Sunteți pe pagina 1din 18

Potenţialul turistic în

Bucovina
Profil: Servicii
Domeniul: Turism şi alimentaţie
Calificarea: Tehnician în turism
CUPRINS
 
Argument.........................................................................................................................................4
Capitolul I :Prezentarea generală a Bucovinei...........................................................................5
I.1. Relieful.....................................................................................................................................5
I.2. Clima........................................................................................................................................6
I.3. Precipitațiile.............................................................................................................................6
I.4. Rețeaua hidrografica................................................................................................................6
I.5. Resursele subsolului.................................................................................................................6
I.6. Flora si fauna............................................................................................................................7
 
Capitolul II :Prezentarea potentialului turistic.........................................................................8
II.1.Potentialul turistic nataral...................................................................................................8
II.1.1.Obiective geologice..............................................................................................................8
II.1.2.Obiective floristice...............................................................................................................9
II.1.3.Obiective faunistice............................................................................................................10
II.2.Potențialul turistic culrutal-istoric....................................................................................10
II.2.1.Resurse turistice antropice.................................................................................................11
II.3. Baza de cazare....................................................................................................................14
 
Capitolul III : Conceperea de produse turistice.....................................................................17
III.1. Trareul turistic : Peripeție în Bucovina..............................................................................17
III.2. Analiza de preț...................................................................................................................19
 
BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................20
 
Argument
Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţa tot mai activă în
viaţa economică şi socială, cu o evoluţie în ritmuri dintre cele mai înalte. Generator al unor
transformări profunde în dinamica socială, turismul s-a afirmat totodată ca factor de progres şi civilizaţie,
ca promotor al relaţiilor internaţionale şi, mai recent, ca argument al globalizării şi dezvoltării durabile.
Turismul a devenit in zilele noastre o activitate la fel de importanta precum cea desfasurată înalte
sectoare-chei din economia mondială Fenomenul turistic este extrem de greu de delimitat deoarece, ca
orice activitate umană, cade sub incidenţa studiului interdisciplinar,antrenând deopotriva economişti ,
geografi, psihologi şi sociologi.
Mi-am ales aceasta temă pentru proiect deoarece Bucovina reprezintă un important centru cultural,
istoric şi religios, impunându-se prin bisericile şi mănăstirile care au cucerit lumea.
Ţinutul Bucovinei de astăzi corespunde cu aproximaţie cu judeţul Suceava şi cuprinde doar partea
de sud a Bucovinei istorice, în timp ce partea de nord a rămas în componentă Ucrainei. Peisajul ţinutului
este de o variată frumuseţe, corespunzând reliefului care coboară gradual de la vest la est: munţii
(versantul estic al Carpaţilor Orientali), coline (Subcarpaţii) şi platouri înalte (Platoul Moldovei).
Ţinuturile Bucovinei înglobează pagini de istorie, tradiţii şi obiceiuri străvechi, monumente unice
şi meşteşuguri specifice, ctitorii medievale care atestă o permanentă spirituală şi istorică a locuitorilor
acestor meleaguri. Zona este presărată pe toată întinderea ei cu biserici şi mănăstiri renumite pentru
picturile exterioare şi interioare, edificii unice în lume.
Proiectul este alcătuit din trei capitole. In primul capitol se tratează problemele prezentării generale
(relief, climă, faună, etc.), in al doilea capitol este prezentat potentialul turistic din Bucovina si ofertele
de cazare din această zonă, iar in al treilea capitol este conceput un produs turistic intitulat „Peripeție în
Bucovina”.
CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENETALA A BUCOVINEI
 
Bucovina ocupă circa 4% din teritoriul României, cu o suprafaţă de 8.553
km, fiind situat în nord estul ţării. Se învecinează: la nord cu Ucraina, la est cu judeţul
Botoşani, la sud-est cu judeţul Iaşi, la sud cu judeţele Neamţ, Harghita şi Mureş, iar la
vest cu judeţele Bistriţa Năsăud şi Maramureş.
Cai de acces în Bucovina :

Aeriene: Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” situat la 14 km


de oraşul Suceava, cu posibilităţi pentru traficul internaţional şi asigurare, la
cerere, a serviciilor de vama – graniţa. Aeroportul Floreni situat la 10 km de
oraşul Vatra Dornei, 4 helieporturi în localităţile Putna, Voroneţ, Vatra
Moldoviţei şi Suceviţa.
Rutiere: drumul european E 85 Bucureşti – Suceava – Cernaut şi
drumul european E 58 Halmeu – Suceava – Sculeni.
Feroviare: magistrala Bucureşti – Suceava – Vicsani – Kiev –
Varşovia – Moscova. Calea ferată Cluj – Suceava – Iaşi.
CAPITOLUL II : PREZENTAREA POTENȚIALULUI TURISTIC

