Sunteți pe pagina 1din 18

SEMIOLOGIA

TORACELUI
ANATOMIE CLINICĂ

 CUTIA TORACICĂ
 Coloana
 Coaste
 Stern
 PĂRŢI MOI
EPISCHELETICE
 CONŢINUT
 COMUNICĂRI
 Regiuni
 Repere
 Proiecţii
EXAMINARE
 CONDIŢII
 Dezbrăcat + poziţii +  INSPECŢIE
comparativ
 Formă (deformări,
retracţii, asimetrii)
 Mişcări (frecvenţă, efort)
EXAMINARE

 PALPARE (!! Apex)


 Amplitudine
 Vibraţii vocale
 Deformări, zone
dureroase
 Sân + ggl.
 PERCUŢIE
 Sonoritate / matitate
 ASCULTAŢIE
 Murmur vezicular
 Raluri
 Zg. Cardiace
 Sufluri
SEMIOLOGIA
SÂNULUI
1. A
1. ANOMALII
2. A
 Număr
 Volum
sân şi areolă 3. DISTROFII
2. INFLAMAŢII = MASTITE 4. TUMORI
 Acute: supurate / nesupurate
 Benigne
 Cronice: specifice / nespecifice
 Maligne
SEMIOLOGIA CHIRUR. A
CUTIEI TORACICE
1. ANOMALII
2. TRAUMATISME
 PLĂGI:
 Nepenetrante
 Penetrante: pleuropulmonare,
cardiopericardice, toracoabdominale
 CONTUZII
 Simple – masca
 Cu fracturi costale
 Cu leziuni viscerale
2 1
2 1

3 3
a. b.
Fiziopatologia voletului costal mobil

a.- inspir, b.- expir

1.- respiraţie paradoxală, 2.- aer pendular, 3.- balans mediastinal

Volete costale (schemă)


1. 2.
a.

1. 2.
b.

1. 2.
c.
Diverse tipuri de pneumotorax (schemă)

a.- pneumotorax închis: 1.- parţial, 2.- total


b.- pneumotorax deschis: 1.- inspir, 2.- expir
c.- pneumotorax cu supapă: 1.- inspir, 2.- expir
SEMIOLOGIA BOLILOR
PLEURALE 1
 PNEUMOTORAX:  HEMOTORAX
spontan / traumatic  Durere
 Durere  Dispnee
 Dispnee  Anemie
 Agitaţie  Matitate
 Hipersonoritate  Abolire murmur
 Abolire
murmur Rgf.
Puncţie pleurală
Rgf.
SEMIOLOGIA BOLILOR
PLEURALE 2
 PLEUREZII  CHILOTORAX
 Durere  Dispnee
 Dispnee  Matitate
 Matitate  Abolire
 Abolire murmur
murmur  TUMORI

 PIOTORAX  Benigne
(circumscrise)
 Maligne
Rgf.
Puncţie pleurală (difuze)
SEMIOLOGIA BOLILOR
CARDIOPERICARDICE 1
 TRAUMATISME
 Plăgi
 Cantuzii
 PERICARDITE
 Exudative Creşte matitatea
 Purulente Zg. Asurzite
 Constrictive *Rgf.
*ECG
*Puncţie pericad
SEMIOLOGIA BOLILOR
CARDIOPERICARDICE 2
 CARDIOPATII CONGENITALE
 NECIANOGENE
Persistenţa canalului *Rgf.
arterial
Clinic: Stenoze istmice *ECG
• Dispnee
Defect de spet atrial
• Sufluri
Defect de sept ventricular*cateterism
 CIANOGENE cardiac
Trilogia
;i tetralogia Fallot
Transpoziţia marilor vase *angiografie
SEMIOLOGIA BOLILOR
CARDIOPERICARDICE 3
 CARDIOPATII DOBÂNDITE
 VALVULOPATII
 CORONAROPATII

*Rgf.
*ECG
Clinic: *FKG
• Dispnee *cateterism
• Sufluri cardiac
*angiografie
SEMIOLOGIA BOLILOR
MEDIASTINALE 1
 SDR. DE COMPRESIUNE CAV SUPERIOR:
Cefalee + vertij + tulb. vedere +
acufene + edem + cianoză +
circulaţie colaterală

 SDR. DE COMPRESIUNE AERICĂ:


Tuse + dispnee + hemoptizii +
paralizie recurenţială
SEMIOLOGIA BOLILOR
MEDIASTINALE 2
 SDR. DE COMPRESIUNE ESOFAGIANĂ:
 Disfagie + regurgitaţii + sialoree
 SDR. DE COMPRESIUNE NERVOASĂ:
 Nevralgii intercostale
 Sdr. Claude Bernard HORNER
 Paralizii frenice
 SDR.
DE COMPRESIUNE DE CANAL
TORACIC:
 Dispnee + chilotorax
SEMIOLOGIA BOLILOR
BRONHOPULMONARE
 SEMNE CLINICE:  EXAMINARE CLINICĂ:
 Suflu(wheezing)  Anamneza
 Tuse ±  Ex. clinic
expectoraţie  Ex. radiologic: Rx.,
 Dureri Rgf., tomografia,
 Vomica bronhografia,
purulentă pneumoangiografie
 Vomica hidatică  Bronhoscopie ±

 Dispnee
lavaj + biopsie
 Ex. funcţionale
SUPURAŢII
BRONHOPULMONARE
Durere
Tuse  PARENCHIM
Cianoză  Abces *Rgf.
Dispnee pulmonar
Vomica  Pneumonie cronică *Ex. bacteriologic
Hemoptizie
Febră  Cav. pulm. Suprainfectată
Alt. st. gen.
Hipocratism
*Rgf.
 BRONŞII - bronşiectazii
*Bronhografie
Tuse Expectoraţie
Hemoptizie Febră *Ex. bacteriologic
Hipocratism
SINDROMUL DE TUMORĂ
BRONŞICĂ
Episoade  SEMNE DE IRITAŢIE BRONŞICĂ
acute
Tuse
Atelectazii  SEMNE DE PARENCHIM Whee
z
Hemo ing
Broşiectazii ptizie

Supuraţii  SDR.
Emfizem PANCOAST – TOBIAS

 DURERE
*Rgf.
*Bronhoscopie
 DISPNEE
– biopsie – lavaj
*Ex. anatomopatologic