Sunteți pe pagina 1din 10

COMUNICAREA

Denumită în limbaj managerial „sângele unei


organizaţii”, comunicarea asigură schimbul de
informaţii între membrii acesteia în scopul
contracarării nesiguranţei mediului.
Aspecte generale

 Comunicarea este o formă de interacţiune socială prin


intermediul mesajului. Termenul de interacţiune ne trimite cu
gândul la un aspect esenţial: necesitatea răspunsului
(feedback), fără de care nu poate exista o comunicare reală.
 Pentru noi, comunicarea reprezintă un schimb de informaţii care
se realizează prin coduri specifice (limbaj), influenţat de anumite
situaţii, interese sau necesităţi ale interlocutorilor.
 Informaţia, obiect al comunicării, primeşte în accepţia noastră
sensul de mesaj încărcat de semnificaţie.
 Suportul pentru transmiterea informaţiei îl constituie limbajul.
Acesta reprezintă un ansamblu de simboluri (specifice fiecărui
tip de limbaj) care acţionează asemenea unui cod specializat în
fiecare domeniu de activitate.
Comunicarea de tip managerial

 Se bazează pe relaţiile interpersonale, sub aspectul


vehiculării informaţiilor despre acţiuni, situaţii,
participare, rezolvare, adaptare la situaţii etc., în
vederea organizării, desfăşurării şi reglării activităţii.
Caracteristici :
 clară
 concisă
 completă
 inteligibilă
 să ia în considerare pe cel căruia i se adresează.
Politica de comunicare a organizaţiei

comunicarea formală (organizată): are drept


scop modificarea comportamentului ţintelor vizate.

comunicarea informală: prin care sunt transmise


informaţii privind locul organizaţiei pe piaţă
(calitate, aspect, marcă, preţ, locul şi modul de
desfacere, etc).
Comunicarea de marketing

 reprezintă ansamblul elementelor din cadrul


mixului de marketing al unei organizaţii, care
facilitează schimburile prin realizarea unei
comunităţi de semnificaţii între organizaţie şi
beneficiarii sau clienţii săi.
(T.A. Shimp, M.W. de Lozier)
Comunicarea promoţională

 este parte a comunicării formale, cu rol


persuasiv faţă de consumator

 cuprinde doar acţiunile care au intenţia clară


de a determina comportamentul receptorilor
în favoarea produsului sau a serviciului
promovat
com. promoţională = o informaţie + o intenţie

Informaţia capătă valoare datorită a două elemente:


 modul în care este transmisă (momentul, metoda)
 modul în care o utilizează receptorul

Comunicarea promoţională cuprinde:


 publicitatea
 promovarea vânzărilor (acordarea de stimulente pe termen
scurt)
 relaţiile publice
 vânzările personale (relaţia directă cu unul sau mai mulţi clienţi)
 marketingul direct (mijloace de com. impersonale – tel, poştă,
internet)
Schema procesului de comunicare folosită în
marketing (după Virginia Oprişan)

experienţa sursei experienţa ţintei

EMIŢĂTOR CODIFICARE MESAJ DECODIFICARE RECEPTOR


SURSĂ ŢINTĂ
MEDIU

zgomot zgomot
feed-back răspuns
Sisteme de comunicaţie folosite în marketing

 sistemul de comunicaţie interpersonală, presupune două


persoane sau două subsisteme majore
 sistemul de comunicaţie de grup, format din aproximativ 15-20
persoane
 sistemele comunicaţionale organizaţionale, întâlnite la nivelul
fiecărei organizaţii
 sisteme de comunicaţii publice, prin care o persoană se
adresează unui grup mare
 sisteme de comunicaţii în masă, au caracter impersonal şi
asigură o comunicare cu un subsistem foarte complex şi de
multe ori neomogen
MULŢUMESC FRUMOS

PENTRU,
Atitudine
Participare
Ajutorul spre a progresa odată cu dvs.

SUCCESE NEBĂNUITE!!!