Sunteți pe pagina 1din 31

Fiziopatologia astmului bronşic

Definiţie
Astmul este o boală
inflamatorie cronică a
căilor aeriene
caracterizata prin
bronhospasm episodic si
reversibil produs ca
urmare a unui raspuns
bonhoconstrictor exagerat
la diversi stimuli.
Tipuri de AB

• Extrinsec
(Alergic/Imun)
– Atopic - IgE
– Ocupational – IgG

• Intrinsec (Non
alergic)
– Indus de aspirina
– Indus de infectii
Etiologia AB
Factorii genetici
- au o pondere de 35 - 75%
în patogenia AB alergeni

- Genele pentru IL-4, IL-5,


IL-6, GM-CSF, TNFalfa,
interferon (IFN)-gama
Factorii de mediu
- Alergenii
- Infectiile respiratorii
- Dezvoltarea intrauterină

Fig. Interacţiunea dintre factorii genetici şi cei de mediu în AB


Elementele obstrucţiei bronşice

• bronhoconstricţie
• vasodilataţia vaselor
bronşice
• edemul tesuturilor
submucoase
• hipersecreţie de mucus
• descuamarea celulelor
epiteliale
Mecanismele obstrucţiei bronşice

Elementele Mecanismele
obstructiei: obstructiei:
bronhoconstricţia
vasodilataţia vaselor bronşice
inflamaţia
edemul tesuturilor
submucoase hiperreactivitatea bronşică
hipersecreţie de mucus
descuamarea celulelor
epiteliale
Inflamatia alergica si alergia in AB

Fig. Mecanismul inflamator în astmul bronşic


Inflamatia alergica si alergia in AB

1. Mastocitelor si mediatorilor mastocitari


– Activate de legarea alergenului de IgE legate de
suprafata
– Mediatorii mastocitari:
• Preformati: histamina, ECF, NCF
• Sintetizati de novo: leucotriene, IL-1, 2, 3, 4,
5 si 1, GMCSF, TGF-b, TNF-a
Reactiile de faza tardiva si astmul
– mediatori mastocitariatragerea neutrofilelor,
eozinofilelor, limfocitelor Tfaza tardiva a
raspunsului mastocitarcresterea reactivitatii
bronsice
Rolul mastocitelor şi mediatorilor
mastocitari în AB
Antigen

Ig E

Mastocit

Umoral Celular

Histamină NCF-A
Leukotrine ECF-A

Bronhospasm Acumulare (recrutare)


celulară
Fig. Efectele activării mastocitare în AB
Principalii mediatori mastocitari şi
funcţiile lor
Mediatori Funcţii
Mediatori preformaţi
Histamina Contracţia muşchiului neted
   Creşterea permebilităţii vasculare,
vasodilataţie, secreţie de mucus
ECF-A Chemotaxie pentru eozinofile
NCF-A Chemotaxie pentru neutrofile
Triptaza Contracţia muşchiului neted
Chimaza Leziune epiteliului bronşic
 Mediatori neoformaţi   
Prostaglandine Vasodilataţie
LTC4, D4, E4 Contracţia muşchiului neted, creşterea
  permeabilităţii vasculare, vasodilataţie,
hipersecreţie de mucus
LTB4 Chemotaxie pentru neutrofile
PAF Vasopermeabilitate, hipersecreţie de
  mucus, chemotaxie pentru eozinofile şi
neutrofile
Specii reactive de oxigen Citotoxicitate, descuamare epitelială
Inflamatia alergica si alergia in AB

2. Eozinofilele
– Eliberarea de substante vasoactive si toxice, precum si citokine
care amplifica raspunsul inflamator
– MBP este citotoxica pentru epiteliul bronsic
3. Neutrofilele
– Producere de ioni superoxid si rol indirect de recrutare a altor
celule (LTB4)
– Elastaza neutrofilelor este un secretagog foarte puternic pentru
glandele submucoase din căile aeriene şi celulelor caliciforme
4. Macrofagele
- Au rol de prezentare a antigenului limfocitelor, elibereaza
mediatori (LTB4, rol chemotactic), LTC4-D4-E4
(bronhoconstrictie), PAF (bronhospasm tardiv)
Rolul eozinofilelor in AB. Apararea
gazdei impotriva inflamatiei

Eozinofilele, prin proteina bazică majoră, au un rol important în


lezarea căilor aeriene.
Recrutarea eozinofilelor in AB

IL-5
Limfocit TH2
IL-4 IL-5
Adeziune
VCAM-1
VLA4

Chemotaxie
Activare

Maduva
osoasa
Proteine
bazice
Vase bronsice
Mediatori

Hiperreactivitate bronsica
Inflamatia alergica si alergia in AB

5. Limfocitele
- Limfocitele T-helper (CD4+) apar tardiv în plămân.
- Subpopulatia de limfocite T de tip TH2: IL-4, IL-5
• Il-4: virarea sintezei de imunoglobuline catre Ig E
• IL-5: chemotactica pentru eozinofile
Dezechilibrul imun in dezvoltarea AB
Mecanimele inflamatorii în AB
Hiperreactivitatea bronşică

