Sunteți pe pagina 1din 31

Cap.

4 Transfer tehnologic

Cătălin - George ALEXE


Transferul tehnologic

 Transferul tehnologic este procesul prin care informaţia, cunoştinţele,


ideea sau o tehnologie, dezvoltate într-o organizaţie, într-o zonă sau
pentru un anumit scop sunt folosite sau aplicate în alta organizaţie, într-o
altă zona sau pentru un alt scop.

 Tehnologia este ansamblul metodelor, proceselor, operațiilor făcute


sau aplicate asupra materiilor prime, materialelor și datelor pentru
realizarea unui anumit produs industrial sau comercial.

 Tehnologia este un ansamblu complex de cunoștințe, mijloace și


know-how, folosite combinat pentru o producție.

2
Transferul tehnologic

3
Transferul tehnologic

Ciclul de viață al tehnologiei


(sursa: Gartner)

4
Transferul tehnologic

5
Transferul tehnologic

6
Transferul tehnologic

7
Transferul tehnologic

Componentele tehnologiei

1. Componenta "produse fizice încorporate în obiecte" care ajută la crearea unui produs sau
pentru oferta unui serviciu; această componentă controlează toate operațiunile de transformare
fizică. Exemple: echipamente, laboratoare, instrumente, dispozitive, mașini, utilaje etc.
 
2. Componenta "abilități umane încorporate în persoane" care califică capabilitățile
tehnologice individuale, ca de exemplu abilități de proiectare, cunoștințe tehnice, expertiză,
creativitate, experiență etc. Această componentă indică nivelul de competență al persoanelor.

3. Componenta "cunoștințe codificate, încorporate în înregistrări " de exemplu, parametri de


proiectare, specificații, schițe și desene, manuale de operare, de mentenanță și de service.
 
4. Componenta "competențe organizaționale" descrie capabilitățile organizației care derivă din
structura sa și procesele care determină modul cum operează organizația.
De exemplu: metode și tehnici de organizare, legături interne și externe de cooperare, cadrul
organizațional.

8
Transferul tehnologic

 În general, obiectul transferului poate consta în:


 tehnologii de fabricație,
 tehnologii de produs,
 tehnologii de proces,
 tehnici de management (de proiectare și conducere),
 procedee de prestare a serviciilor etc.

 Conținutul transferului tehnologic poate fi foarte variat, depinzând de


obiectul transferului. De exemplu,
 transferul tehnologiei de produs poate implica materiale și componente
care împreună formează produsul finit
 transferul tehnologiei de proces poate include utilaje de producție și
scule.

9
Transferul tehnologic

Aplicație
 După părerea dvs. conținutul transferului tehnologic se poate referii la:
a. Consultanţă;
b. Brevetare şi licenţiere;
c. Transferul de documente;
d. Instruirea personalului;
e. Transferul de personal;
f. Investiţiile directe?

10
Transferul tehnologic

11
Transferul tehnologic

Modalitatea Descriere modalitate de transfer tehnologic


 Reprezintă un mecanism de transfer de tehnologie (T.T.) în care un beneficiar
comandă proiectul produsului la o firmă specializată de proiectare.
Dezvoltarea
 În acest mecanism, rolul principal al părţii care face comanda este de a furniza sau
subcontractată a
negocia specificaţiile proiectului pe care subcontractorul urmăreşte să le satisfacă.
produselor
 Acest tip de aranjament este utilizat în mod normal atunci când tehnologia
implicată nu reprezintă o tehnologie-cheie pentru beneficiar.
 Este un mecanism de T.T. intensiv de tip "serviciu".
 Acesta poate fi utilizat fie pentru a realiza analize, studii, recomandări tehnologice
pentru receptor, fie pentru a amplifica competenţele şi calificările receptorului de
Consultanţa
consultanţă.
 Este deseori utilizată în asociere cu alte mecanisme de T.T., de exemplu brevetarea
sau achiziţia de licenţe sau vânzarea de produse şi servicii.
 Pot fi utilizate pentru a amplifica acţiunile comune ale tuturor părţilor participante.
Programe de  Participă deseori mai mult de doi participanţi.
cercetare în cooperare  Sunt utilizate în cercetarea pre-competiţională, care urmăreşte să pregătească calea
pentru introducerea de noi tipuri de produse şi servicii, într-o fază ulterioară.
 Prin acest mecanism, rezultatele procesului de dezvoltare tehnologică dintr-o firmă
pot fi transferate pentru exploatare în altă parte.
Brevetarea şi
 Brevetarea şi licenţierea sunt deseori completate cu alte mecanisme de T.T., de
licenţierea
exemplu, consultanţa, trainingul de personal, transferul de documente şi chiar
transferul de personal specializat.

