Sunteți pe pagina 1din 63

PATERIȚA

PATRIMONIUL SPIRITUAL
Se spune că patrimoniul spiritual este chiar mai important,
decât cel material. Nu numai că se spune, dar chiar așa și este.
Dacă podul de piatră s-a dărâmat, c-a venit apa și l-a luat, ne
facem altul pe râu în jos, unul mai trainic și mai frumos.
Dar dacă viiturile istoriei îți mătură ancorele identitare ajungi
purtat de colo-acolo ca de ciclon, ba, că ești de origine latină, ba
că ești de origine slavă, ba că te aduc Roesler și neoroeslerienii
din sudul Dunării, ba că un Keramopulos îi aduce pe românii sud
dunăreni din nordul fluviului.
Aceste necazuri ale noastre sunt vechi și cu toate acestea nu
prea reușim să scăpăm de ele; din contra, fiindcă mereu dăm vina
numai pe răutatea lumii, ca și când ea n-ar fi aceeași și pentru
ceilalți, fără să recunoaștem că neștiința noastră este, de fapt,
principala cauză a stării în care am ajuns. Fiindcă noi ar trebui și
chiar trebuie să ne actualizăm în permanență acel minim necesar
de cunoștințe cu care să-i luminăm și pe ceilalți fără să ne mai
lăsăm păcăliți de fieștecine. La urma urmelor, nu este prost cine
mănâncă șapte pâini, ci timidul, care din neștiință se ploconește în
fața pretențiilor arogante ale primului venit.
Consolator, ni se tot zice că minciuna are picioare scurte,
poate, dar viața a dovedit că prin repetare neîncetată, prin
persuasiunea uneltirilor voluntare sau involuntare, picioarele
minciunii cresc și se înmulțesc devenind un miriapod copleșitor cu
nimb de adevăr.
Să nu disperăm însă, fiindcă trecutul trăit în realitatea lui lasă
și el amprente, care pot deveni tot atâtea repere spre a ne
recupera în beneficiul nostru, dar și al întregului european
adevărata noastră identitate. Asemenea repere sunt artefactele și
simbolurile rămase din trecut, dar care – ATENȚIE – și ele pot fi
anihilate de cei care le declară falsuri (vezi Plăcuțele de plumb
Sinaia) sau le atribuie o semnificație falsificată.
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că firme de
prestigiu, cum ar fi unele edituri mari sau unele televiziuni practică
intoxicarea în mod sistematic, dar și în mod foarte abil
amestecând ideile manipulatorii printre afirmații corecte. Există
acest drept la liberă afirmare și ca urmare suntem obligați să ne
up-datăm măcar din când în când filtrele antivirus.
Cu ajutorul, cu răbdarea și cu bunăvoința Dvs. astăzi aș dori să
devirusăm – termenul este consacrat – semnificația originară care
a fost atribuită celor două figuri care conferă autoritate canonică și
administrativă cârjelor arhierești. fiindcă există inadvertențe care
ridică semne de întrebare.
La noi, dar și în toată cultura universală se crede că cele două
figuri, care încununează cârja arhierească, ar fi șerpi. Poate că
așa este, numai că pentru semnificație unii pretind că acești șerpi
reprezintă răul învins de puterea crucii, în timp ce alții pretind că
șerpii ar fi simbolul înțelepciunii de conducător al arhiereului, în
acest sens citându-se trunchiat versetul biblic din Mt.10,16.
Or, în fața a două explicații care se contrazic, în mod inevitabil
apar neîncrederea și, implicit, întrebarea:Oare chiar sunt șerpi?
Da, dar numai întru-un singur caz, așa cum arată imaginea. Este
cazul, pe care îl reprezintă cârja arhierească adoptată de
Patriarhia Siriacă de Antiohia, tocmai pentru a se deosebi și sub
aspect simbolic de Patriarhia Ortodoxă a Antiohiei, cât și de
Patriarhia Melkită a Antiohiei, care este tot de rit ortodox, dar se
aflată în comuniune cu Biserica Romei.

