Sunteți pe pagina 1din 10

Tipologia presiunilor

care influențează cariera


didactică
și dezvoltarea
profesională
Dunca Adriana-
Silvia
Cariera este ansamblul rolurilor profesionale performate de-a lungul vieţii
active a căror succesiune poate urma traiectorii diferite în timp.

Traiectoria în carieră depinde nu numai de resursele acţionale ale


persoanei la începutul carierei şi pe parcursul ei, ci şi de oportunităţi şi, mai
ales, de modul în care individul are obiective de carieră clare şi este capabil să
se folosească de aceste oportunităţi pentru a le atinge.

Decizia de carieră reprezintă un proces de selecţie a unei alternative de


carieră din variantele disponibile la un moment dat. Aceasta se referă, pe de o
parte, la decizia ce trebuie luată şi, pe de altă parte, la procesul decizional.
Decizia de carieră se referă la:
- alegerea școlii şi a profilului de studiu;
- alegerea unei profesii;
- alegerea traseului educațional;
- alegerea unor modalităţi de formare a competenţelor profesionale.

Procesul decizional presupune parcurgerea unui traseu alcătuit din mai


multe etape posibile:
- definirea deciziei şi identificarea alternativelor (“Trebuie să iau o
decizie”, “Trebuie să identific alternativele posibile”);
-explorarea şi evaluarea alternativelor existente (“Care dintre opţiuni
corespund valorilor şi stilului de viaţă dorit?”);
- planul de carieră (“Cum pun în practică decizia luată?”) implementarea
deciziei (“Trebuie să aplic planul stabilit”)
-reevaluarea deciziei (“Am ales bine?”).
Decizia de carieră stă sub influenţa a două tipuri de factori:

1. psihosociali (familia, şcoala, grupul de prieteni, cererea pieţei forţei de


muncă, “moda profesiunilor”, prejudecăţile legate de unele profesiuni)

2. individuali (nivelul intelectual, aptitudinile, motivaţia, trăsăturile


dominante de personalitate).

Din acestă perspectivă, factorii invocați mai sus sunt, de fapt, factori
care pot să constituie presiuni asupra carierei didactice și asupra
dezvoltării profesionale.
1. Factorii psihosociali
După părerea mea, familia poate fi cel mai puternic factor care să își
exercite presiunea asupra carierei și a dezvoltării profesionale, deoarece
cariera noastră este într-o oarecare măsură dependentă de relația cu
familia. Pentru a veni în argumentarea acestei păreri, invoc următoarele
exemple:

1. Într-o familie defavorizată, un copil își dorește să devină profesor,


însă familia nu dispune de suficiente resurse financiare pentru a-i asigura
traiul pentru a-și face/finaliza studiile;

2. Cauzele/problemele medicale ale familiei pot determina


schimbarea locului de muncă sau chiar renunțarea la acesta;
3. Diferențele de opinie în ceea ce privește cariera didactică - pentru unii
părinți, cariera didactică nu este cea mai bună/potrivită, astfel pot pune
presiuni în direcția schimbării domeniului de activitate;

4. Analizând familia din altă perspectivă, dau următorul exemplu: într-o


familie de tipul soț-soție, pot interveni presiuni asupra carierei din motive
financiare, deoarece nu putem afirma că salariile din domeniul învățământului
sunt printre cele mai bune sau din motive care invocă timpul (cursuri de
formare, activități metodice, timp alocat corectării de teste/teze/ etc., timp
alocat dosarelor, activităților extracurriculare etc.), mai ales dacă apare și un
copil.
Următorul factor care poate pune presiune asupra carierei și a dezvoltării
profesionale este școala, iar aici mă refer atât la școala ca parcurs de studii, cât
și la școala unde ajungem să predăm.

Se poate pune problema unei școli (liceu pedagogic/universitate) care nu


pregătește elevii suficient pentru a deveni profesori, ceea ce poate determina un
eșec sau mai multe în cariera didactică. Drept urmare, presiunile resimțite de
cadrul didactic și efortul pentru a ajunge la nivelul cerut/dorit pot fi destul de
mari. De exemplu, putem discuta aici despre practica pedagogică făcută
superficial sau într-o prea mică măsură sau despre orele/cursurile care nu
acoperă în totalitate pregătirea de bază pentru desfășurarea activităților la clasă.
Când vorbim despre școala ca instituția unde ne desfășurăm activitatea, putem
vorbi de presiuni și influențe destul de mari care afectează în mod direct cariera
didactică și dezvoltarea profesională.

Se poate vorbi despre fonduri insuficiente pentru programele de formare sau


despre barierele pe care conducerea le poate pune în această direcție din diverse
motive. De asemenea, putem discuta aici despre relațiile dintre colegi și chiar cu
conducerea școlii, despre pregătirea suplimentară (ca timp) pe care o facem pentru a
fi la zi cu materialele, actele, dosarele etc. Relațiile cu elevii sau cu părinții acestora
pot aduce presiuni sau compromisuri în carieră.
Un alt tip de presiune care poate să afecteze cariera didactică și
dezvoltarea profesională este presiunea politică, care se exercită mai ales
asupra cadrelor didactice cu funcții de conducere (diverse favoruri,
oameni „vizați” pentru cursurile de formare etc.).