Sunteți pe pagina 1din 3

V.

Raspunderi si
sanctiuni:
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a)Nerespectarea desemnarii unui asistent social care sa se ocupe
de efectuarea demersurilor necesare inregistrarii copilului parasit
in unitatea sanitara si plasarea lui intr un sistem de protectie.
b)Neincheierea unui protocol de colaborare intre unitatea
sanitara si Directia generala de asistenta sociala,omitanduse
trecerea acestor atributiuni si in fisa postului.
c)Necomunicarea,in termen de max.48 de ore de la
parasire(72ore in scris),a rezultatelor verificarilor efectuate de
Seviciul de asistenta sociala catre unitatea sanitara.
d)Nerespectarea obligatiei Serviciului public de asistenta sociala
si protectie de a o ajuta pe mama sa depuna actiunea de
inregistrare tardiva a nasterii copilului.
e)Nemonitorizarea mamelor ce reprezinta risc social pentru cel
putin 1 an.
e)Furnizarea de informatii despre minor,persoanelor
straine,exceptie facand personalul Directiei generale sociale si
membrilor familiei.
g)Nedispunerea ,in termen de max.48 de ore,a plasamentului in
regin de urgentaa copilului,obligatie care revine Directiei
generale sociale din unitatea administrativa in care functioneaza
unitatea sanitara.
Contraventiile de la
alineatul 1 se
sanctioneaza cu
amenzi:
-de la 500 lei la 1500 lei pentru incalcarea
subpuncteleor a)-e)
-de la 1500 lei la 5000 lei pentru incarcarea
subpunctelor f)-g)
Institutii care se ocupa cu
contraventiile si aplicarea
sanctiunilor:
Ministerul Sanatatii(pentru Autoritatea Nationala pentru protectia copilului si
contaventiile de la alin.1,lit.b si f adoptie(pentru alineatul 1,lit.a,c,d,e,si g)

S-ar putea să vă placă și