Sunteți pe pagina 1din 12

Apele continentale

1) APELE SUBTERANE

2) APELE CURGĂTOARE
3) APELE STĂTĂTOARE
4) GHETARII ŞI ZĂPEZILE PERMANENTE

ROMICA MARIN GIURGIU


APELE STĂTĂTOARE
• LACUL,
• BALTA,
• MLAŞTINA

ROMICA MARIN GIURGIU


TIPURI DE LACURI
• LACURI
NATURALE
– VULCANICE
– TECTONICE
– GLACIARE
– LAGUNE
– LIMANE
ROMICA MARIN GIURGIU
TIPURI DE LACURI
• LACURI ANTROPICE
– DE BARAJ *HIDROENERGERTICE
– PENTRU AGREMENT
– PENTRU PISCICULTURĂ
– PENTRU IRIGAŢII
– HELEŞTEE
– IAZURI

ROMICA MARIN GIURGIU


ROMICA MARIN GIURGIU
LACUL AMARA LACUL PODRAGUL
SLOBOZIA MUNŢII FĂGĂRAŞ

ROMICA MARIN GIURGIU


APELE SUBTERANE
• PÂNZE FREATICE
• APE SUBTERANE CAPTIVE
• IZVOARE :
• TERMALE
• MINERALE
• BORVIZURI
• GHEIZERE

ROMICA MARIN GIURGIU


ACŢIUNEA APELOR SUBTERANE
ASUPRA SCOARŢEI TERESTRE
• ACŢIONEAZĂ
ASUPRA ROCILOR
MOI:CALCAR, GIPS,
SARE,
DIZOLVÂNDU-LE;
• REZULTĂ :
– PEŞTERILE,
– AVENURI,

ROMICA MARIN GIURGIU


APELE CURGĂTOARE
• PÂRÂUL, RÂUL, FLUVIUL
• PĂRŢI COMPONENTE:
• IZVOR
• CURSUL -SUPERIOR
• -MIJLOCIU
• - INFERIOR
• GURA DE VĂRSARE (DELTĂ
SAU ESTUAR)
ROMICA MARIN GIURGIU
4) GHETARII ŞI ZĂPEZILE
PERMANENTE
• ZĂPEZILE PERMANENTE SUNT
ZĂPEZILE NETOPITE DE LA AN LA AN
• RĂSPÂNDIRE :
– ÎN ZONA CALDĂ LA PESTE 5000 m
– ÎN ZONA TEMPERATĂ LA PESTE 3000 m
– ÎN ZONA RECE – AU CEA MAI MARE
RĂSPÂNDIRE

ROMICA MARIN GIURGIU


GHEŢARII
• FORMAREA
GHEŢARILOR
• TIPURI DE GHEŢARI
– MONTANI

– DE CALOTĂ

– BANCHIZA POLARĂ

ROMICA MARIN GIURGIU


IMPORTANŢA HIDROSFEREI
• DE CE ESTE
IMPORTANTĂ APA ?
• CUM CE NE AJUTĂ?
• CE ESTE
POLUAREA ?
• CE MĂSURI DE
PROTEJARE A
APELOR
PROPUNEŢI?

ROMICA MARIN GIURGIU