Sunteți pe pagina 1din 19

SĂRBĂTORILE

ÎMPĂRĂTEȘTI
 SĂRBĂTORILE ÎMPĂRĂTEȘTI (PRAZNICELE)
SUNT ACELE ZILE DIN CURSUL ANULUI
BISERICESC ÎNCHINATE ADORĂRII SFINTEI
TREIMI (DUMNEZEU ÎNTREIT ÎN
PERSOANE- TATĂL, FIUL ȘI SFÂNTUL DUH),
PREACINSTIRII MAICII DOMNULUI ȘI
CINSTIRII SFINTEI CRUCI;

 SĂRBĂTORILE ÎMPĂRĂTEȘTI SUNT CU


DATĂ FIXĂ ȘI CU DATĂ SCHIMBĂTOARE (ÎN
FUNCȚIE DE DATA PAȘTILOR).
SĂRBĂTORILE ÎMPĂRĂTEȘTI
SĂRBĂTORILE ÎMPĂRĂTEȘTI
CU DATĂ FIXĂ
CU DATĂ FIXĂ
14 SEPTEMBRIE-ÎNĂLȚAREA
SFINTEI CRUCI
 Mântuiește Doamne
poporul Tău și
binecuvântează
moștenirea Ta,
biruință
binecredincioșilor
creștini asupra celui
potrivnic dăruiește și
cu crucea Ta păzește
pe poporul Tău.
25 DECEMBRIE-NAȘTEREA
DOMNULUI
 Nașterea Ta,
Hristoase,
Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii
Lumina cunoștinței;
că întru dânsa cei ce
slujeau stelelor, de la
stea s-au învățat să se
închine Ție, Soarelui
dreptatii, și să Te
cunoască pe Tine,
Răsaritul cel de sus,
Doamne, slavă Ție.
1 IANUARIE-TĂIEREA ÎMPREJUR A
DOMNULUI
 Pogorându-Se
Mântuitorul la neamul
omenesc a primit
înfășare cu scutece. Nu
S-a scârbit de trupeasca
tăiere împrejur Cel de
opt zile după mamă și
fără de început după
Tată. Acestuia,
credincioșii să-I
strigăm: Tu ești
Dumnezeul nostru,
miluiește-ne pe noi.
6 IANUARIE-BOTEZUL
DOMNULUI
 În Iordan botezându-Te
Tu, Doamne, închinarea
Treimii s-a arătat; că
glasul Părintelui a
mărturisit Ţie, Fiu iubit
pe Tine numindu-Te, și
Duhul în chip de
porumbel a adeverit
întărirea Cuvântului. Cel
ce Te-ai arătat, Hristoase
Dumnezeule, şi lumea ai
luminat, slavă Ţie.
2 FEBRUARIE-ÎNTÂMPINAREA
DOMNULUI
 Bucură-te cea plină de dar,
Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, că din tine a
răsărit Soarele Dreptății,
Hristos Dumnezeul
nostru, luminând pe cei
din întuneric: Veselește-
te și tu, bătrânule drepte,
cel ce ai primit în brațe pe
slobozitorul sufletelor
noastre. Cel ce ne-a dăruit
nouă și învierea.
6 AUGUST-SCHIMBAREA LA FAȚĂ
 Schimbatu-Te-ai la față,
în munte, Hristoase
Dumnezeule, arătând
ucenicilor Tăi slava Ta,
pe cât li se putea;
stralucească și nouă,
păcătoșilor, lumina ta cea
pururea fiitoare, pentru
rugăciunile Născătoarei
de Dumnezeu,
Dătătorule de lumină,
slavă Ție!
SĂRBĂTORILE
ÎMPĂRĂTEȘTI CU DATĂ
SCHIMBĂTOARE

Praznicele împărăteșștiticu
Prazniceleîmpărăte cudată
datăschimbătoare,

 schimbătoare,
sunt funcțție,
sunt înîn func ie, de
de data
data lala care
care sese
sărbătoreșște,
sărbătore te,Învierea
ÎnviereaDomnului.
Domnului.
INTRAREA DOMNULUI ÎN
IERUSALIM-FLORIILE
 „Învierea cea de obşte mai
înainte de Patima Ta
încredinţând-o, pe Lazăr
din morţi l-ai sculat,
Hristoase Dumnezeule.
Pentru aceasta şi noi, ca
pruncii, semnele biruinţei
purtând, Ţie Biruitorului
morţii strigăm: Osana
Celui dintru înălţime,
bine eşti cuvântat, Cel ce
vine întru numele
Domnului.”
ÎNVIEREA DOMNULUI-
PAȘTILE
 Hristos a înviat din
morți, cu moartea pe
moarte călcând, și
celor din morminte
viață dăruindu-le!
ÎNĂLȚAREA DOMNULUI-ISPASUL
 „Înălțatu-Te-ai întru
slavă, Hristoase,
Dumnezeul nostru,
bucurie făcând
ucenicilor, cu
făgăduința Sfântului
Duh, încredințându-se
ei, prin binecuvântare,
că Tu ești Fiul lui
Dumnezeu, Izbăvitorul
lumii.”
POGORÂREA SFÂNTULUI DUH-
RUSALIILE
 „Binecuvântat eşti,
Hristoase,
Dumnezeul nostru,
Cela ce preaînţelepti
pe pescari ai aratat,
trimiţându-le lor
Duhul Sfânt, şi
printr-înşii lumea ai
vânat, Iubitorule de
oameni, mărire Ţie.”
SĂRBĂTORI
ÎMPĂRĂTEȘTI
ÎNCHINATE
PREACINSTIRII
MAICII DOMNULUI
8 SEPTEMBRIE-NAȘTEREA
MAICII DOMNULUI
 Naşterea ta, de
Dumnezeu Născătoare
Fecioară, bucurie a
vestit la toată lumea că
din tine a răsărit Soarele
dreptăţii, Hristos
Dumnezeul nostru și
dezlegând blestemul a
dat binecuvântare şi
stricând moartea, ne-a
dăruit nouă viaţa
veşnică.
21 NOIEMBRIE-INTRAREA ÎN
BISERICĂ A MAICII DOMNULUI
 Astăzi înainte-
însemnarea bunăvoinţei
lui Dumnezeu şi
propovăduirea mântuirii
oamenilor, în Biserica
lui Dumnezeu luminat
Fecioara se arată şi pe
Hristos mai înainte Îl
vesteşte. Acesteia şi noi
cu mare glas să-i cântam:
Bucură-te plinirea
rânduielii Ziditorului.
25 MARTIE-BUNA VESTIRE
 „Astăzi este începutul
mântuirii noastre și
arătarea tainei celei din
veac. Fiul lui Dumnezeu,
Fiu al Fecioarei se face și
Gavriil harul îl
binevestește. Pentru
aceasta și noi, împreună
cu dânsul, Născătoarei de
Dumnezeu să−i cântăm:
Bucură−te cea plină de
har, Domnul este cu tine!”
15 AUGUST-ADORMIREA MAICII
DOMNULUI
 „Întru naştere
fecioria ai păzit, întru
adormire lumea nu ai
părăsit, de
Dumnezeu
Născătoare. Mutatu-
te-ai la viaţă, fiind
Maica vieţii, şi cu
rugăciunile tale
izbăveşti din moarte
sufletele noastre.”

S-ar putea să vă placă și