Sunteți pe pagina 1din 7

Siguranța alimentară în UE

Lector: Dr Vlad Gheorghita


Cuprins
a. Siguranța alimentară în UE
• Principiile HACCP și sistemul de management al calității ISO 9001:2015;
• Punctele critice de control, Conceptul de trasabiliate , RTE,
• Studiu de caz – 1 stabilire CCP intr-o unitate de procesare carne
b. Principiile standardului EN ISO 22000: 2005;
• Principiul precautiei – abordare moderna în managementul sigurantei alimentelor
• Flexibilitatea in siguranta alimentara
• Studiu de caz - 2 – stabiliti elementele de flexibilitate intr-o unitate de abatorizare
pasare
c. Noțiuni de audit intern;
• Tehnici de audit
• Documentația de audit;
• Desfășurarea auditului;
• Studiu de caz – 3 – aplicati tehnicile de audit intr-o unitate de procesare lapte
d. Paralelă între auditul intern şi auditul extern
• Riscurile in audit
• Studiu de caz – 4 – intocmiti un plan de audit pentru o unitate de procesare
carne
Contaminarea intentionata
Food defense

• Food Defence se refera la protectia alimentelor impotriva contaminarii


intentionate,
• Food Security se refera la asigurarea necesarului de hrana sigura din
punct de vedere alimentar pentru populatia unei tari,
• Food Safety vorbeste despre siguranta alimentara si protectia
alimentelor impotriva contaminarii neintentionate
Food Defence
• interventii de ordin terorist asupra alimentelor - in Africa de Sud, acolo
unde, in anul 2003, o persoana a contaminat cu cianuri doua loturi de
sardine si chipsuri importate de aceasta tara, dupa care a trimis o
scrisoare companiei producatoare, cerand recompense uriase
• protectia impotriva impostorilor
• Un salariat nemultumit, un salariat cu probleme
psihice sunt persoane care pot face foarte mult rau,
din simpla dorinta de a se razbuna pe managerul firmei .
HACCDP combina PCC și CDP într-un mod care permite identificarea vulnerabilitățile
în procesul de producție.
Analiza riscurilor in Puncte critice de control și apărare
HACCDP cuprinde planul HACCP și aspectele de evaluare vulnerabilitatilor.
Pași urmati :
• 1. HACCP etapă preliminară 1: alcatuirea echipa HACCP.
• 2. HACCP pas preliminar 2: descrie produsul.
• 3. HACCP pas preliminar 3: Identifica utilizarea intenționată.
• 4. HACCP etapă preliminară 4: alcatuirea diagramei de flux.
• 5. HACCP pas preliminar 5: verificarea diagramei de flux.
• 6. Principiul HACCP 1: Efectuarea unei analize de risc. De la HACCP la HACCDP
• 7. Principiul HACCP 2: Determinarea CCP. (Hazard Analysis Critical
• 8. Principiul HACCP 3: Stabilirea limitelor critice. Control and Defense
• 9. Principiul HACCP 4: Stabilirea procedurilor de monitorizare.
• Principiul 10. HACCP 5: Stabilirea acțiunilor corective.
Points)
• Principiul 11. HACCP 6: Stabilirea procedurilor de verificare.
• Principiul 12. HACCP 7: Stabilirea evidentelor si a procedurilor.
• 13. Planul de apărare alimentară: Determinarea CDPS in procesul tehnologic.
• 14. Planul de apărare : elaborarea plan de aparare.


15. Planul de aparare: Implementarea, testare, evaluarea planului de apărare .

Microsoft Office
Word 97 - 2003 Document

4
Produsele alimentare care nu satisface cerințele
privind siguranța acestora
Regulamentul 178/2002
Articolul 35, 50 - Sistemul de alerta
rapida
Articolul 52 - Norme de confidențialitate pentru sistemul rapid de alertă

Retragere – rechemare produse din reteaua comerciala


Regulamentul 178/2002 - Articolul 19
Responsabilități în domeniul produselor alimentare: operatorii din sectorul
alimentar - un produs alimentar nu satisface cerințele privind siguranța
produselor alimentare, el inițiază de îndată procedurile pentru retragerea
produsului alimentar respectiv de pe piață în cazul în care produsul alimentar a
ieșit de sub controlul imediat al respectivului operator inițial și informează
despre aceasta autoritățile competente.

5
• REGULAMENTUL (UE) NR. 16/2011 AL COMISIEI din
10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de punere
în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru
alimente și furaje

• Protocol de colaborare ANSVSA – Asociatia Marilor


Magazine
Sistemului Rapid Alertă pentru Alimente şi Furaje
RASFF

Lansat în urmă cu peste 30 de ani, RASFF este un instrument informatic care


facilitează fluxul transfrontalier de informații între autoritățile naționale pentru
siguranța alimentelor, jucând un rol esențial în asigurarea unui nivel înalt de siguranță
a alimentelor pentru cetățenii Europei.