Sunteți pe pagina 1din 25

Jocurile

logopedice
prof.logoped Roșca
Simona-Bianca

Un copil care citește va fi un adult care gândește.


Jocul este principalul mod al copilului de a cuceri
lumea.
Jocul și dezvoltarea limbajului
Jocul încurajează copilul să experimenteze cu sunete,
cuvinte și expresii. Aceasta este o stare naturală prin
care ei învață reguli sociale și înțeleg modul altora de a
comunica. În timp ce se joacă copilul învață să repete,
să vorbească cu rândul, să răspundă la solicitări, etc
Aceste jocuri pot fi utile în a-i ajuta să înțeleagă cum să
asculte, să privească, să imite, și să învețe cum să
comunice.
Jocul în terapia logopedică
Jocul în terapia logopedică ajută copilul să depășească
anumite bariere psihologice legate de comunicare cum
ar fi jena propriului bagaj de cuvinte sau a defectului de
articulație, îi oferă sprijin oferindu-i mai multe
posibilități de expresie (mimico-gestual, plastic, etc),
dezvoltă creativitatea, personalitatea și îmbină stiluri
diferite de învățare.
Terapia logopedică vizează alături de corectarea
defectului de pronunție și organizarea cunoașterii,
pregătirea copilului pentru comunicare în context social
și școlar și pentru actul lexico-grafic.
Tipuri de jocuri logopedice
Jocurile pot fi clasificate după mai multe criterii
a) numărul participanților
1 la 1 sau individuale
De grup 2-6 participanți
b) momentul și scopul jocului în activitatea logopedică:
 inițiere
 emisie
 consolidare
automatizare
dezvoltare a vocabularului
dezvoltare a comunicării funcționale
pregătire a scris-cititului (dezvoltarea conștiinței fonologice, auzului
fonematic, analiză fonematică,etc)
De reținut!
Jocul trebuie să fie o activitate plăcută.
Jocul se adresează nivelului actual al copilului.
Fiecare copil va avea rândul/ momentul său.
Logopedul este un inițiator,mediator, coordonator dar
trebuie să nu schimbe pe parcurs regulile.
Fiecare copil trebuie să înțeleagă regulile.
Copiii nu vor fi încurajați să trișeze sau să ridiculizeze.
Pentru ca jocul să fie eficient trebuie clarificat.
Logopedul trebuie să creeze o atmosferă destinsă.
Jocurile utilizate în terapie vor ține seama de numărul de
participanți, specificul tulburării de limbaj vizate, de vârsta
și dezvoltarea copiilor și de etapa de corectare.
Inițierea Jocul explorării

Etapa: inițiere

Obiective

- dezvoltarea atenției auditive, vizuale;

- recunoașterea de către copil a aparatului fonoarticulator,

- recunoașterea, familiarizarea cu diferitele tipuri de comunicare interumană,

- familiarizarea cu metodele și procedeele logopedice.

Jocul se poate adresa copiilor peste 4 ani, poate fi organizat în grup sau individual.

Tipuri de tulburări de limbaj vizate: dislalii, întârzieri de limbaj, tulburări de ritm, tulburări lexico-
grafice,etc

In această etapă nu vom încuraja competiția între elevi sau preșcolari dacă se lucrează în grup pentru a
obține acceptare reciprocă și încredere de sine.

Cum comunicăm noi?

Profesorul poate stârni imaginația copiilor spunându-le să îl urmărească cu atenție ce spune.
Profesorul clipește des șin apoi întreabă copilul: Ce am spus eu? Copiii vor remarca doar clipitul. Apoi
profesorul clipește cu un ochi, apoi întreabă: Ce am spus eu? Copiii cu dezvoltare tipică vor remarca
convenția tipică socială a cipitului cu un ochi. Profesorul va gesticula cu degetul arătator in semn de
atenționare sau de chemare, apoi întreabă: Ce am spus eu?. Copiii vor remarca aceste gesturi
convenționale.Apoi profesorul îi atenționează : Ascultați cu atenție să îmi spuneți ce am pronunțat și
apoi spune : mama. Copiii vor sesiza că de această dată li s-a vorbit.de asemenea, profesorul le va
desena o imagine ilustrând un soare sau scriind cuvântul mama. Profesorul prin acest joc realizează
procesul euristic de recunoaștere a modurilor de comunicare.
Extratereștii
Copiii vor fi atenționați asupra faptului că vor asculta o conversație între
o familie de extratereștrii. Aceștia nu folosesc cuvinte ca și oamenii dar
noi dacă suntem atenți ne vom da seama de câteva lucruri din
comunicarea lor.
Fiecare membru al familiei de extratereștrii va avea vocea diferită și va
folosi o altă intonație.
Mama-Ma.
Tata-Me?
Copilu-Mo.
Mama-Mu!
Copilul-Mu?
Tata- Mu, Mu!
Se discută posibile scenarii asupra a ceea ce au auzit. Câte personaje
erau? De unde ne putem da seama? De asemenea, vom remarca faptul că
atât tonul vocii cât și intonația ne comunică ceva.
Ce ne ajută să vorbim?

