Sunteți pe pagina 1din 6

MOTIVARE ÎN MANAGEMENT

COMPORTAMENTUL UMAN

Comportamentul uman reuneşte totalitatea manifestărilor


motrice, emoţionale şi intelectuale ale unui individ, în
conjuncturi din mediul natural, profesional, familial, etc.
PIRAMIDA NEVOILOR
(Abraham Maslow)

Nevoi
autoîmplinire

Nevoi de stimă
(impuse de ego)

Nevoi sociale

Nevoi impuse
de siguranţa personală

Nevoi fiziologice
Douglas Mc Gregor în studiul privind natura complexă a
comportamentului uman, a emis teoria X şi teoria Y
Cele două teorii nu sunt divergente - sunt complementare.

Teoria X Teoria Y
• Omul are aversiune faţă de • Omul nu are aversiune faţă de
muncă, pe care tinde să o evite muncă
• Oamenii trebuie • Dacă e implicat în ceea ce face,
constrânşi,controlaţi, dirijaţi şi omul acceptă să îndeplinească
uneori ameninţaţi pentru ca să sarcini pentru atingerea
muncească obiectivelor
• În general fiinţa umană evită • Omul caută şi acceptă
responsabilităţile responsabilităţi

Trăsăturile sunt caracteristice Trăsăturile sunt caracteristice


omului care se află în stadiul omului care se află în stadiul
împlinirii nevoilor elementare şi împlinirii nevoilor sociale, a celor
de siguranţă socială, şi durează impuse de ego şi de
până la apariţia primelor autoîmplinire a individului care a
succese. reuşit profesional şi social.
MOTIVAŢIA
se traduce prin efortul persistent dirijat în direcţia realizării unui scop.

EFORTUL

DIRECŢIA
PERSEVERENŢA

OBIECTIVUL
Factori motivanţi Factori cu influenţă demotivantă
sunt strâns legaţi de conţinutul (factori de igienă)
activităţii

• Implinire, dezvoltare personală, • Politica companiei şi


realizare administraţiei

• Recunoaştere • Controlul activităţii – modul de


realizare
• Work itself (auto perfecţionare,
autoformare) • Salariul

• Responsabilitatea • Relaţii interpersonale

• Promovare • Condiţii de muncă