12
Transferul tehnologic

 Este un mecanism de T.T. intens codificat, rareori utilizat singur.


Transferul de  Poate include documente foarte diverse, cum sunt scheme de fluxuri tehnologice,
documente schiţe de maşini sau utilaje, documente în contractul de know-how etc.
 Acest mecanism poate fi folosit în asociere cu aproape orice alt mecanism de T.T.
 Este cel mai tradiţional mecanism de T.T
 Poate fi predominantă în sistemele tehnologice cu tehnologii ajunse în faza de
Vânzarea sau
maturitate a ciclului de viaţă, în care procesele intensive repetitive predomină
cumpărarea de
deseori.
produse sau servicii
 În acest mod de transfer se include şi vânzarea, achiziţia şi importul de mijloace de
producţie.
 Este un mecanism de T.T. de tip "serviciu", deosebit de indicat pentru transferarea
de abilităţi şi competenţe între participanţii la transfer.
 Instruirea este deseori asociată cu transferul de produse şi servicii, cu brevetarea şi
Instruirea personalului licenţierea.
 Instruirea personalului se suprapune uneori cu consultanţa sau cu
vânzarea/cumpărarea de servicii.
 Se realizează deseori ca serviciu oferit de universităţi pentru industrie.
 Este uneori singurul mecanism fezabil de T.T. În unele regiuni, de exemplu în
Silicon Valley (SUA), transferul de personal a constituit unul dintre cele mai
Transferul de personal
importante mecanisme care a contribuit la dinamismul tehnologic şi economic al
regiunii.

13
Transferul tehnologic

 Sunt parteneriate în general între mari întreprinderi, dar şi între firme mici şi mijlocii,
în vederea atingerii unor obiective strategice, de exemplu cucerirea unor segmente de
Alianţe strategice piaţă.
 Angajamentele firmelor participante sunt specificate în contracte, după efectuarea
prealabilă a unor studii strategice de dezvoltare a firmelor.
 Constituie o formă de transfer de tehnologie efectuat de societăţi multinaţionale din ţări
dezvoltate către regiuni mai puţin dezvoltate.
 Investiţiile străine directe integrează tehnologia globală cu competenţele de producţie
Investiţiile directe
locale. Este de notorietate politica de transfer de tehnologii prin investiţii directe a
Japoniei către un grup de ţări din Asia de Est, format din Coreea de Sud, Taiwan, Hong
Kong, Singapore, Tailanda şi Malaezia.
 Reprezintă asocieri de firme din diferite state pentru a întreprinde o activitate
economică comună.
 Un joint venture este o colaborare în afaceri, întreprinsă de două sau mai multe firme,
angajate într-un proiect specific unic, de constituire a unei noi societăţi, pe baza
Societăţi de tip
aceleiaşi strategii de afaceri şi a aceluiaşi plan de acţiuni.
joint venture
 Firmele partenere cad de acord să-şi împartă managementul, profiturile şi riscurile
financiare ale noii entităţi de afaceri.
 Fiecare firmă parteneră îşi păstrează, într-o anumită măsură, proprietatea şi controlul.
 Societăţile tip joint venture sunt foarte obişnuite în industria petrolieră şi a gazelor.