CÂRJE SIRIACĂ, PATRIARHIA DE ANTIOHIA Cu șerpi


„Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul <și
pământul> de slava Ta, cu care ne-ai slăvit <și pe noi> prin
Unul-Născut al Tău, mai întâi născut decât toată zidirea, Iisus
Hristos, Domnul Nostru. Cel ce șede de-a dreapta măririi Tale
în ceruri, Care vine să judece viii și morții, prin Care aducem
aceste zidiri ale Tale [Domnul Savaot]: pâinea și Potirul;
cerem și Te rugăm să trimiți peste ele Sfântul Tău și
Mângâietorul Tău Duh din Sionul ceresc, spre a întrupa
acestea și a face, pâinea – Trupul lui Hristos, iar Potirul
Sângele lui Hristos, al Noului Legământ, precum și El Însuși,
când voia să Se dea <pe Sine>, luând pâinea și mulțumind, a
frânt și a dat ucenicilor Săi zicând: Luați, mâncați acesta este
Trupul Meu; și asemenea după cină, luând Potirul, mulțumind
le-a dat lor zicând: Luați beți Sângele care pentru mulți se
varsă spre lăsarea păcatelor;”
– Sus inimile noastre
– Avem către Domnul
– Încă să-[I] mulțumim
– Vrednic și drept [este]
Vrednic și drept este a Te lăuda, a Te binecuvânta, a-Ți da laudă, a-Ți mulțumi, Stăpâne Dumnezeule
Atotțiitorule, <Părinte> al Domnului nostru Iisus Hristos, Care ai făcut toate din neființă întru ființă, toate –
cerurile, pământul, marea și toate <ce sunt> în ele, pin iubitul Tău Prunc Iisus Hristos, Domnul Nostru; prin
Care ne-ai chemat pe noi din întuneric la lumină, de la necunoștință la cunoștința slavei numelui Său, de la
stricăciunea morții la nestricăciune, spre viață veșnică;
Cel Care stă pe car, <cu> heruvimii și serafimii înaintea Lui; Cel înaintea Căruia stau de față mii de mii și
miriade de miriade de îngeri, arhangheli, tronuri și domnii cântând și slavoslovind: cu care și noi, cântând
grăim:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul <și pământul> de slava Ta, cu care ne-ai slăvit <și pe
noi> prin Unul-Născut al Tău, mai întâi născut decât toată zidirea, Iisus Hristos, Domnul Nostru. Cel ce șede
de-a dreapta măririi Tale în ceruri, Care vine să judece viii și morții, prin Care aducem aceste zidiri ale Tale
[Domnul Savaot]: pâinea și Potirul; cerem și Te rugăm să trimiți peste ele Sfântul Tău și Mângâietorul Tău Duh
din Sionul ceresc, spre a întrupa acestea și a face, pâinea – Trupul lui Hristos, iar Potirul Sângele lui Hristos, al
Noului Legământ, precum și El Însuși, când voia să Se dea <pe Sine>, luând pâinea și mulțumind, a frânt și a
dat ucenicilor Săi zicând: Luați, mâncați acesta este Trupul Meu; și asemenea după cină, luând Potirul,
mulțumind le-a dat lor zicând: Luați beți Sângele care pentru mulți se varsă spre lăsarea păcatelor;”
Și noi aceeași facem spre pomenirea Ta, precum aceia într-adevăr venind, făcând a Ta pomenire a
Sfintei Taine a Învățătorului și Împăratului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Așa, ne rugăm Ție, Stăpâne, ca binecuvântând să binecuvântezi și cu sfințenie să sfințești <… ca să fie>
tuturor care se împărtășesc din ele spre credință neatinsă, spre împărtășirea nestricăciunii, spre părtășie a
Duhului Sfânt, spre desăvârșirea credinței și adevărului, spre împlinirea a toată voia Ta, ca iarăși prin aceasta
să slăvim preacinstit și preasfânt numele Tău, prin Sfințitul Tău Prunc Iisus Hristos Domnul Nostru, prin Care
Ție slava, puterea întru nestricăcioșii veci ai vecilor. Amin!
Sinodul din Creta 16-27 iunie 2016
https://ro.pinterest.com/pin/536913586801952514/

Hittite, two headed eagle, V Alacahöyük,1400 B


După cum se vede nici străinii n-au înțeles că sunt doi corbi
adosați, un El cu un purceluș și o Ea cu un iepuraș, după puteri.
Linia de separație a fost lucrată cu migală.
DRAPELUL DE STAT AL ALBANIEI
Scenă biblică Winchester Tutancamon
după 1120. Baston cap rotund 1332-1323 î.Hr
Pe un dolmen St. Germain Sf. Fillan
Cârlig pentru baston ciobănesc
CIPRU 1200-1050 î.Hr.
ROMA, secolul III, Catacombele San Callisto, simbolul
Chi-Rho, de fapt litera X cu cârja vizibilă venită din orient
însemnând Păstorul Hristos
Labarum pe monedă anul 337 Piatra de mormânt
Constantin cel Mare (274-337) Arcadius (383-408)
Scenă biblică sec. IV, Nea Herakleia, Chalkidiki. Nu este Ro
RAVENA, Mormântul lui Valentinian 425-455
SARCOFAGUL EXARHULUI DE RAVENA (643-666)
Este evident că nu e litera Ro, ci cârligul ciobanului,
fiindcă are deschiderea evazată pentru acroșare picior.
Plăcuța de plumb 51 Antonian, Tr. Decius 250-251
Cârje armeană. Cap dragon cu ureche și pene (detaliu)
CORBUL ȘI PENELE SALE NATURALE
CÂRLIBANA ARMÂNILOR CU CAP DRAGON
http://arhiepiscopiaramnicului.ro/viata-eparhiei/carja-arhiereasca-sfa
ntului-antim-ivireanul-la-catedrala-din-ramnic
CÂRJA DE FILDEȘ A LUI ANTIM IVIREANUL