Oglinda
Eu sunt omul ce se uită în oglindă iar voi sunteți oglinda mea. Priviți
cu atenție și imitați! Atentie! Oglinda nu vorbește. Profesorul mișcă
pe rând buzele, limba, apropie dinții, mișcă bărbia, umflă obrajii,
etc După aceea copiii vor fi invitați să reproducă sau să arate o nouă
mișcare a gurii.Astfel se poate discuta compunerea gurii.
Vocea
Priviți-mi cu atenție buzele și apoi imi spuneți ce am spus!
Profesorul pronunță fără voce propoziția Noi suntem la logopedie.
Copiii vor fi întrebați ce au înțeles iar apoi se compară aceeași
propoziție cu sau fără voce. Copiii vor fi îndemnați să încerce pe
rând aceste tipuri de pronunție.
“Vorbirometrul”
Acest cuvânt este unul inventat
tocmai pentru a trezi interesul
copiiilor. Prin comparație cu
volumul televizorului noi, cu
ajutorul vorbirometrului ne
vom putea controla
intensitatea vocii.
Vom emite pe rând câte un
sunet corespunzător cerințelor
vorbirometrului și vom
evidenția creșterea și
deșcreșterea tonului vocii.
Jocuri de dezvoltare a atenției auditive și a coordonării motrice
Trenul spre Ținutul cuvintelor
Etapa: emisie, consolidare
Obiective :
îmbunătățirea coordonării motrice grosiere,
dezvoltarea atenției auditive,
facilitarea emisiei sunetelor, dezvoltarea vocabularului
Tipul tulburării de limbaj: întârziere în dezvoltarea vorbirii, dislalii,
tulburare de ritm
Joc individual sau de grup
Drumul ( motricitate grosieră, imitație, parcurgerea obstacolelor)
Trenul și pădurea
Ce se aude?(identificarea sunetelor din natură)
Aproape sau departe? (percepția sunetelor de diverse înălțimi)
Rapid sau lent? (perceperea ritmului)
Drumul spre Ținutul Împărăției cuvintelor

Etapa: emisie, consolidare


Obiective :
dezvoltarea musculaturii
fonoarticulatorii,
dezvoltarea coordonării
fonoarticulatorii.
Tipul tulburării de limbaj: întârziere
în dezvoltarea vorbirii, dislalii, La final copiii primesc
tulburare de ritm ca recompensă un
Joc individual sau de grup
bilet de intrare în
Ne imaginăm că suntem în drum spre
împărăție.
Ținutul împărăției cuvintelor unde
este împărat Gură de aur. El ne lasă să
intrăm în castelul lui numai dacă
îndeplinim câteva porunci.
Fețe

Pe masă se așează
cartonașe cu copii
făcând diverse
mișcări de gimnastică
fonoarticulatorie și
respirație. Copiii vor
extrage pe rând câte
un cartonaș și vor
reproduce mișcarea
iar ceilalți copii îi vor
imita.
Exercițiul de pronunție sub formă de joc

Etapa: consolidare
Obiective :
îmbunătățirea coordonării motrice fonoarticulatorii,
dezvoltarea atenției auditive,
facilitarea consolidării sunetelor, dezvoltarea vocabularului
Să vorbim ca...
Tipul tulburării de limbaj: dislalii
Joc individual sau de grup
După ce s-a obținut emisia corectă a sunetelor acestea se vor putea repeta în
silabe prin imitația unor animale, sunete, etc
Ex.Să vorbim ca șerpișorii
Începe șirul/ Ecoul
Un copil spune o silabă cu sunetul dat ex. c+v, v+c, c+v+c, v+c+v, c+v+c+v (sa,
as,ses,ese, sese, etc) iar ceilați continuă șirul.
Fiecare copil pe rând pronunță un grup de silabe iar ceilalți îl imită.
Exercițiul de pronunție sub formă de joc

Cine pronunță cel mai corect ?


