Sunteți pe pagina 1din 46

USMF “Nicolae Testemiţanu”

Catedra Medicină Socială şi Management sanitar

TIPURI DE STUDII ÎN CERCETAREA STĂRII


DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI
( STUDII EPIDEMIOLOGICE )

1
Elemente de epidemiologie generală
Elemente de epidemiologie generală
Termeni folosiţi în epidemiologie
Termeni folosiţi în epidemiologie
Termeni folosiţi în epidemiologie
Măsurarea frecvenţei îmbolnăvirilor. Indicatori
Măsurarea frecvenţei îmbolnăvirilor. Indicatori
Măsurarea frecvenţei îmbolnăvirilor. Indicatori
Tipuri de studii epidemiologice

10
Piramida validităţii studiilor epidemiologice
Tabelul de contingenţă 2x2 pentru studiile
epidemiologice
Boala Boala
Total
prezentă absentă
Factor de
risc prezent a b a+b

Factor de
c d c+d
risc absent
Total a+c b+d a+b+c+d
a – persoane expuse care au boala studiată
b – persoane expuse care nu au boala studiată
c - persoane neexpuse care au boala studiată
d - persoane neexpuse care nu au boala studiată
Studiile caz-martor
Schema studiului caz-control
POPULAŢIE BOLNAVI POPULAŢIE

Măsurare efect

Eşantionare

CAZURI (BOLNAVI) MARTORI (SĂNĂTOŞI)


Măsurare expunere

EXPUŞI NEEXPUŞI EXPUŞI NEEXPUŞI

ANALIZA

14
Tabelul de contingenţă 2x2 pentru studiul caz-control
Rezultat
Prezent Absent
DA a b a+b
Expunere
NU c d c+d
a+c b+d a+b+c+d
Direcţia studiului

Arterita obliterantă
Prezentă Absentă
Fumător 150 130 a+b
Expunere
Nefumător 90 200 c+d
240 330 570
Direcţia studiului
Măsurarea efectului, studii caz-control
a
 Şansa (cota) expunerii în rândul celor bolnavi: Oddscazuri 
c
b
 Şansa (cota) expunerii în rândul celor sănătoşi: Odds martori 
d
 Raportul şanselor (cotelor) – Odds Ratio (OR):

a / c ad Oddscazuri
RR   
b / d bc Oddsmartori
! Şansă (Odds) – Raportul dintre probabilitatea ca un eveniment să se
întâmple şi probabilitatea ca respectivul eveniment sa nu aibă loc.
! Raportul șanselor (Odds Ratio–OR) – Raportul dintre şansa (cota)
expunerii în rândul celor bolnavi şi şansa (cota) expunerii în rândul
celor sănătoşi
Semnificaţia Odds Ratio, studii caz-control

OR<1 OR=1 OR>1

Cota
Cota
expunerii la
Raportul expunerii la Cotele
cazuri mai
cotelor cazuri mai expunerilor
mare decât la
cazuri/martori mică decât la egale
martori
martori

Expunerea
Expunerea Expunerea
respectivă
reduce riscul creşte riscul
Expunerea ca nu este
de boală de boală
factor de risc factor de
(factor de (factor de
risc (factor
protecţie) risc)
indiferent)
Studiile caz-control, avantaje
Studiile caz-control, dezavantaje
Studiile de cohortă
Studiile de cohortă
Studiile de cohortă
Schema studiului de cohortă de tip I

23
Schema studiului de cohortă de tip I
POPULAŢIA STUDIATĂ
Eşantionare

PARTICIPANŢI

Măsurare fumat

COHORTĂ FUMĂTORI COHORTĂ NEFUMĂTORI

Urmărire

Măsurare efect

CANCER NONCANCER CANCER NONCANCER

ANALIZA

24
Schema studiului de cohortă de tip II
POPULAŢIA EXPUŞI POPULAŢIA NEEXPUŞI

Eşantionare

COHORTĂ EXPUŞI COHORTĂ NEEXPUŞI

Urmărire

Măsurare efect

BOLNAVI NONBOLNAVI BOLNAVI NONBOLNAVI

ANALIZA

25
Tabelul de contingenţă 2x2 pentru studiul de cohortă
Rezultat
Prezent Absent
DA a b a+b
Expunere
NU c d c+d
Direcţia studiului

Ciroză hepatică
Prezent Absentă
ă
DA a b a+b
Consum de alcool
NU c d c+d
Direcţia studiului
Măsurarea efectului, studii de cohortă
a
 Riscul la expuşi: Rexp 
ab
c
 Riscul la neexpuşi: Rne exp 
cd
a /  a  b  a c  d  Rexp
Riscul relativ: RR   
c /  c  d  c a  b  Rne exp

a c
 Riscul atribuibil: RA    Rexp  Rne exp
ab cd
Măsurarea efectului
Semnificaţia riscului, studii de cohortă

RR RA Concluzia

RR>1 RA>0 Factor de risc

RR=1 RA=0 Factor indiferent

Factor de
RR<1 RA<0
protecţie
Studiile de cohortă, avantaje
Studiile de cohortă, dezavantaje
Studiile clinice (terapeutice) randomizate
Studiile clinice (terapeutice) randomizate. Etape
Studiu clinic randomizat, tratament în paralel

34
Studiu clinic randomizat, tratament succesiv de substituire

TRATAMENT B TRATAMENT C

35
Studiu clinic randomizat, tratament succesiv încrucişat

TRATAMENT B TRATAMENT A

36
Studiile clinice (terapeutice) randomizate. Etape
Studiile clinice (terapeutice) randomizate. Etape
Studiile clinice (terapeutice) randomizate. Etape
Studiile clinice (terapeutice) randomizate. Etape
Tabelul de contingenţă 2x2 pentru
studiul clinic randomizat

Rezultat
Prezent Absent
DA a b a+b
Tratament
NU c d c+d
Direcţia studiului
Măsurarea efectului, studii clinice randomizate
a
 Riscul la trataţi: Rtrat 
ab
c
 Riscul la netrataţi: Rnetrat 
cd
a /  a  b  a c  d  Rtrat
Riscul relativ: RR   
c /  c  d  c a  b  Rnetrat

 Reducerea relativă a riscului: RRR = 1 – RR. Pentru ca un


medicament să fie eficient, RRR trebuie să fie peste 25%.
Măsurarea efectului, studii clinice randomizate

 Reducerea absolută a riscului: ARR = Rnetrat – Rtrat.

Dacă valoarea ARR este zero, tratamentul este


ineficient.
 NNT (number needed to treat) – numărul de pacienţi
necesar a fi trataţi pentru a preveni apariţia unui
eveniment negativ:

NNT = 1/ARR = 1/ Rnetrat – Rtrat.


Studii clinice randomizate, avantaje
Studii clinice randomizate, dezavantaje
Concluzii

46