FOTO Măldărescu
PATRU DUBLETE DRAGONI PE UȘA DE INTRARE

ÎN BISERICA SFINTEI MÂNĂSTIRI ANTIM IVIREANUL


PATERIȚĂ CU DRAGONI

MORMÂNTUL EPISCOPULUI ILARION Decedat 1845


Cârje armeană din fildeș. Dragoni cu urechi, cu
pene lamelare și vârfuri romboedrice. Sec.XVII
Cap de cârje arhierească armeană cu figuri
dragoni și fără cruce. Sunt evidente urechile și
penele pe partea dorsală. Elocvente și foarte
frumos lucrate sunt cele două pene frontale cu
formă naturală. Fildeș. Evul mediu.
CÂRJE ARMEANĂ din anii 1700-1825
http://
www.centrostudilaruna.it/il-christo-serpente-cristianesimo-e-misteri-a
ntichi-parte-ii.html
http://antiparakmi.blogspot.com/2013/05/blog-post_20.html
Cârjă cu pene filigranate. Episcopia Tulcii
Cârje cu pene filigranate. Ep.Tulcii. Detaliu dr.
Cârje Bis. Sf. Pière-en-Vallée Cârje de Limoges
1185-1200 Eronat șarpe 1200-1220 Eronat șarpe
1028-1111 1200-1212 1567-1572
http://www.thingvellir.is/history/archaeology-at-thingvellir/excavation-in-1957.aspx

CÂRJE TAU ISLANDA Sec XI


https://
books.google.fr/books?id=YSFVAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source
=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://
www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collecti
on_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=756466001&objectid=88459

ALCESTER în sudul Angliei. Cârje tau din fildeș


https://ro.pinterest.com/technoglyf/classical-greek-art-red-black-figure-
pottery
/ https://ro.pinterest.com/pin/238479742747227729/
http://www.academia.edu/12837987/Grifoni_%C8%99i_trandafiri_%C3%AEn_epoca_lui_Constantin_Br%C3%A2ncoveanu_Griffins_and_roses_in_the_time_of_Const
antin_Br%C3%A2ncoveanu_co-author_with_Prof._Dr._C%C4%83t%C4%83lina_Velculescu_and_Conf._Dr._Ileana_St%C4%83nculescu_-_in_Romanian

MÂN.COTMEANA (ante.1385) Absida centrală a altarului ext.


http://www.gandul.info/stiri/pastorala-de-craciun-a-patriarhului-daniel-egoismul-produce-moar
tea-vietii-spirituale-iubirea-si-darnicia-aduc-implinire-10408176
/
Cârja purtată de IPSS Bartolomeu Anania (1921-2011)
CÂRJE ARHIEREASCĂ EPISCOPIA SLATINEI
http://antiparakmi.blogspot.com/2013/05/blog-post_20.html
Kievan psalter Chronique de Nuremberg
1397 1493
S

SFÂNTUL CRISTOFOR
ACEEAȘI RAȚIUNE PLASTICĂ ÎN EPOCI
DIFERITE
Vrco - lanka Βουρχο - λαχας Varg – ulfr
Vârco - lac Βουρ - βούλαχας Gar - walf
Vărco - lac Βουρ - δουλαχας Loup - garou
Vălco - lac Βουρ - χαλαχας Were - wulf
Vur - volac Βουρ - θαλαχας Beer - wolf
Volco - dlac Var - ulv
Vluco - dlac Λύκο-υργ-ος Woer - ulf
Vuko - dlac ˝Ηρακ – λης Bers-erk-r
Wilko - lak Versi - pellis Wulp - hila
Fârku - ljak Lup - erc-us vâlho-vnic
vârho-vnic
Valac – Valac Βουρχ - βούλαχ Varg - walf
VALAH–VALAH
Y H V H YHWH
L H L H M ELOHIM
Diferite moduri de redare a penelor în arta plastică
TAPISERIA DE BAYEUX. Hastings, 1066. Ambele
tabere au luptat sub semnul Dragon. Unul este căzut.
Stindardul învingătorului, Wilhelm I. Hastings, 1066
Tapiseria de Bayeux, se văd șiruri de pene albe.
ORAȘUL MELK VOIVODATUL POMERANIA
AUSTRIA POLONIA GDANSK