14
Transferul tehnologic

 Factori de influenţă ai transferului tehnologic - transferabilitatea


La implementarea unui proiect de transfer tehnologic, există o serie de factori de risc și anume:
 factori de risc tehnologic;
 factori de risc ai afacerii;
 factori de risc de ţară;
 factori de risc organizaţional.
 Riscul tehnologic este asociat cu noutatea și inadecvarea tehnologiei:
 disfuncţia asigurării sau a adaptării furnizării locale de materii prime și material;
 incapacitatea de a adapta tehnologia la o scară mai mică a producţiei;
 insuficienta utilizare a forţei de muncă, determinate de distorsiunea preţului sau de alte restricţii;
 importul unor utilaje nepotrivite;
 alegerea unei tehnologii improprii, determinate de unele restricţii la achiziţia tehnologiilor.
 Riscul afacerii este exprimat prin riscul costului, riscul cererii, riscul ratei de schimb și riscul
profitului. Profitabilitatea unei noi tehnologii nu poate fi garantată, la data apariţiei acesteia.
 Riscul de ţară este asociat cu profilul ţării care achiziţionează noua tehnologie, exprimat prin
cadrul social, politic, legal și disponibilitatea pentru infrastructura necesară.
 Riscul organizaţional este exprimat de capacitatea managerială, în corelaţie cu expertiza
personalului și infrastructura existentă.
15
Transferul tehnologic

 Risc tehnologic (exemplu)


Unica in Romania si printre putinele in Europa, sectia speciala din cadrul Spitalului Floreasca nu a
fost folosita dupa tragedia de vineri din Clubul Colectiv din cauza ca are o capacitate prea mica
pentru numarul mare de raniti internati aici si nici nu exista personalul necesar. La acestea se
adauga o problema la instalatia de aer.

Prima unitate moderna de ingrijire a bolnavilor arsi grav din Romania a fost inaugurata la Spitalul
Floreasca in data de 9 aprilie, 2015.

,,Unitatea este dotata cu o uzina de aer steril care intra prin plafon si o camera pentru
oxigenoterapie hiperbara. Pacientul este instalat pe un brancard care culiseaza si este introdus
intr-un modul care seamana cu unul spatial. Este inchis etans, iar in interior se realizeaza o
presiune crescuta a oxigenului, ceea ce permite oxigenarea tesuturilor fara a mai fi necesara
oxigenarea pe cale sanguina si respiratorie, adica oxigenul patrunde in tesuturi prin tegumente,
avand o concentratie si o presiune mult mai mare. Este una din procedurile terapeutice care ne
ajuta sa scurtam perioada de vindecare mai ales in cazul arsurilor cu profunzime mare“.
Până acum, clinica nu a funcţionat deloc, deşi clădirea a fost gata acum cinci ani, în 2010.
Aparatura a venit însă abia în aprilie. Lucrările şi echipamentele au costat, în total, peste 8,5
milioane de euro.
Link:http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/De+ce+nu+este+folosita+Clinica+de+Arsi+de+l
a+Floreasca+desi+e+ga
16
Transferul tehnologic

 Brokerul de tehnologii este persoana calificată pentru efectuarea transferului tehnologic, este
persoana ce leagă oferta cu cererea respectând proprietatea industriala.

 Activități tipice pentru brokerul de tehnologii:


 conştientizare: ex. promovarea serviciilor, publicarea de oportunități tehnologice.
 contact: audituri tehnologice, vizite la firme, întâlniri pentru identificarea ofertelor si nevoilor
locale. Organizarea de evenimente de transfer tehnologic, brokerage, zile deschise, seminarii,
expoziții.
 asistenţă: căutarea de tehnologii care să se potrivească nevoilor identificate/diseminării de
profile tehnologice si căutare de parteneri pentru exploatarea tehnologiilor identificate prin
cooperare. Asistenta in pregătirea unor întâlniri comune între parteneri potențiali.
 contracte semnate: asistare la încheierea contractelor de transfer tehnologic, contractelor de
cooperare tehnologica.
 
 Activitatea brokerului de tehnologii a fost reglementată în anul 2012, de Autoritatea Națională
pentru Calificării, prin intermediul Standardului Ocupațional, Cod COR 241265, pentru aria
ocupaţională „specialişti consultanți în domeniul financiar și al investițiilor”
Pentru a afla mai multe accesați link-ul
http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Broker_Tehnologii.pdf
17
Transferul tehnologic

 Brokerul de tehnologii este persoana calificată pentru efectuarea transferului tehnologic, este
persoana ce leagă oferta cu cererea respectând proprietatea industriala.