 II.1. Potențialul turistic natural


II.1.1 Obiective geologice
Obcinele Bucovinei oferă numeroase documente de piatră, din care
unele au fost declarate rezervaţii paleontologice şi geologice, ocrotite prin
lege, iar altele se impun prin frumuseţea formelor de relief modelate în ele
prin raritatea şi importanța fosilelor pe care le conţin.
Obiectivele geomorfologice sunt variate în :
- Chei CHEILE
LUCAVEI
- Pasuri PASUL IZVOR

VÎRFUL FEREDEU
- Vîrfuri
II.1.2. Obiective floristice
Interesează nu numai pe specialişti ci şi pe orice turist dornic să-şi
lărgească sfera cunoştiinţelor şi care este iubitor de frumos.Se impun trei
rezervaţii floristice, adevărate muzee vii ale rarităţilor lumii vegetale de pe
teritoriul Obcinelor Bucovinei.

REZERVAȚIA PIATRA PINULUI SI


PIATRA ȘOIMULUI

REZERVAȚIA
PIATRA ȚIBĂULUI
O atracţie turistică deosebită o constituie şi arborii ocrotiţi, datorită fie
vârstei şi dimensiunilor ieşite din comun, fie rarităţii şi importanţei lor
deosebite, motive pentru care sunt sau trebuie declarate monumente ale
naturii :
- Ulmii multiseculari
- Tisa
- Fagul roşu
Alte plante rare sub incidenţa legii de ocrotire sunt:
UȘA
CURECHIUL DE MUNTE D ĂR
L

STRUGURELE URSULUI CRINUL DE PĂDURE


II.1.3. Obiective faunistice
Nu sunt încorsetate în rezervaţii, pentru că natură Obcinelor
Bucovinei, ca mediu de viaţă pentru animale este puţin modificată prin
intervenţia omului.
Obiective ocrotite de lege sunt :

RASUL

CERBUL CARPATIN
COCOȘUL DE
MESTEACĂN
JDERUL

LOSTRIȚĂ

IERUNCA
II.2. Potenţialul turistic cultural-istoric

Este atât de bogat încât şi singur ar putea susţine o activitate turistică de


proporţii.El pune în lumina intensă trăire în istorie şi marea sensibilitate
artistică a oamenilor acestor locuri, care au reuşit să modeleze cu gust tot ceea
ce natura le-a pus la dispoziţie. Dintre componentele mediului local, piatră şi
lemnul s-au impus prin abundenţă şi rezistenţă şi ele au fost transpuse în
nemuritoare opere de artă, amplasate armonios în peisajul Obcinelor
Bucovinei şi conferindu-le statutul de vast muzeu în aer liber.

CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI


HANUL DOMNESC

SALINA CACICA

MĂNĂSTIREA PUTNA

MUZEU
L
BUCOV NAȚIONAL
INEI AL
MĂNĂSTIREA VORONEȚ

MĂNĂSTIREA HUMORULUI
II.3. Baza de cazare
VAT
RA D
ORN
EI

GURA HUMORULUI
SUCEAVA

CÎMPULUNG MOLDOVENESC
CAPITOLUL III: CONCEPEREA PRODUSELOR TURISTICE

III.1. Traseul turistic: Peripeție în Bucovina

ITINERARIU: Vaslui – Bacău – Piatra Neamț – Tîrgu Neamț – Fălticeni –


SUCEAVA – Fălticeni – Tîrgu Neamț – Piatra Neamț – Bacău – Vaslui
DURATĂ: 3zile
PERIOADĂ: 27.05.2016 – 29.05.2016
MIJLOC DE TRANSPORT: autocat
GRUP: 22 persoane
DISTANȚĂ: 276 Km
Servicii incluse:
Transport cu autocarul
Șofer + ghid turistic
Cazări la pensiuni de 3***
  Pensiunea cuprinde:
Mic dejun – 15 lei
Dejun – 30 lei
Cină – 20 lei

 
BIBLIOGRAFIE
 
 
1.Minciu Rodica, “Economia Turismului”, Editura Uranus, Bucuresti
2000;
2. Stanciulescu Gabriela, “Tehnica operatiunilor in turism”, Editura
ALL, Bucuresti, 1988;
3. N. Lupu, “Hotelul-Economie si management”, Edit. All-Beck,Buc.,
2007;
4. G. Stanciulescu, “Tehnica operatiilor de turism”, Ed. All Beck,2000;
5. http://www.tvet.ro/Anexe
6. http://www.bucovinacazare.ro

S-ar putea să vă placă și