Bronhoconstrictori Inflamatori
Agenţi farmacologici Alergeni
histamina
praful de casă
metacolina
blana animalelor
Factori fizici
polen
exerciţiul fizic
hiperventilaţia Chimicale ocupaţionale
aerul rece toluen
Iritanţi Infecţii
fumul de ţigară virusuri
gaze toxice bacterii
Stresul emoţional
Controlul nervos al contractiei bronsice
Sistemul colinergic
– Mediatorul său este acetilcolina→
acţonează pe receptorii muscarinici
→ bronhoconstricţie
1. Receptorii presinaptici M2 →
 eliberării de acetilcolină → 
bronhoconstricţiei. În AB, au fost
observate disfuncţii ale
receptorilor presinaptici M2 şi ale
blocării eliberării de acetilcolină.
2. Receptorii postsinaptici M3 →
eliberarea calciului în celulă →
bronhoconstricţie
3. Receptorii postsinaptici M2 →
determină inhibarea adenilciclaza
→  acţiunea catecolaminelor.
Sistemul adrenergic
Fig. Sistemul vegetativ în reglarea 1. Mediatorul său este adrenalina →
acţionează pe receptorii beta2
bronhomotricităţii →bronhodilataţie
Controlul nervos al contractiei bronsice
Sistemul nonadrenergic noncolinergic (NANC)

• Sistemul NANC inhibitor


– Are ca mediatori VIP (peptidul vasoactiv intestinal) şi NO (oxidul nitric)
→ bronhodilatatie
– In AB, VIP este distrus de enzimele proteolitice eliberate de
mastocite, iar NO de radicalii liberi formaţi de celulele
inflamatorii, în special de eozinofile.
• Sistemul NANC excitator
– Este activat prin stimularea fibrelor sezitive C →inflamaţia neurogenă
(bronhoconstricţie, vasodilataţie, creşterea permeabilităţii vasculare,
edem, hipersecreţie de mucus, mobilizarea şi activare celulară).
– Mediatorii sistemului NANC excitator sunt substanţa P, neurokininele A
şi B, calcitonin gene-related peptide (CGRP).
– In AB, hiperactivitatea substanţei P şi a neurokininelor este explicată
fie prin inhibarea degradării lor (inactivarea enzimei endopeptidaza
neutră, NEP), fie prin creşterea expresiei receptorilor specifici în
condiţii de inflamaţie.
Alergen

Macrofag Mastocit

Limfocit
Neutrofil
T H2
Eozinofil
Mucus
Strat epitelial
Activarea
nervoasa
Fibroza
subepiteliala
Extravazare Activarea
de plasma nervilor
Edem senzitivi
Hipersecretie Reflex
Vasodilatatie
de mucus colinergic
Vase noi
Hiperplazie Bronhoconstrictie
Hipertrofie/hiperplazie
Fiziopatologia bronhopneumopatiei
obstructive cronice (BPOC)
Definitie Mediatori
BPOC se caracterizează LTB4, IL-8,
MCP1, GM-CSF,
printr-o obstrucţie a NO, specii reactive
de oxigen, TGF 
căilor aeriene care nu
Celule Efecte
este pe deplin Macrofage Hipersecreţie de
reversibilă. Obstrucţia Neutrofile mucus
Limfocite CD8+ Fibroza căilor aeriene
căilor bronşice este, de Celule epiteliale Distrugerea pereţilor
obicei, progresivă şi Proteaze alveolari
asociată cu un răspuns Elastaza
neutrofilelor
inflamator anormal al Metaloproteinaze
plămânilor la particule Catepsine
nocive şi gaze.

Fig. Celulele inflamatorii implicate în patogenia BPOC


Etiologia BPOC

Factorii de mediu Factorii genetici


• Fumatul
• Deficitul de a1-antitripsină
• Poluarea
– Fenotipul ZZ se caracterizeaza prin nivelele
• Profesia de alfa1-AT la 10-20% din normal şi riscul
• Infecţiile de dezvoltare a emfizemului pulmonar este
foarte crescut.
Fiziopatologia bronşitei cronice

Definiţie
• Bronşita cronică este o
inflamaţie cronică nespecifică,
cu alterarea structurilor
mucosecretante, manifestată
clinic prin tuse cu expectoraţie
cu evoluţie de minimum trei
luni pe an timp de doi ani
consecutiv (exluzând alte cauze
ca tbc şi bronşiectazie).
Mecanismele bronsitei cronice
• Iritaţia cronică prin
substanţele inhalate
• Infecţii respiratorii
• Hipersecreţie de mucus
• Hipertrofia glandelor
submucoase
• Creşterea numărului de
celule caliciforme în căile
aeriene inferioare
Mecanismul hipersecreţiei de mucus în BPOC

Epiteliu
Mucus • Proteinaze
(Elastaza
neutrofilelor)
• Acetilcolina
Hiperplazia
celulelor
• Tahichinine
caliciforme SP •Citokine
Nervi Nervi senzitivi (TNF-)
colinergici ACh
N
Hiperplazia glandelor
Citokine mucoase
• Oxidanţi
E ROS

INFLAMATIE
Fiziopatologia emfizemului

Definitie
Emfizemul pulmonar
este definit
morfopatologic ca o
creştere a spaţiilor
aeriene distal de
bronhiolele terminale.
Emfizemul pulmonar se
caracterizează prin
scăderea elasticităţii
pulmonare, prin
distrugerea septurilor
interalveolare.
Fiziopatologia emfizemului
Fumat Acumulare de
celule inflamatorii

Eliberarea elastazei

Acţiune inhibată de
alfa1-antitripsină

Scăderea activităţii Deficit ereditar de


alfa1-antitripsinei alfa1-antitripsină

Distrugerea fibrelor
elastice din plămân

Emfizem

Fig. Mecanismele emfizemului pulmonar


Dezechilibrul proteaze-antiproteaze in BPOC

Fumat

? Macrofage alveolare
Limfocite MCP-1
CD8+

Citokine (IL-8)
Mediatori (LTB4)

Neutrofil

PROTEAZE Catepsine
-
Distrugerea peretelui Hipersecreţie de mucus
alveolar