Acest joc poate fi jucat în etapele de consolidare,
automatizare.
Copiii au la dispoziție seturi cartonașe cu imagini
conținând sunetul țintă (de ex. S) în poziția la care se află
copiii în terapie : inițial, median, final sau toate
pozițiile.Cartonașele se așează cu fața ăn jos pe masă. Copiii
vor trage pe rând câte un cartonaș și apoi îl vor pronunța.au
la dispoziție două încercări de a-l pronunța corect, dacă
reușesc pot păstra cartonașul, iar dacă nu îl vor pune înapoi.
Câștigă copilul care adună cele mai multe cartonașe.
Exercițiul de pronunție sub formă de joc

Ajută rățușca să ajungă la mămica ei


Obiective : Start
consolidarea/ automatizarea sunetului
vizat
dezvoltarea atenției auditive,
Spune un cuvânt care
incepe cu R
Sfârșit
îmbunătățirea capacității de lectură ,
unde este cazul,
dezvoltarea vocabularului
Spune un cuvânt din 2
Tipul tulburării de limbaj: dislalii Ce cuvânt cu r
rimează cu ață ?
silabe care să
cuprindă în interior
sunetul R
Joc individual sau de grup
Copiii vor fi invitați să răspundă la
provocarea de a ajuta un boboc de rață să Ce silabă lipsește din
cuvântul de mai jos ?
ajungă la mama lui prin parcurgerea unor televi__
Cine mănâncă miere?

etape.Copiii dau pe rând cu zarul și


înaintează cu pioni. Cartonașele sunt
așezate cu fața în jos pe masă iar copilul Spune o ghicitoare al
trage un bilet dacă nu reușește să cărei răspuns sa fie un
animal care conține R
Dacă nu e cald e...?

răspundă la solicitarea din căsuță.


Dezvoltarea conștiinței fonologice și a auzului fonematic
Lanțul cuvintelor URS
Obiective :
dezvoltarea conștiinței fonologice,
dezvoltarea atenției auditive/ vizuale,
facilitarea consolidării ,automatizării
sunetelor,
dezvoltarea vocabularului,
Tipul tulburării de limbaj: dislalii/
tulburări de tip lexico-grafic
Joc individual sau de grup
Se prezintă câteva cartonașe care
ilustrează imagini cuprinzând sunetul
deficitar sau cuvinte țintă greoaie pt copii.
Copiii primesc un număr egal de cartonașe
și va trebui să parcurgă un traseu oferind
cuvinte cu R sau cuvinte dificile care încep
si se termină cu sunetele indicate.
Dezvoltarea conștiinței fonologice și a auzului fonematic
Sunet inițial-
imagine
Sortarea după poziția
sunetului în cuvânt
(omiduța, pescuitul)
Sortarea după număr
de silabe
Cuvinte care rimează
Elemente de morfologie și sintaxă

Cuvintele
Substantive
Verbe
Adjective
Prepoziții,etc

Omonime
Paronime
Sinonime
Antonime
Categorii de cuvinte (ex. Meserii)
Propoziția
Afirmativă/ enunțiativă
Interogativă
Exclamativă

Sortarea propozițiilor după număr de cuvinte


Dezvoltarea capacității narative
Ordonarea secvențelor de poveste
Continuarea unei povești
Crearea unei povești
Concluzii
Pentru antrenarea copiilor în activitatea logopedică
este nevoie de multă creativitate și imaginație pentru a
evita plafonarea și refuzul copilului de a repeta.
Activitatea logopedică trebuie să țină pasul cu evoluția
copilului, cu programa școlară, cu interesele copiilor,
cu dinamica vârstelor și să ofere copiilor un real sprijin
în dezvoltare.
Vă mulțumesc!
Bibliografie
Anca, M.,(2000), „Intervenții psihopedagogice în antrenarea funcției
auditiv-verbale”, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca
Bartok, E.,(2011),”Joc –Bucurie- Ochi strălucitori- Colecție de jocuri”,
Asociația Română pentru copii dislexici, Tîrgu Mureș
Danger, S.; Landreth, G.,”Child-Centered Group Play Therapy with Children
with Speech Difficulties”, International Journal of Play Therapy, Vol 14(1),
2005, p.81-102
Mușu,I.,Taflan,A.&colab.,(1997), „Terapia educațională integrată”, Ed.PRO
HUMANITATE
Păunescu , C.(1999),”Psihoterapia educațională a persoanelor cu disfuncții
intelective”, Ed. All Educațional, București
Vlad,E., (1999),”Evaluarea în actul educațional terapeutic”, PRO
HUMANITATE, București
http://www.chicagospeechtherapy.com/play-and-how-it-stimulates-langu
age-development-by-chicago-speech-therapy/
http://imaginationsoup.net/2013/12/5-simple-ways-play-sounds-words-2/