinerea venitului,
dobândirea bunurilor,
efectuarea unor livrări de bunuri, servicii sau lucrări
etc.
ca urmare a săvârşirii unor acţiuni procedurale de
către însăşi organul fiscal(control fiscal etc.)
ca urmare a încălcării legislației fiscale – va apărea
penalitatea, amenda.
4
3. Executarea obligației fiscale.
Executarea obligaţiei fiscale - contribuabilului i se
impune o conduită obligatorie începând cu momentul
naşterii obligaţiei fiscale şi până în momentul plăţii
impozitului sau taxei.
Executarea obligaţiei fiscale constă în îndeplinirea de
către contribuabil a unei totalităţi de acţiuni
determinate şi obligatorii, printre acestea se includ
următoarele:
Obligaţia de înregistare fiscală a contribuabililor;(art.8,
al.2, lit.b)
Obligația înregistrării deschiderii, modificării sau
închiderii conturilor bancare(art.167)
Obligaţia de evidenţă şi raportare fiscală.(art.8, al.2,
lit.c) 5
4. Cazuri speciale de executare a
obligației fiscale
Stingerea obligației fiscale a persoanei în curs de
lichidare – art.184 Cod Fiscal; Legea insolvabilității.
Stingerea obligației fiscale în cazul persoanei
reorganizate– art.185 Cod Fiscal;
Stingerea obligației fiscale în cazul primirii de
către persoană a unei proprietăți - art.183 Cod
Fiscal;
Stingerea obligației fiscale în cazul persoanei
decedate, declarate moarte, dispărută fără veste,
lipsită sau cu capacitate de exercițiu restrânsă -
art.174, 174(1) Cod Fiscal.
6
5. Suspendarea executării
 a) obligației fiscale – art. 265 C.F.
contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat
la privaţiune de libertate – pe perioada aflării sub arest sau a privaţiunii
de libertate;
 b) contribuabilul persoană fizică lipseşte din Republica Moldova mai
mult de 6 luni – pe perioada absenţei lui;
 c) persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului persoană
juridică lipseşte din Republica Moldova mai mult de 6 luni – pe
perioada absenţei lui;
 d) a fost acordată o amânare sau eşalonare a stingerii obligaţiei fiscale
– pe perioada amânării sau eşalonării stingerii;
 e) instanţa judecătorească a hotărât perceperea impozitului, taxei,
majorării de întârziere (penalităţii) şi/sau amenzii – pe o perioadă de
până la stingerea obligaţiei fiscale sau până la caducitatea hotărârii
judecătoreşti;
 f) contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate. 7
6. Modificarea obligației fiscale.
Conform alin. (4) al art. 169 din Codul fiscal, modificarea obligaţiei
fiscale reprezintă schimbarea cuantumului ei generată de
modificarea circumstanţelor, stabilite de legislaţia fiscală, în funcţie
de care a fost calculată obligaţia.

 - obţinerea sau pierderea între momentul calculării obligaţiei fiscale


şi momentul stingerii acesteia a dreptului la anumite înlesniri fiscale;
 - recalculării unor cheltuieli permise spre deducere din venitul brut
impozabil;
 - schimbării statutului juridic fiscal al contribuabilului având ca efect
modificarea regimului fiscal aplicabil acestuia;
 - constatarea de către organul fiscal a unor venituri suplimentare
nedeclarate anterior de către contribuabil;

8
7.Modificarea termenului obligației
fiscale.
Modificarea termenului de stingere a obligației
fiscale se efectuiază prin:
A) Amânarea stingerii obligațiilor fiscale;
B) Eșalonarea stingerii obligațiilor fiscale;
C) Creditul fiscal.
Contribuabilul are dreptul la amânare sau
eșalonare pe parcursul a 12 luni consecutive.
Art.180 Cod Fiscal

9
8. Restituirea din buget a sumelor
impozitelor și taxelor.
Restituirea din buget a sumelor impozitelor şi taxelor
vizează două categorii de sume:
cele plătite în plus;
cele care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite
contribuabilului (rambursabile);
Persoanele fizice ce nu pr. act. de intr. – de la 1 iunie
pentru cele prezentate în mod electronic și 1 iulie pentru
cele prezentate pe hârtie și se restituie în termen de 45
zile(după se aplică penalitate).
Persoanele juridice – prin compensare (Art.175 Cod Fiscal)
Termenul de prescripție pentru depunerea cererii de
restituire – 6 ani(Art.266 Cod Fiscal)
Art.176, 266 Cod Fiscal
10
9.Modalităţile de asigurare a stingerii
obligaţiilor fiscale.
majorarea de întârziere – art.228 Cod
Fiscal;
suspendarea operațiunilor la conturile
bancare – art.229 Cod Fiscal;
sechestrarea bunurilor – art.230 Cod
Fiscal; – art.199 Cod Fiscal; – art.200 Cod
Fiscal; – art.201 Cod Fiscal; art.291(1) Cod
Fiscal; – art.202 Cod Fiscal;
11
10. Modalităţile de stingere a
obligaţiilor fiscale.
Stingerea obligaţiilor fiscale prin achitare - art.171.
 Stingerea obligaţiilor fiscale prin anulare – art.172.
Stingerea obligaţiilor fiscale prin prescripţie –
art.173.
Stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere – art.174,
174(1).
Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare –
art.175.
Stingerea obligaţiilor fiscale prin executare silită –
art.177.
12