 Activități tipice pentru brokerul de tehnologii:


 conştientizare: ex. promovarea serviciilor, publicarea de oportunități tehnologice.
 contact: audituri tehnologice, vizite la firme, întâlniri pentru identificarea ofertelor si nevoilor
locale. Organizarea de evenimente de transfer tehnologic, brokerage, zile deschise, seminarii,
expoziții.
 asistenţă: căutarea de tehnologii care să se potrivească nevoilor identificate/diseminării de
profile tehnologice si căutare de parteneri pentru exploatarea tehnologiilor identificate prin
cooperare. Asistenta in pregătirea unor întâlniri comune între parteneri potențiali.
 contracte semnate: asistare la încheierea contractelor de transfer tehnologic, contractelor de
cooperare tehnologica.
 
 Activitatea brokerului de tehnologii a fost reglementată în anul 2012, de Autoritatea Națională
pentru Calificării, prin intermediul Standardului Ocupațional, Cod COR 241265, pentru aria
ocupaţională „specialişti consultanți în domeniul financiar și al investițiilor”
Pentru a afla mai multe accesați link-ul
http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Broker_Tehnologii.pdf
18
Transferul tehnologic

Auditul tehnologic: O metodă de investigare, care are ca scop evaluarea:


 nivelului şi capacităţii tehnologice ale firmei;
 procedurilor şi proceselor aplicate în cadrul firmei;
 nevoilor tehnologice ale firmei.

Se examinează nivelul tehnologic al unei firme (punctele tari şi slabe),


scoţându-se în evidenţă domeniile în care se necesită soluţii inovative.

Se obţine un plan de acţiune, care va conduce la îmbunătăţirea


potenţialului tehnologic.

19
Transferul tehnologic

Sursa: Simona Clara Bârsan , AUDITUL TEHNOLOGIC –instrument de evaluare a eficienţei activităţii IMM-
urilor şi de evidenţiere a perspectivelor de evoluţie ale acestora
http://www.arott.ro/forum/docs/2013/prezentari/Audit%20tehnologic_prezentare.pdf

20
Transferul tehnologic

Auditul tehnologic vizează următoarele aspecte:


1) resurse tehnologice de bază care se referă la:
 resursele umane;
 proprietatea intelectuală (existenţa unor drepturi de proprietate intelectuală,
documentaţii, know-how);
 infrastructura tehnologică existentă (spaţii de producţie, laboratoare, ateliere,
echipamente, instalaţii, materiale etc.);
 tehnica de calcul şi de comunicaţii;
 accesul la informaţii;
2) capacitate tehnologică care se referă la:
 tehnologii utilizate (nivel de performanţă, grad de noutate);
 probleme tehnologice la nivelul activităţii curente.
3) portofoliu de produse şi servicii care cuprinde:
 tipul de produse, piaţă de desfacere, ultima lor modernizare, volumul de vânzări;
 performanţele produselor în raport cu produsele similare ale organizaţiilor
concurente.
Sursa: Dan SĂVESCU, MODALITĂŢI DE CREŞTERE ECONOMICĂ PRIN INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC, 2015
21
http://www.unitbv.ro/Portals/31/Abilitare/Teze/Teza/05-Savescu-Teza%20Abilitare_2015.pdf
Transferul tehnologic

Procesul de transfer
tehnologic

Sursa: Dan SĂVESCU, MODALITĂŢI DE CREŞTERE


ECONOMICĂ PRIN INOVARE ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC, 2015
http://www.unitbv.ro/Portals/31/Abilitare/Teze/Teza/05-
Savescu-Teza%20Abilitare_2015.pdf

