Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea de

Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Târgu Mureș

Asemanari si diferente
intre comertul clasic si
cel online

Profesor coordonator : Varga Iulia


Student : Turcan Diana
Cuprins

1 Introducere

Asemănările dintre comerţul


2 clasic şi cel electronic
Deosebirile dintre comerţul
3 clasic şi cel electronic

4 Concluzii

5 Bibliografie
1. Introducere

Comerţul este o formă a circulaţiei mărfurilor a cărei funcţie constă în a


cumpăra mărfuri pentru a le revinde consumatorilor sau utilizatorilor
finali. Evoluţia economiei a determinat mutaţii pe toate planurile în
sectorul comercial: metode de vânzare, forme de distribuţie, repartiţie
geografică a managementului întreprinderilor, oportunităţide afaceri.
Comerţul electronic reprezintă relaţiile de afaceri care se
derulează prin reţea între furnizori şi clienţi, ca o alternativă la
variantele de comunicaţii "tradiţionale" prin fax, linii de
comunicaţii dedicate sau reţele cu valoare adaugată.
Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţionale a revoluţionat
comerţul, determinând adoptarea Internetului ca mediu comercial.
Aceasta a făcut ca multe firme să utilizeze noi metode de marketing
în medii computerizate. Dezvoltarea Internetului s-a extins dincolo
de folosirea acestuia ca mijloc de comunicare, trecându-se la
abordarea acestuia ca o nouă piaţă.
Procesul de realizare a afaceri în mediul virtual este
complet diferit, deoarece în locul procesului de distribuţie
face apel la adunarea, selectarea, sintetizarea şi
distribuirea informaţiei. Lanţul unei afaceri digitale
începe cu aprovizionarea şi cererea şi se încheie cu
preţurile şi competiţia.
Dar, fara indoială dezvoltarea comerţului electronic nu va conduce
la reducerea importanţei comerţului clasic, atâta timp cât, pe de o
parte, infrastructurile pe care se bazează comertul electronic vor fi
încă influenţate de o serie de bariere comerciale şi depind de
investiţii, iar pe de altă parte, vor exista indivizi care doresc un
contact fizic cu produsul pe care îl achiziţionează.
2. Asemănările dintre comerţul
tradiţional şi cel electronic

Comerţul electronic cuprinde toate interacţiunile şi schimburile


de informaţii dintre vânzător şi cumpărător, care apar înainte şi
după tranzacţia respectivă (publicitate, acordare de suport tehnic
produsului cumpărat, livrare, servicii comerciale).
Astfel, în cazul comerţului electronic, se întalnesc aceleaşi
componente ca şi în cazul comerţului clasic, dar cu modificări
specifice, şi anume :
• produsul/serviciul (există un produs sau un serviciu care este
material sau digital);
• locul de vânzare (în cazul comerţului pe Internet este un website pe
reţea care prezintă produsele sau serviciile oferite);
• modalitatea de plată (în comerţul prin Internet se aplică din
ce în ce mai mult modalitatea e-banking);
• pubicitatea (s-a dezvoltat o modalitate de a atrage oamenii să
vină la un anumit website);
• modalitatea de vânzare (un formular on-line în cazul
comerţului prin Internet);
• modalitatea de livrare (livrarea
produselor achiziţionate prin
Internet se realizează fie prin
poştă, prin curieri sau clasic -
prin deplasarea cumpărătorului
la depozitul vânzătorului,
careeste olocaţie fixă). În
principiu produsul real este
acelaşi în cazul vânzării prin
Internet ca şi prin metodele
tradiţionale.
3. Deosebirile dintre comerţul
clasic şi cel electronic

Cu mici excepţii, comerţul electronic nu diferă foarte mult de


comerţul clasic sub aspectul etapelor necesare realizării
tranzacţiilor. Însă sunt anumite aspecte care delimitează cele două
forme ale comerţului.
• categoriile de produse comercializate. Exista produse mai
putin potrivite pentru comert electronic: alimente,
imbracaminte etc..
• piata este deschisa la scara globala si ea reprezinta reteaua
Internet
• Timpul de realizare a tranzactiei comerciale. Comertul
electronic reduce importanta timpului prin scurtarea
ciclurilor de productie/vanzare.
• Partenerii sunt in numar nelimitat.
• sfera de actiune, sau de acoperire a celor doua forme de
comert (firme mari sau IMM-uri).
4.Concluzii

Comerţul electronic are un impact profund asupra evoluţiei


afacerilor şi cuprinde, în fapt, nu numai noile achiziţii
comerciale ci şi totalitatea activităţilor care susţin obiectivele
de marketing ale unei firme şi care pot include, spre exemplu,
publicitate, vânzări, plăţi, activităţi post-vânzare, servicii
cătreclienţi. Ca urmare, s-a lărgit numărul de servicii furnizate
de acest domeniu al afacerilor. Aceste servicii se referă la
furnizorii de Internet, la sistemele de securitate, la semnăturile
electronice,la tranzacţiile on-line, la reţelele de magazine,
precum la serviciile cu caracter general, cum ar fi , designul de
pagini web, elaborarea site-urilor.
Comerţul electronic se află încă în fază incipientă. Clienţii
manifestă temeri în ceea ce priveştefurtul cardurilor de credit,
a confidenţialităţii datelor personale. Mulţi furnizori de
servicii Internet popularizează sistemul de cumpărare on-line
tocmai pentru a induce un plus de încredere. Clienţi români
sunt încă tributari prejudecăţilor conform cărora bunul
cumpărat trebuie să fie palpat, măsurat şi întors pe toate
părţile. În ultimii ani a apărut însă o noua categorie socială,cea
a persoanelor care lucrează în mediul privat, au un anumit stil
de viaţă şi utilizează intensiv Internetul. Pentru aceştia
cumpărăturile on-line, cu avantajele lor evidente, încep să
devină ceva obişnuit.
5. Bibliografie

• https://
ru.scribd.com/doc/119464599/Comertul-traditional-vs-comertul-electr
onic
• http://
nextebiz.blogspot.com/2012/02/asemanari-si-deosebiri-intre-comertul
.html
• https://
www.capital.ro/comertul-online-din-romania-in-continua-expansiune.
html