Sunteți pe pagina 1din 17

Analiza modelului anglo-american

Dudnic Ellina, BA 1702


Visoțchi Veronica, BA 1703
Introducere
• Modelul de guvernanță corporativă se
diferențiază de la o țară la alta, acesta
reprezentând o construcție economică, politică,
socială, financiar-contabilă dependentă de
natura întreprinderii și evoluția acesteia.
• Modelul de guvernanță corporatistă anglo-
saxon sau anglo-american este utilizat în țări
precum Marea Britanie, SUA, Australia,
Canada și China.
Caracteristicile modelului anglo-saxon
Indicatori utilizați pentru analiza
modelului anglo-saxon
• indicatorul de performanță;
• indicatorul de finanțare;
• principiul de măsurare contabil;
• instrumentul incitativ;
• mecanismul de disciplinare.
Exemple de corporații
americane
Exemple de corporații britanice
• Wal-Mart este cea mai mare companie din domeniul comerțului cu
amănuntul la nivel mondial și cea mai mare companie din lume,
după cifra de afaceri, conform listei Forbes Global 2000, în anul
2008. Wal-Mart este compania cu cei mai mulți angajați, circa
2,300,000 în 2016. Compania avea la 30 august 2007 o valoare pe
piața de capital de 179 miliarde dolari.
• Compania a fost înființată în anul 1962 de omul de afaceri Sam
Walton, în Arkansas.
• Cifra de afaceri în 2008: 405,6 miliarde USD.
• Venit net în 2008: 13,2 miliarde USD.
• Tesco este cea mai mare companie de desfacere cu amănuntul din 
Marea Britanie, unde domină sectorul de bunuri de consum, și al treilea ca
vânzări globale, cu un număr de peste 273.000 de angajați în anul 2007.
Principalii competitori ai companiei sunt Wal-Mart și Carrefour.
• Dacă la început era specializată pe produse alimentare, ulterior aria de acoperire
s-a extins la îmbrăcăminte, electrocasnice și electronice, produse financiare,
închiriere de DVD-uri, asigurări.
• Tesco este liderul pieței de retail din Marea Britanie, unde deține aproximativ
2.000 de magazine, cu o cotă de 30,9 % în 2008 și peste o treime din piața de
alimente. Din totalul vânzărilor grupului, 80 % sunt obținute din piața britanică.
• În mai 2008 compania a anunțat că va achiziționa 36 de magazine ale companiei 
sud-coreene E-Land, contra sumei de 1,9 miliarde USD, aceasta fiind cea mai
mare achiziție a grupului.
• Coreea de Sud este cea de-a doua piață importantă pentru Tesco, după Marea
Britanie.
• Cifra de afaceri în 2006 a fost de 60 miliarde Euro.
Analiza comparativă dintre
Wal-mart și Tesco
Analiza Swot Wal-mart
• Puncte tari • Puncte slabe
1.Walmart are un nume de marcă consacrat, recunoscut1.Walmart a cunoscut numeroase
în întreaga lume, deoarece este considerat cel mai
procese legate de tratarea angajaților
mare retailer cu cele mai multe magazine și venituri.
săi, inclusiv discriminare, salarii inegale,
2.Scara operațiunilor oferite de Walmart înseamnă că
poate realiza economii de scară mai bune, în special în
promoții neloiale, ore suplimentare
ceea ce privește volumul produselor pe care le vinde. neplătite, beneficii slabe și medii de
3.Walmart este admirat pentru sistemul său muncă precare.
informațional avansat din punct de vedere tehnologic 2.Compania are o lipsă de motivație în
pentru urmărirea comenzilor, inventar, administrarea rândul angajaților existenți din cauza
relațiilor cu clienții și vânzări care pot fi urmărite în timp lipsei de responsabilitate socială față de
real pentru o mai bună luare a deciziilor și un lucrătorii săi. Acest lucru se reflectă și
management mai eficient al lanțului de aprovizionare. asupra imaginii companiei.
4.Walmart oferă cea mai largă gamă de produse în 3.Nu există nici o diferențiere între
rândul comercianților cu amănuntul, inclusiv nume magazine.
cunoscute de marcă și propria sa marcă.
4.Unele dintre produsele vândute sunt
de calitate inferioară, ceea ce reflectă
marca într-un mod slab.
• Oportunități •Riscuri
1.Walmart se poate axa mai mult pe produsele sale cu 1.Walmart se confruntă cu mai multe
etichetă proprie, deoarece acceptarea crește pentru
aceste produse ca o alternativă de calitate la marile amenințări din partea concurenței, inclusiv
mărci naționale. Acest lucru ar crea o marjă de retaileri la nivel mondial precum Target,
profit mai mare pentru companie și ar da o putere Amazon, TESCO și Carrefour. Acești retaileri
de negociere mai mare cu mărcile naționale.
depun eforturi pentru ca organizațiile lor să
2.Pe măsură ce tendința către o alimentație mai