22
Transferul tehnologic

Structură raport de audit


Date de identificare organizație
 denumire organizație;
 detalii organizație: număr de angajaţi, data înfiinţării, cifră de afaceri aproximativă;
 numele persoanei de contact pentru corespondenţe viitoare;
Resurse tehnologice de bază
 resursele umane (număr, pregătire, structură, calificare, fluctuație etc.);
 proprietatea intelectuală (existenţa unor drepturi de proprietate intelectuală, documentaţii, know-how);
 infrastructura tehnologică existentă (spaţii de producţie, laboratoare, ateliere, echipamente, materiale etc.);
 tehnica de calcul şi de comunicaţii;
 accesul la informaţii;
Portofoliu de produse şi servicii care cuprinde
 tipul de produse, piaţă de desfacere, ultima lor modernizare, volumul de vânzări;
 performanţele produselor în raport cu produsele similare ale organizaţiilor concurente.
Capacitatea tehnologică a organizației
 descrierea proceselor;
 tehnologii utilizate (nivel de performanţă, grad de noutate);
 analiza SWOT;
 evaluarea capabilităţii de inovare a organizaţiei;
 probleme tehnologice la nivelul activităţii curente.
Beneficiile vizate din transferul tehnologic și tipul de parteneriat dorit
 posibilitatea obţinerii de beneficii din utilizarea serviciilor oferite de entitatea de transfer tehnologic;
 tipul de parteneriat dorit,
Identificarea profilului tehnologic al organizației și a ofertei de tehnologie de pe piață
 stabilirea cerințelor tehnologice;
 identificarea și prezentarea de oferte tehnologice ale organizaţiilor (ofertante şi beneficiare de tehnologie inovativă)

23
Transferul tehnologic

Model de Formular
de Ofertă de
Tehnologie

Sursa: Dan SĂVESCU, MODALITĂŢI DE CREŞTERE


ECONOMICĂ PRIN INOVARE ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC, 2015
http://www.unitbv.ro/Portals/31/Abilitare/Teze/Teza/05-
Savescu-Teza%20Abilitare_2015.pdf

24
Transferul tehnologic

Planul de acţiune reprezintă un set concret de recomandări care odată aplicate trebuie
să conducă la creşterea competitivităţii organizaţiei şi conţine următoarele elemente:

– soluţii pentru rezolvarea problemelor constatate, existente sau potenţiale;

– sugestii pentru exploatarea punctelor tari ale organizaţiei și valorificarea


oportunităţilor;

– calendar pentru îndeplinirea soluţiilor propuse;

– bugetul estimat pentru îndeplinirea soluţiilor propuse;

– noul nomenclator de produse după realizarea transferului tehnologic.

25
Transferul tehnologic

Aspecte practice la perfectarea unui proiect de Inovare şi Transfer Tehnologic

FORMULARUL A FIȘA PROIECTULUI


1. Titlul proiectului – denumirea proiectului
2. Perioada de realizare
3. Date generale:
3.1 Direcţia strategică a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării este una din următoarele:
 Materiale, tehnologii si produse inovative
 Eficienta, energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie
 Sanatate si biomedicina
 Biotehnologie
3.2 Prioritatea
 Importanța proiectului;
3.3 Obiectivul
 Ceea ce urmează să fie realizat foarte succint (rezultatul final);
3.4 Domenii de cercetare
 Transfer tehnologic;

26
Transferul tehnologic

4. Volumul de finanţare
4.1. Alocaţii de la bugetul de stat
4.2. Cofinanţare
4.3. Scrisoare de garanţie (se anexează) - scrisoarea de garanție este obligatorie la
prezentarea proiectului de Transfer Tehnologic în care trebuie sa fie stipulat suma alocată
de către Cofinanțator pentru proiectul dat.

5. Organizaţia executantă
5.1 Denumirea organizaţiei
5.2 Branșa (industria de apartenență)
5.3 Adresa organizaţiei
5.4 Telefon
5.5 E-mail organizației

6. Date personale ale directorului de proiect: Numele, Prenumele, Gradul științific

27
Transferul tehnologic

II. FORMULARUL B. DESCRIEREA PROIECTULUI.


7 Rezumatul proiectului: Se descriu succint obiectivele, relevanţa, metodele utilizate şi rezultatele
preconizate;
8 Cuvinte-cheie
9 Descrierea proiectului
9.1 Obiectivele proiectului
9.2 Prezentarea proiectului
9.2.1 Gradul de corelare a rezultatelor obţinute la tema propusă cu cele obţinute
actualmente pe plan naţional şi internaţional
9.2.2 Necesitatea şi oportunitatea proiectului
9.2.3 Metode de cercetare şi protocoale experimentale prevăzute a fi utilizate: Detaliat se
descriu metodele de cercetare si experimentale (de testare a prototipului sau tehnologiei).
9.2.4 Gradul de patentare a proprietăţii intelectuale asupra rezultatelor ştiinţifice
preconizate: Este necesar de precizat daca invenţia sau tehnologia nouă este protejata prin
dreptul de proprietate sau la ce etapă se află.
9.2.5 Descrierea detaliată a invenţiei
9.2.6 Elementele de noutate şi originalitatea a invenţiei
9.2.7 Modul şi locul transferului tehnologic, partenerii de lucru

28
Transferul tehnologic

9.2.8 Riscuri previzibile şi modul lor de gestionare

9.2.9 Produsul care se va obţine în cadrul proiectului: Se va prezenta date despre produsul final
(documentatia, instalaţia, produs, serviciu etc).

9.2.10 Administrarea acestor rezultate: Cui va aparţine si cum va fi gestionat rezultatul final.

9.2.11 Studiul pieţei, determinarea capacităţii de absorbţie a invenţiei


Principalii factori la determinarea capaciatatii de absorbție a invenției
o Strategia de comercializare a tehnologiei;
o Cererea produsului;
o Piața de desfacere națioanală/internațională;
o Volumul de producere anual raportat la cererea produsului;
o Potenţialii beneficiari ai tehnologiei inovaţionale (specificaţi);
o Descrierea mediului concurențial;

9.2.12 Studiul de fezabilitate (cât este de realizabilă introducerea invenţiei în uz) - Presupune
efectuarea unei analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management si financiare a unui
obiectiv de investitii, care permite aprecierea faptului cât de realizabila este oportunitatea de afaceri, care
sunt perspectivele, si merită eforturile de analiza si valorificare.

29
Transferul tehnologic

9.2.13 Calculul rentabilităţii inovaţiei, profitul scontat: Se vor prezenta date la general in
conformitate cu urmatorii indicatori:
 Investitiile;
 Profitul scontat;
 Termenul (perioada) de recuperare a investitiei.
9.2.14 Relațiile viitoare dintre echipa proiectului şi beneficiarul rezultatelor

9.3 Domenii de aplicare a rezultatelor


9.4 Solicitări de implementare a rezultatelor proiectului: Se enumeră și se anexează
solicitările de la diferiți agenți economici în vederea utilizării rezultatului final al proiectului.
9.5 Perspective de aplicare a rezultatelor cercetării şi potenţialii beneficiari: Se va enumera
potențialii beneficiari ai rezultatelor.
9.6 Diseminarea rezultatelor cercetării: Se va descrie modalitatea de raspîndire a rezultatului
final către potențialii bineficiari.
9.7 Drepturi de proprietate intelectuală: Se va descrie deținătorul dreptului de proprietate
intelectuală (daca există) asupra invenției care urmează a fi folosit în realizara proiectului de
transfer tehnologic, cui ii va fi transmis acest drept dupa finalizarea proiectului.
9.8 Referinţe bibliografice

30
Transferul tehnologic

FORMULARUL C: ECHIPA DE CERCETARE ŞI INFRASTRUCTURA

10. Descrierea echipei implicate în proiect


11. Competenţa ştiinţifică a directorului de proiect
12. Experienţa de colaborare cu alte organizaţii naţionale şi/sau internaţionale de cercetare,
agenţi economici etc.
13. Spaţii de lucru, resurse tehnice şi infrastructuri disponibile

FORMULAR D: PLANUL DE REALIZARE

14. Etapele de realizare a proiectului pentru întreaga perioadă - specificaţi numărul,


denumirea şi durata fiecărei etape, responsabilul de activitate, data de început, precum şi
volumul finanţării şi cofinanţării acesteia.
15. Planul calendaristic pentru primul an de activitate
16. Specificarea etapelor de realizare pentru primul an de activitate

FORMULARUL E: DEVIZUL DE CHELTUIELI


Sursa: Aspecte practice la perfectarea unui proiect de Inovare şi Transfer Tehnologic
http://aitt.md/uploads/files/Ghid%281%29.pdf 31