sănătoasă continuă, Walmart are oportunitatea de a
devină mai eficiente pentru a reduce
introduce produse speciale legate de această diferența de preț între ele și Walmart.
tendință, inclusiv opțiuni mai ecologice și fără 2.Există amenințări sociale din ce în ce mai
gluten. mari din partea comunităților locale, cărora
3.În timp ce au McDonalds în multe dintre locațiile lor,
nu le place ca Walmart să intre în zona lor și
ar putea lua în considerare să aibă propriile
cafenele în locațiile sale, precum și să-și extindă să-l rănească pe proprietarul micului
alte servicii precum optometrie, spa, servicii de business, închizându-le în esență, deoarece
înfrumusețare și servicii bancare. nu pot concura la preț și selecție.
4.Walmart are oportunitatea de a-și extinde magazinul 3.O altă amenințare este creșterea prețurilor
și prezența online.
produselor de marfă datorată creșterii
costurilor forței de muncă pentru fabricarea
produselor, a creșterii costurilor de materii
prime și a altor probleme de reglementare
care cresc prețul, erodând astfel marja de
profit a Walmart și avantajul competitiv.
Analiza SWOT TESCO
PUNCTE TARI: PUCNTE SLABE:
• TESCO a câștigat numeroase • Unele dintre filialele TESCO nu
premii. funcționează
• Este considerat unul dintre cele • Presiunile concurențiale au dus la
mai mari formate de războaiele de prețuri
• Compania are rezerve • Unele dintre formatele de vânzare
semnificative de numerar și o cu amănuntul din anumite țări nu
gamă largă de au avut performanțe la fel de
• Are o valoare considerabilă a așteptate
mărcii în numele său • Este posibil ca consumatorii să nu
• TESCO are o istorie lungă în UK cumpere atât de multe articole
• Diferitele sale formate de legate de venituri mai puțin
magazine apelează la nevoile disponibile.
locale și culturale, ajutându-l să • Retailerul depinde foarte mult de
ofere o experiență de servicii mai
Marea Britanie și Europa pentru
personalizată.
vânzările sale.
• A îmbunătățit utilizarea tehnologiei
de-a lungul operațiunilor sale
OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI
• Există oportunități pentru • Recesiunile economice și crizele de
alianțe strategice cu alte credit vor continua să amenințe cota de
mărci și companii admirate să piață
ofere mai multe produse • Amenințările competitive provin de la
• În țările în care TESCO ar alți giganți de vânzare cu amănuntul la
putea avea performanțe nivel mondial
reduse, ar putea exista • Prețurile produselor alimentare sunt în
oportunități pentru creștere în întreaga lume.
întreprinderi comune • Amenințările asupra forței de muncă în
• Există o oportunitate ceea ce privește creșterea salariilor și
semnificativă de a crește beneficiilor din întreaga lume se adaugă
cumpărăturile la baza costurilor.
• Piețele emergente dețin încă • Creșterea costurilor de materii prime
numeroase oportunități pentru amenință, de asemenea, rentabilitatea
anumite formate de vânzare
TESCO
cu amănuntul pe care TESCO
• Reglementările guvernamentale și
le oferă deja
peisajul politic pun, de asemenea,
presiuni asupra TESCO pentru a
respecta noile reglementări
• Presiunile mai mari ale părților
interesate legate de mediu.
Concluzie
 Având în vedere înclinarea de pe piaţa internaţională,
putem considera că guvernanţa corporativă va
rămâne ca o prioritate pentru managementul de vârf al
companiilor mult timp de acum înainte, deoarece
companiile care vor adopta o cultură organizaţională
transparentă şi un model eficient de conducere vor
avea performanţe mult mai bune și clar definite, iar
cele care vor refuza să accepte acestă realitate,
absolut necesară, vor înregistra rezultate mai slabe.
Bibliografie
• https://www.academia.edu/12529896/Modele_de_Guvernan%C8%9B%C4
%83_Corporativ%C4%83_-_O_Analiz%C4%83_Comparat%C4%83
• https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Walmart?fbclid=IwAR1aZATf58wcNxp7GoRy
2vTAZR2-uYXgqWQgOBkS0j2NQUd9babktmM2LrA
• https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Tesco?fbclid=IwAR2_-
njiTgPUIBU6qho8_ode2I8kukPmH7qZbaw0jg85vLgkqCgmdmoFgZk
• https://departmentstores.knoji.com/compare/walmart-vs-tesco/?
fbclid=IwAR2AmaJj7LE6MrjKHAkLiCBuIKoeQN0lba5UM1eWFTssakVIK4ict
NY5oeM
• https://businessteacher.org.uk/swot/walmart.php?
fbclid=IwAR2JGaY8TR4eSfcSMuqTDNYgZ5r7_ZdbBkbVTO7ugRKluQpBc
ZtfUheJ6oU
• https://businessteacher.org.uk/swot/tesco.php?
fbclid=IwAR0kAt3OkqxttjFfqupMr1Ke82Hgl0rpL4yFfkgDPdz2W_HTanNGp
K1szj4